Nieuws

Persbericht: Gouverneur George-Wout tekent condoleanceregister Aileen Looman Curaçaohuis

Nieuws

woensdag 17 september 2014 15:23

Gouverneur tekent condoleanceregister

Bron foto: Kabinet van de de gevolmachtigde minister van Curaçao.

Persbericht Aileen Looman KGMC Gouverneur PAP

 

Persbericht Aileen Looman KGMC Gouverneur NL

   

"Back to the forties"

Koninkrijksberichten

woensdag 17 september 2014 14:15

Dr. A.G. Croes

25 juli 2014 

 

Het Koninklijk Besluit van 11 juli 2014, nr. 20467, houdende de aanwijzing aan de Gouverneur van Aruba tot het aanhouden van de vaststelling van de landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het land voor het begrotingsjaar 2014 en het doen van onderzoek naar de realiteit van de ramingen in de begrotingen en de meerjarige ontwikkeling van de overheidsfinanciën van Aruba.

Lees meer:

   

Mito Croes benoemd tot lid van de Raad van State van het Koninkrijk voor Aruba

OCaN Nieuws

woensdag 17 september 2014 13:35

Mito Croes Europese verkiezingsdebat

Mr. dr. Mito Croes, keynote spreker OCAN Europese verkiezingsdebat 17 mei 2014.

De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de voordracht voor benoeming van de heer dr. A.G. Croes tot lid van de Raad van State van het Koninkrijk voor Aruba. De benoeming gaat in op de dag van beëdiging.

De heer Croes (68 jaar) is geboren op Aruba. Hij is onder andere Statenlid geweest van de Nederlandse Antillen, minister van de Nederlandse Antillen, minister van Welzijnszaken van Aruba, gevolmachtigd minister van Aruba in Nederland en wetenschappelijk hoofdmedewerker Staats- en Bestuursrecht aan de universiteit van de Nederlandse Antillen. Bron: nieuwsbericht Rijksoverheid 05-09-2014Bron: nieuwsbericht Rijksoverheid 05-09-2014 

Op 17 mei jl. was dhr. Croes keynote spreker op het OCAN European-Dutch-Caribbean voices in the EU-parliament verkiezingsdebat, KLIK HIER voor zijn presentatie (42-53). In 2004 hield dhr. Croes een presentatie op het OCAN congres "De Antillen en Aruba met betrekking tot de Europese Unie".

Meneer Croes, wij zijn bijzonder trots op uw benoeming tot Raad van State van het Koninkrijk voor Aruba! Wij wensen u heel veel succes en zien uit naar een vruchtbare samenwerking.

Bestuur en medewerkers van OCAN.

 

   

Pagina 1 van 205