OCaN donderdag in gesprek met minister Spies (BZK)

Minister Spies op Bonaire

Minister Spies hier in gesprek met een jonge Bonairiaanse. Foto: Statia News, www.statianews.comwww.statianews.com.

 

Op donderdagmiddag 12 april 2012 heeft het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN) een kennismakingsgesprek met minister Spies van BZK. Thema's die aan de orde zullen worden gesteld zijn onder meer de sociaaleconomische problematiek van de eilanden in relatie tot de situatie van de Caribische Nederlanders in Nederland en het belang van taal, cultuur en identiteit van de BES-eilanden.

Lees over de kennismaking van minister Spies met de Caribische delen van het Koninkrijk in februari dit jaar: http://www.rijksoverheid.nl/regering/het-kabinet/bewindspersonen/liesbeth-spies/weblog/caribisch-nederland.html.

Bron: OCaN redactie.