Hodge en Martina: "Koninkrijksrelaties, overheidsfinanciën en economie zijn de drie pijlers"

 premier Daniel Hodge lezing Kansen en uitdagingen Curacao anno 2013 28 feb 2013

Premier Daniel Hodge: "De drie pijlers van het regeringsbeleid zijn, ten eerste: verbeteren van de relaties met de Koninkrijkspartners; ten tweede, saneren van de overheidsfinanciën; en ten derde, het stimuleren van de economie, gekoppeld aan sociale inpulsen." Hodge wil medisch toerisme promoten, alsmede Curacao uitbouwen tot een kenniscentrum, waar tevens internationale congressen georganiseerd kunnen worden. De premier stimuleert de Curacaose studenten in Nederland om ook buitenlandstages te lopen in bijvoorbeeld Italië. Dat verruimt de blik.

minister Steven Martina Uitdagingen en kansen Curacao anno 2013

Minister Steven Martina presenteert zijn 'Economic Development Cube'. De (sub-)sectoren en entiteiten waar Curacao zich in de toekomst op wil richten zijn: de financiële sector, CTEX (datacenter), de maritieme sector (scheepsreparatie-, scheepsbouw- en scheepssloopactiviteiten), logistiek, de luchthaven, de olieraffinaderij, toerisme, infrastructuur en onderwijs. "De negatieve groei van 2,2% moeten we ombouwen tot positieve groei".

 

Future State Curaçao presentatie minister Steven Martina 28 feb. 2013

"Data center Curacao Technology Exchange (CTEX) kan ICT voor bedrijfsvoering aanbieden aan de financiële sector. Klanten zijn er in heel Zuid-Amerika."

Future state airport Curaçao presentatie 28 feb 2013

Future state airport2 Curaçao presentatie Steven Martina 28 feb 2013

"Rondom de luchthaven kunnen allerlei activiteiten worden ontwikkeld: studentenfaciliteiten, een hotel en space facilities. In 2014 verwachten we de eerste ruimtevlucht."

Future state olie raffinaderij Curaçao lezing Steven Martina 28 feb 2013

"Het contract met PdVSA loopt af in 2019. We willen een economisch duurzaam perspectief. We moeten investeren in nieuwe technologie ten behoeve van het milieu. De raffinaderij hebben we nodig voor de werkgelegenheid."

Future state Blue Bay Curaçao presentatie minister Steven Martina 28 feb 2013

 "Voor Blue Bay willen we 'hospitality' en 'marina'. We verwachten dat veel pleziervaartuigen Curacao zullen aandoen."

gevolmachtigde minister Roy Pieters 28 feb 2013

Gevolmachtigde minister Roy Pieters: "Het criminaliteitsvraagstuk op Curacao is een vraagstuk van armoede. Als kinderen tot hun vierde niet genoeg te eten krijgen, dan 'stopt' de hersenontwikkeling. Armoedebestrijden betekent: onderwijs, een goede omgeving, perspectief op een goede toekomst en een betere verdeling van de rijkdom. Het jongerenvraagstuk kunnen we niet los zien van de gehele gemeenschap."

Bron en foto's: OCAN.