OCaN Nieuws

Glenn Helberg (OCAN) op Rondetafelbijeenkomst ECRI/CRM, 30 juni 2014, Museum voor Communicatie Den Haag (09.00h-17.00h)

woensdag 18 juni 2014 11:09

ECRI

Op 30 juni 2014 van 9.00 tot 17.00 vindt een rondetafelbijeenkomst over de bestrijding van racisme, discriminatie en intolerantie in Nederland plaats. De bijeenkomst wordt georganiseerd door ECRI (de European Commission against Racism and Intolerance van de Raad van Europa) en het College voor de Rechten van de Mens. De bijeenkomst vindt plaats in het Museum voor Communicatie in Den Haag (Zeestraat 80-82)

De rondetafel volgt op de publicatie van het rapport van ECRI over Nederland op 15 oktober 2013. Zie http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Netherlands/NLD-CbC-IV-2013-039-ENG.pdfhttp://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Netherlands/NLD-CbC-IV-2013-039-ENG.pdf

Een openingswoord wordt gegeven door minister Plasterk, Barbara John (ECRI) en Laurien Koster (CRM).

Lees meer:

   

Tweede Kamer verzoekt Raad van State om voorlichting over Bosmanwet

maandag 16 juni 2014 11:58

De Tweede Kamer heeft middels een brief dd. 5 juni 2014 de Afdeling advisering van de Raad van State gevraagd om een voorlichting te geven over de Bosmanwet. Het gaat om de volgende voorlichtingsvragen:

1. In hoeverre is er binnen de grenzen van de internationale verdragen, de Europese rechtsorde, het Statuut en de Grondwet ruimte voor een vestigingsregeling, waarbij het recht op vestiging op Nederlands grondgebied in Europa kan worden beperkt op grond van:

a. het eerdere woonland van betrokkene binnen het Koninkrijk;

b. het hoofdverblijf van betrokkene binnen het Koninkrijk;

c. de afstamming van betrokkene binnen het Koninkrijk, zoals bedoeld in artikel 2 van het wetsvoorstel, zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State (Kamerstuk 33 3325, nr. 5).

2. In hoeverre is er ruimte om, in aanvulling op de eerste vraag, de vestigingsregeling slechts van toepassing te verklaren op Nederlandes, woonachtig in Aruba, CuraƧao of Sint Maarten met een strafblad of zonder startkwalificatie?

De Kamerbrief is te vinden via de volgende link: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail.jsp?id=2014Z10331&did=2014D20646http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail.jsp?id=2014Z10331&did=2014D20646

Bron: OCAN redactie.

   

WINNAARS PEARLS OF THE DUTCH CARIBBEAN AWARDS 2014

maandag 16 juni 2014 11:37

Jeffrey Williams Zwolle Most Outstanding Pearl of the Dutch Caribbean 2014 823x818

Jeffrey Williams (Zwolle), Most Outstanding Pearl of the Dutch Caribbean 2014.

Op zaterdag 14 juni 2014 vond de 3e editie van Pearls of the Dutch Caribbean Gala-Award Show 2014 plaats in Engels Rotterdam. Op de mooie en drukbezochte avond werden 8 Pearl-Awards in diverse categorieĆ«n uitgereikt. De WINNAARS van de OCAN PEARLS OF THE DUTCH CARIBBEAN AWARDS 2014 zijn:

  1. The Community Pearl: Quinsy Gario
  2. The Science Pearl: Jerson Martina
  3. The Art & Literature Pearl: Ira & Ayra Kip
  4. The Sports Pearl: Odilio Kurt
  5. The Music & Entertainment Pearl: Shirma Rouse  
  6. The Business Pearl: Annemarie Nodelijk
  7. The Student Pearl: Nataly Linzey
  8. Most Outstanding Pearl: Jeffrey Williams

Genomineerden 'Community: Ingemar Francisca, Quinsy Gario, Mischulaikah Richardson, Jean Marie Molina, Vanessa Anthony.

Genomineerden 'Science': Aubrich Bakhuis, Marlon Titre, Jerson Martina, Valika Smeulders, Ingemar Merkies.

Genomineerden 'Business': Tico Nicolaas, Tirzah Libert, Jefferson Martina, Annemarie Nodelijk, Germain Statia.

Genomineerden 'Art & literature': Jengo Amadi, Ira & Ayra Kip, Raphael Sorton, Uri Eugenio, Wensly Francisco.

Genomineerden 'Sport': Odilio Kurt, Sidney Bito, Denise Kielholtz, Riechedly Bazoer, Earl Blijd.

Genomineerden 'Music & Entertainment': Imara Thomas, Shirma Rouse, Vanity Mac-Intosh, Vernon Chatlein, Ir-sais.

Wij feliciteren de Dutch Caribbean Award winnaars met hun Awards en de de overige genomineerden met hun Oorkondes. Pabien! Congratulations!

Bron: OCAN redactie.

 

   

DC PEARLS en DC Connect kaarten ook aan de deur te koop!

zaterdag 14 juni 2014 14:05

DC Connect (Beatrixzaal, 1e verdieping, 19.00h-20.15h) en DC PEARLS (8e verdieping, Royal Residencezaal, 20.45h-02.00h, www.engels.nlwww.engels.nl) kaarten zijn vanavond ook te koop aan de deur voor dezelfde prijs als in de voorverkoop (25 euro resp.)!

Bron: OCAN redactie.

06 - 51 96 95 24.

   

Pagina 7 van 154