Nieuws

Oproep aan Nederlandse leden Europees Parlement: wordt lid van de Intergroup Anti-Racism and Diversity

OCaN Nieuws

dinsdag 21 oktober 2014 11:24

Intergroup Anti-Racism and Diversity European Parliament 2014-2019 

Lees meer:

   

Hoger Beroep ‘Zwarte Piet’: “Racisme bouw je niet af, racisme schaf je af”

Nieuws

donderdag 16 oktober 2014 18:34

 

Niet ‘zwart van roet, maar ‘zwart als roet’

Op 16 oktober 2014 diende bij de Raad van State het Hoger Beroep inzake ‘Zwarte Piet’.  De vraag was of de overheid (burgemeester) eisen mag/moet stellen aan ‘het gevolg van Sinterklaas’, met name de kleur en bijzondere kenmerken van Zwarte Piet. Het ging over openbare orde en fundamentele rechten (art. 1 Grondwet, art. 8 EVRM). Volgens de Rechtbank in Amsterdam had de burgemeester bij het verlenen van de evenementenvergunning in 2013 beter de belangen van de eisers moeten afwegen. De eisers hadden in het voorjaar voor de Rechtbank voldoende aannemelijk gemaakt dat de figuur van Zwarte Piet stereotyperend is voor zwarte mensen en dat zij daar last van ondervinden; de intocht betekent daarom een aantasting van een fundamenteel recht, het recht op privacy (inmenging in privé-leven). Zie voor de uitspraak: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLIhttp://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:3888 :NL:RBAMS:2014:3888

Lees meer:

   

Caribische Amsterdammers: kom inspreken in de gemeenteraad: werkloosheid & discriminatie onder migrantengroepen

Nieuws

woensdag 15 oktober 2014 22:32

Belangengroepen zoals de homorechtenorganisaties en de organisaties van ouders hebben de afgelopen jaren bewezen succesvol te kunnen lobbyen in de gemeente Amsterdam. Direct en indirect wordt het beleid van de gemeente op die manier soms snel en soms langzaam bijgestuurd.

Thans bevindt de gemeente Amsterdam zich in de periode van de begrotingsbehandeling. In de begroting wordt er weinig concreets gezegd over het bestrijden van de werkloosheid onder met name migrantenjongeren in Amsterdam. Ook is het plan om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken mag best ambitieuzer. Diverse raadsleden zullen de komende weken proberen dit bij te sturen met moties, amendementen en andere voorstellen.

Lees meer:

   

Pagina 1 van 210