OCaN Nieuws

Uitnodiging: Bijeenkomst Vroegtijdige Signalering Mogelijke Zorgfraude, vr. 10 oktober 2014 (13.00h-16.00h), Amsterdam

donderdag 25 september 2014 17:19

Bijeenkomst ProFor Noom OCAN

   

OCAN Seniorencommissie op 50PlusBeurs 2014

donderdag 25 september 2014 13:32

Senioren Cie OCAN 50PlusBeurs 2014

De leden van de OCAN Seniorencommissie stonden 16 t/m 20 september met een stand op de 50PlusBeurs in Utrecht. Bezoekers op de 50PlusBeurs maakten van de gelegenheid gebruik om de stand te bezoeken om relevante informatie over verschillen onderwerpen in te winnen, presentaties te beluisteren en lezingen bij te wonen. Antilliaanse klederdracht, muziek en dans zorgden voor een  kenmerkend warme en gezellige sfeer. 

   

Mito Croes benoemd tot lid van de Raad van State van het Koninkrijk voor Aruba

woensdag 17 september 2014 13:35

Mito Croes Europese verkiezingsdebat

Mr. dr. Mito Croes, keynote spreker OCAN Europese verkiezingsdebat 17 mei 2014.

De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de voordracht voor benoeming van de heer dr. A.G. Croes tot lid van de Raad van State van het Koninkrijk voor Aruba. De benoeming gaat in op de dag van beëdiging.

De heer Croes (68 jaar) is geboren op Aruba. Hij is onder andere Statenlid geweest van de Nederlandse Antillen, minister van de Nederlandse Antillen, minister van Welzijnszaken van Aruba, gevolmachtigd minister van Aruba in Nederland en wetenschappelijk hoofdmedewerker Staats- en Bestuursrecht aan de universiteit van de Nederlandse Antillen. Bron: nieuwsbericht Rijksoverheid 05-09-2014Bron: nieuwsbericht Rijksoverheid 05-09-2014 

Op 17 mei jl. was dhr. Croes keynote spreker op het OCAN European-Dutch-Caribbean voices in the EU-parliament verkiezingsdebat, KLIK HIER voor zijn presentatie (42-53). In 2004 hield dhr. Croes een presentatie op het OCAN congres "De Antillen en Aruba met betrekking tot de Europese Unie".

Meneer Croes, wij zijn bijzonder trots op uw benoeming tot Raad van State van het Koninkrijk voor Aruba! Wij wensen u heel veel succes en zien uit naar een vruchtbare samenwerking.

Bestuur en medewerkers van OCAN.

 

   

Vandaag Prinsjesdag 2014. Hoe lang nog 'hulde aan de koloniën'?

dinsdag 16 september 2014 10:26

Linker-zijkant-Gouden-Koets

Gouden Koets. Foto: Slavernijenjij.nl (NiNsee)

Vandaag 16 september, de derde dinsdag in september, is het Prinsjesdag 2014. In 2011 schreef OCAN over de afbeelding Hulde aan de Koloniën op de Gouden Koets: "De afbeelding op de Gouden Koets geeft een beeld van waar een deel van de rijkdom van Nederland vandaan is gekomen. Het is belangrijk om te weten dat de inktzwarte periode van kolonialisme en slavernij een onderdeel vormt van de vaderlandse geschiedenis en gevolgen heeft voor het heden. De afbeeldingen op de Gouden Koets houden die herinnering paradoxaal genoeg levend, want de bedoeling van de gebruikers en de kunstenaar van het plaatsen van ‘Hulde aan de Koloniën’ lijkt een hele andere te zijn geweest…" Het is de vraag of, dan wel hoe lang, deze afbeelding op de Gouden Koets zal prijken; met veel symboliek staat de Koning als opperbestuurder verheven boven de burgers uit de koloniën. De afbeelding verwijst direct naar de stratificatie van mensen op basis van afkomst en kleur, waarbij bijvoorbeeld de Inlanders uit Nederlands-Indië de tweederangs status van 'Nederlands onderdaan niet-onderdaan' bezaten. De tot slaaf gemaakten in 'de West' bezaten tot 1863 in het geheel geen staatsburgerschap, omdat zij zich officieel niet mochten 'vestigen'. Er is niettemin traditie, maar er is ook vooruitgang. Momenteel lijkt het Koninklijk Huis - dat heel populair is in het Caribisch deel van het Koninkrijk - zich als instituut vast te houden aan de vervlogen tijd, toen de Koning nog "het opperbestuur der koloniën en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen" bezat (Grondwet 1848). Vóórdat de Gouden Koets in gebruik werd genomen (1901) gebruikte het Koninklijk Huis de Glazen Koets uit 1826, zie hieronder. 

Glazen Koets 1826

Glazen Koets. Foto: Hethuisvanoranje.nl

Bron: OCAN redactie.

 

 

 

 

 

 

 

   

Pagina 1 van 154