Commissies

Het algemeen bestuur kan commissies instellen, die het bestuur adviseren op bepaalde beleidsterreinen, dan wel belast zijn met de voorbereiding en/of behandeling van bepaalde activiteiten van de stichting. In elke commissie heeft tenminste één bestuurslid zitting. Het kan gaan om vaste en tijdelijke commissies. Op dit ogenblik zijn de volgende commissies actief: de jongerencommissie, de juridische commissie, onderwijscommissie, redactiecommissie, seniorencommissie, congrescommissie, commissie seksuele diversiteit, BES-commissie en transitiecommissie.

Seniorencommissie

De Seniorencommissie van OCaN geeft een stem en een gezicht aan de 55+ Antillianen en Arubanen in Nederland. De seniorencommissie agendeert specifieke thema's, zoals remigratie, eenzaamheid en inkomen. In 2012 heeft de seniorencommissie een succesvolle expertmeeting georganiseerd. Op zaterdag 24 november 2012 organiseerde zij het landelijke congres Ouder worden ver van onze eilanden. in zalencentrum Engels (Groothandelsgebouw), Rotterdam. In de seniorencommissie nemen deel onder meer Jacque Hermelijn (voorzitter), Stella Beaumont, Calvin Corion (†), Magda Martina, Elba Figaroa (†), Jack Rasmijn, Bea Postma-Wanga, Ruthmilda Cicilia, Ed Emmen, Marieta Emers, Carmen Pelgrim, Marlene Sy-a-Ten en Inge Bodeutsch.

Seniorencommissie OCAN 13 juli 2012

   

Transitiecommissie

De transitiecommissie van OCaN stelt zich ten doel de organisatie OCaN onafhankelijk te maken van de subsidieregeling, die zij tot 1 juli 2013 heeft met de Rijksoverheid (zie Wet Overleg Minderhedenbeleid). De 'herijking overlegvorm integratiebeleid' noopt OCaN om financieringsbronnen elders aan te boren. De transitiecommissie, ondersteund door de commerciële projectmanager Jiwan J. Does, helpt OCaN in de begeleiding van dit traject.

   

BES-commissie

De BES-commissie van OCaN heeft als doel de beleidsbeïnvloeding van de Tweede Kamer betreffende aangelegenheden die de eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius aangaan. Zo vindt de BES-commissie het belangrijk dat taal, cultuur, identiteit en gelijke behandeling op de eilanden wordt bevorderd, alsmede dat er aandacht blijft voor de koopkrachtontwikkelingen. Daarnaast wil de de BES-commissie de Bonairianen, Statianen en Sabanen in Nederland informeren en raadplegen over BES-aangelegenheden. Op 14 maart 2012 organiseerde de BES-commissie een dialoogbijeenkomst met de gezaghebbers Johnson (Saba), Berkel (Statia) en Emerencia (Bonaire) in Van der Valk/Pier Scheveningen. In deze commissie nemen zitting Chris Frans (voorzitter), Errol Brice, Marlene Sorton, Russell Hodge, Eddy Anthony, Raimy Richardson, Pierrina Anthony, Elba Mercera en Raineline van Arneman.

   

Commissie seksuele diversiteit

De commissie seksuele diversiteit van OCaN tracht de emancipatie en acceptatie van holebitrans in de achterban te bevorderen. In 2011 organiseerde deze de commissie de deelname van de eerste Caribisch-Nederlandse boot op de Amsterdamse Gay Canal Parade. In het kader van het project "Homoseksualiteit bespreekbaar maken in eigen kring" heeft de commissie diverse activiteiten uitgevoerd. Deelnemers van de OCaN commissie seksuele diversiteit zijn onder meer Marlon Reina, Juan Walter, Liberta Rosario en Glenn Helberg.

   

Onderwijs commissie

De Onderwijscommissie (OC) geeft het bestuur van OCaN gevraagd en/of ongevraagd adviezen met betrekking tot verschillende aspecten van het onderwijs. De commissie is belast met voorbereiding en behandeling van gerelateerde activiteiten van de stichting voortvloeiend uit het activiteitenplan. Het gaat om onderwerpen die van belang zijn en /of aanhoudende aandacht verdienen van OCaN.

In de Onderwijscommissie nemen deel Christine Alvarez (voorzitter), Jerry Sprock, Michelle Adoptie en Ismara Martines.

Lees meer:

   

Congres Commissie

De congrescommissie is een ad hoc commissie. In opdracht van het bestuur voert zij de werkzaamheden uit rondom de organisatie van een landelijk congres over een bijzonder onderwerp. Hieronder vallen ook de benodigde brainstormsessies, werkbezoeken en expertmeetings. In het verleden organiseerde OCaN congressen over thema's als De ‘stem van ons volk' (2000), Participatie en samenwerking, Geen woning? Geen toekomst! (2002), De relatie van de Nederlandse Antillen en Aruba met betrekking tot de Europese Unie (2004), Armoede en sociale uitsluiting (2005), Opvoeding in Antilliaanse en Arubaanse gezinnen (2009), Kinderrechtenconferentie (2009), Anti-positief! De leefwereld van Antilliaanse en Arubaanse jongeren (2010) en Education and Talents are the Future Onderwijscongres (2011).

   

Pagina 1 van 2