OCaN Nieuws

Oproep: kom naar het Tweede Kamerdebat over de ‘Bosmanwet’, wo. 12 maart, 10.15h, Den Haag

dinsdag 11 maart 2014 17:53

Tweede Kamer debatteert over vestigingseisen voor Arubanen, Curaçaoënaars en Sint-Maartenaren

Op woensdag 12 maart 2014 om 10.15h ‘s ochtends vindt het uitgestelde plenaire debat plaats over de vestigingseisen voor Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint-Maarten (eerste termijn), de zogeheten 'Bosmanwet', genoemd naar de initatiefnemer.

Wij roepen eenieder die in de gelegenheid is wederom op aanwezig te zijn op de publieke tribune. Laat zien dat je opkomt voor de rechtspositie van Caribische Nederlanders en voor Grondwetartikel 1.

De ingang van de Tweede Kamer is Lange Poten 4, naast Nieuwspoort. Het debat vindt plaats in de plenaire zaal.

Met het wetsvoorstel beoogt de VVD ‘kansarme’ Caribische Nederlanders de mogelijkheid te ontzeggen om zich te vestigen in Nederland. De wet geldt niet voor overige kansarme Nederlanders. Het wetsvoorstel druist ons inziens regelrecht in tegen de meest fundamentele grondrechten, als ook tegen de beginselenprogramma’s van de VVD en de PvdA, zie ook http://www.ocan.nl/Nieuws/bosmanwet-mogelijk-wo-12-maart-in-de-kamer.html.

‘Kansrijke jongeren in een kansarme omgeving’

Zijn de jongeren kansarm? De Curaçaose Datnitzah Jacobs zei gisteravond hierover in het TV-programma Pauw en Witteman: “De Caribisch-Nederlandse jongeren zijn niet kansarm. Het gaat om kansrijke jongeren in een kansarme omgeving.” Zie de link met de uitzending op: http://www.ocan.nl/Nieuws/danitzah-jacobs-bij-paw-qik-was-een-kansrijke-jongere-in-een-kansarm-milieuq.html .

De omgeving 1: ‘Small island developing states’

 

UN International Year of Small Island Development States 2014

 

Lees meer:

   

Wetsvoorstel Bosman is ‘vernederende behandeling’ in de zin van artikel 3 EVRM

dinsdag 11 maart 2014 15:47

Gytha Boerwinkel

Gytha Boerwinkel.

Morgen, 12 maart 2014, behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel Bosman welke bepaalde eisen stelt aan de vestiging van Arubanen, Curaçaoenaars en Sint Maartenaren in Nederland. In haar notitie over het wetsvoorstel meent de Commissie Mijers, een permanente commissie van deskundigen in het internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht, dat dergelijke eisen strijdig zijn met de internationale verplichtingen die Nederland is aangegaan. Opmerkelijk is dat de Commissie ook van oordeel is dat het wetsvoorstel strijdig is met het verbod op vernederende behandeling van art. 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De Commissie baseert deze conclusie op een uitspraak van de voormalige Europese Commissie voor de Rechten van de Mens (ECRM). In de zaak East African Asians v the United Kingdom oordeelde het ECRM dat de Britse Commonwealth Immigration Act 1968 een schending opleverde van art. 3 EVRM. Deze wet voorkwam dat Britse staatsburgers van Aziatische afkomst die woonachtig waren in Afrika zich vrijelijk konden vestigen in het Verenigd Koninkrijk.

Lees meer:

   

Debat Glenn Helberg en André Bosman in Radio 1 De Ochtend, ma. 10 maart 2014

maandag 10 maart 2014 12:00

Terugluisteren:  

http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-uren/2014-03-10/09http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-uren/2014-03-10/09:00:00

   

Dutch law set to restrict migration, trace and deport the Caribbean Dutch national.

dinsdag 04 maart 2014 23:07

FOR IMMEDIATE RELEASE

 

Press release Consultative council Caribbean Dutch ‘Overlegorgaan Caribische Nederlanders’ (OCAN), March 4 2014

Dutch law set to restrict migration, trace and deport the Caribbean Dutch national.

 

The Dutch Lower House of Parliament is set to debate a motion concerning residency requirements for Dutch citizens originating from Aruba, Curaçao and Sint Maarten on March 5 2014 (1830 hrs Dutch local time). If passed, the migration law will ensure that the economically and educationally deprived be legally restricted from settling in the Netherlands. The legislation would also create the possibility for persons – who “objectively meet the criteria” and “upon reasonable suspicion” – to be checked by police in order to establish their identities, nationalities as well as residency status should these persons be found to be infringing the residency requirements (e.g. insufficient education and insufficient command of the Dutch language). The legislation will result in the possible deportation of citizens from the aforementioned islands. These deprived Dutch citizens, who migrate to the Netherland seeking employment opportunities, will, in turn be disadvantaged in their search for employment.

Lees meer:

   

Pagina 7 van 142