A.W.O.R

A.W.O.R is een platform van diverse lokale zelforganisaties, landelijke organisaties, sleutelfiguren, deskundigen, politici op persoonlijke titel, studentenverenigingen en geloofsgebaseerde initiatieven. De vertegenwoordigers van deze platform fungeren naast het informeren eveneens als klankbord van de OCaN. Een overleg in de A.W.O.R gaat inhoudelijk altijd dieper en is bij uitstek de gelegenheid om goed onderbouwde argumenten te peilen en mee te nemen in het overleg met de ministers van de kabinet.


Begin januari 2006 is – na aanleiding van de zogenoemde ‘Kaatsheuvelconferentie’ (Opstelten, Verdonk: aankondiging van een ‘keiharde aanpak Antillianen’) - een aantal landelijke Antilliaans – Arubaanse organisaties bij elkaar gekomen, later onder de werknaam “Antilliaans - Arubaanse Werkgroep voor Overleg en Raad”: A.W.O.R.. Doel van deze A.W.O.R.–bijeenkomsten is het elkaar informeren en raadplegen over actuele, urgente thema's, mogelijk plannen op elkaar afstemmen en gezamenlijk naar buitentreden. A.W.O.R. is te beschouwen als een informeel  platform van Antilliaans - Arubaanse organisaties en deskundigen en wordt incidenteel bijeengeroepen.