Onderwijscongres

 Dia1

 “Education & Talents are the Future”

OCaN organiseert jaarlijks een congres. Afgelopen twee jaren heeft OCaN drie congressen georganiseerd. In elk congres lag de focus op een ander onderwerp die betrekking had op de Caribisch Nederlandse gemeenschap.

Tijdens het congres in februari 2009 stond het “Opvoeding in Antilliaanse en Arubaanse gezinnen” centraal. Door de workshops kwamen verschillende aspecten van het Antilliaanse en Arubaanse gezin naar voren, waaronder seksuele opvoeding, hechting en levensstijl. Ruim 300 mensen hebben deelgenomen aan het congres. In datzelfde jaar, in november, vond een congres voor kinderen plaats.

Dit congres heeft zich voornamelijk gericht op kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. OCaN is overtuigd dat vroeg investeren in kinderen de kansen en talenten van onze kinderen kan vergroten voor de toekomst. Ongeveer 120 kinderen met hun ouders hebben deelgenomen aan het congres. Het congres had als thema de Rechten van het Kind. De workshops hadden betrekking op de verschillende artikelen van de rechten van het kind. “Weet wat je eet”, “Latin moves” en “Doe effe normaal” waren een aantal thema’s van de workshops. Ook voor de ouders waren er een aantal interessante discussies over opvoeden en de rechten van het kind.

In mei 2010 lag de focus op de jongeren. De jongerencommissie van OCaN heeft het congres, Anti-positief, georganiseerd over de leefwereld van Antilliaanse en Arubaanse jongeren. Ook hier hadden de workshops betrekking op thema’s die belangrijk zijn voor jongeren. Thema’s die onder andere aan bod kwamen waren: ondernemerschap, budgetteren, gelukkig zijn, solliciteren en seksualiteit.

Dit jaar zal de focus liggen op het onderwijs. Het hoofdthema en de belangrijkste aandachtsgroep van OCaN voor 2011 is ‘onderwijs en educatie voor Caribisch Nederlandse kinderen, jeugdigen en volwassenen’.

Voor een overzicht van het dagprogramma en sprekers: klik hier

Voor meer informatie over het onderwijscongres, klik op onderstaande artikelen.

Filter 

Toon # 
# Artikeltitel
1 Dagprogramma en sprekers
2 Routebeschrijving onderwijscongres te Holiday Inn in Leiden
3 Aanmeldingsformulier voor deelnemers
4 Informatie over het onderwijscongres OCaN