OCaN Nieuws

Vacatures Statia: Preventiemedewerker, Sociaal verpleegkundige en Sociaal geneeskundige arts (sluitingsdatum 9 juni 2014)

dinsdag 27 mei 2014 12:10

 

Vacatures Openbaar Lichaam EUX Directie  Maarschapij  Welzijn verlenging

Bron: OCAN redactie.

   

Minister Asscher ondersteunt Diversiteitscharter. Sociale partners noemen zichzelf ipv LOM als initiatiefnemers.

dinsdag 27 mei 2014 11:24

Minister Asscher en zijn ambtenaren in overleg met de LOM-samenwerkingsverbanden 24 april 2013 ministerie van SZW

Tijdens het laatste officiële LOM-overleg van 24 april 2013 informeerden de LOM-samenwerkingsverbanden minister Asscher over de mogelijkheden van een zogeheten 'Diversiteitshandvest'. Het Div-handvest bestaat reeds in diverse landen in Europa. Sindsdien hebben de LOM-samenwerkingsverbanden succesvol gelobbyd bij bedrijven om een dergelijk Div-handvest te ondertekenen. Ook ssts. Klijnsma (SZW) toonde zich vorig jaar reeds enthousiast over het initiatief van de LOM-swvn. In de VS bestaat sinds 2011 een Diversiteitswet; president Obama verzoekt hiermee de ministeries een diversiteitsbeleid op te zetten als meerwaarde voor de organisatie.

5 maatregelen op arbeidsmarktdiscriminatie te bestrijden

Minister Asscher is voorstander van een Diversiteitscharter in Nederland. Dat schrijft hij in een kabinetsreactie op het SER-advies Discriminatie werkt niet!. Ondertekenaars van een diversiteitscharter onderschrijven het belang van pluriformiteit in de onderneming en formuleren zélf maatregelen om diversiteit en anti-discriminatie te bevorderen. Diversity als recipy for success. Het idee van een Diversiteitscharter is afkomstig van OCAN in samenwerking met de overige 7 samenwerkingsverbanden voor etnische minderheden.

De 5 maatregelen om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan zijn: 1) handhaving, 2) melding en registratie, 3) kennis en bewustwording, 4) diversiteitsbeleid, 5) aanvullend onderzoek.

Sociale partners noemen zichzelf ipv LOM als initiatiefnemers Diversiteitscharter; SER en minister 'vergeten' minderheden als samenwerkingspartner in anti-discriminatiebeleid

Dat een Diversiteitscharter nodig is blijkt wel uit het feit dat zowel de SER als de minister in het anti-discriminatiebeleid geen enkele rol zien weggelegd voor de organisaties die de belangen behartigen van etnische minderheidsgroepen. Zelfs wordt nagelaten te schrijven dat het Diversiteitscharter een initiatief is van de 8 samenwerkingsverbanden voor etnische minderheden, die inmiddels tientallen bedrijven hiervoor hadden aangeschreven en een gesprek hierover hadden gevoerd met staatssecretaris Klijnsma in het voorjaar van 2013. De sociale partners hebben daarvoor in de plaats in het SER-advies zichzelf (!) genoemd als initiatiefnemers.

Een persbericht, het SER-advies en de Kabinetsreactie is hieronder te lezen.

 

Bron: OCAN redactie.

Lees meer:

   

Foto's voorlichtingsbijeenkomst Ouderen in veilige handen, Utrecht,17 mei 2014

donderdag 22 mei 2014 16:35

Zuilen 001 Ouderen in veilig handen Utrecht 2014 640x459

Zuilen 002  Ouderen in veilig handen Utrecht 2014 640x348

   

Reportage OCAN Europese verkiezingsdebat; Youtube, NTR radio en fotogalerij

dinsdag 20 mei 2014 23:01

OCAN Europese verkiezingsdebat foto Jamila Baaziz NTR Caribisch Netwerk

Kandidaten voor het Europees Parlement. Foto: Jamila Baaziz, NTR Caribisch Netwerk.

De reportages van het OCAN Europese verkiezingsdebat van zaterdag 17 mei 2014 in het Millinxparkhuis in Rotterdam zijn gereed! Het debat is georganiseerd door OCAN met ondersteuning van ProDemos.

Lees meer:

   

Pagina 7 van 152