Actualiteiten

Leden van de Caribisch-Nederlandse gemeenschap geridderd

Foto: Sjoerd Antoon Mulder | samulder.nl 

Weer dit jaar hebben een aantal leden van de Caribisch-Nederlandse gemeenschap een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. Mariëta Emers, geboren op Curaçao, is op vrijdag 24 april 2015 tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau benoemd in het stadhuis van Tilburg.

Ruim 40 jaar in het onderwijs, ruim 20 jaar intensief vrijwilligerswerk, betrokken bij allerlei ouderennetwerken, waaronder Stichting Ocan, vrouwenraden, cliëntenraden, op lokaal, regionaal en landelijk niveau, ambassadeur voor seksuele diversiteit in de Caribische gemeenschap, al 8 jaar eigen stichting voor Caribische senioren en betrokken bij het lief en leed van allerlei mensen in haar netwerk. Ondersteund door familie, vrienden en collega's in Nederland, Curaçao en Bonaire. Ze is vrijdag 24 april 2015 erkend voor al haar inzet en door de Koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.  

Foto: Sjoerd Antoon Mulder | samulder.nl 

Login