Nieuws

Succesvolle deelname OCAN Jongerencommissie aan bijeenkomst samenwerkingsverbanden

OCaN Nieuws

dinsdag 22 juli 2014 15:09

Jerry Sprok, Gwensley Paula, Johan Oldenboom en Jean Carlos Croes van de OCAN Jongerencommissie gingen op  15 juli 2014 in gesprek met Mirjam Sterk, ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid tijdens een jongeren bijeenkomst van  de 8 samenwerkingsverbanden (voorheen het Landelijk Overleg Minderheden). Samen met 8 andere jongeren hebben de commissieleden Mirjam Sterk kritisch bevraagd over de bijdrage van de aanpak jeugdwerkloosheid aan het versterken van de positie van allochtone jongeren.

OCAN LOM Jongerencommissie  Mirjam Sterk

   

Condoleances aan nabestaanden slachtoffers MH17

OCaN Nieuws

vrijdag 18 juli 2014 17:43

Condoleances aan nabestaanden slachtoffers MH17

Bestuur en medewerkers van OCAN condoleren de nabestaanden van de slachtoffers van de crash van vlucht MH17 op 17 juli jongstleden.

Onze aandacht gaat onder meer uit naar het omkomen van senator Willem Witteveen, zijn vrouw en dochter.  Wij kennen de senator als een empatisch en deskundig persoon. Hij ondersteunde OCAN vorig jaar  in zijn lobby voor het behoud een vorm van belangenbehartiging voor etnische minderheden (zie  http://www.ocan.nl/Nieuws/eerste-kamer-stelt-vragen-over-intrekking-wom.html). Wij wensen zijn achtergebleven zoon heel veel sterkte en kracht om dit enorme verlies te dragen.

Indien uit het onafhankelijke, internationale onderzoek blijkt dat daadwerkelijk sprake is van een aanslag, dan hopen wij met eenieder in het Koninkrijk der Nederlanden dat de daders worden opgespoord en berecht.

De OCAN redactie.

   

Hekeldicht van Jacques Hermelijn: "Tijdelijke multiculturele samenleving"

Nieuws

dinsdag 15 juli 2014 11:35

Tijdelijke multiculturele samenleving.

Na vele jaren van gerichte programma’s

Ter slechting van de etnische scheidingsmuur

Verklaarde de regering met gevoel voor drama

Haar mislukking  om te komen tot multicultuur.

Wat de overheid met veel poenen franje

Niet lukte in 30 jaar minderheidsbeleid

Nu staan wij allen als een blok achter oranje

Het lukte Koning Voetbal in 4 weken tijd.
 
 
JH

 

   

Pagina 1 van 204