Sociale projecten

Om onze statutaire doelstelling te kunnen realiseren initiëren en ondersteunen wij sociale projecten. Wij zijn hard bezig om sociale verbindingen landelijk te bevorderen. Bijvoorbeeld onze strijd tegen armoede, sociale isolement, discriminatie, ongelijke behandeling, tegengaan van drop-outs. Naast sociale projecten die wij zelf initiëren en uitvoeren, willen wij graag ook partijen ondersteunen, door allianties te zoeken, expertise aan te bieden en partners. Hierbij nemen wij de projecten niet over maar gaan een partnerschap aan met de eigenaar van het project.

Ocan heeft verschillende sociale projecten geïnitieerd en uitgevoerd op verschillende gebieden. Indien uw belangstelling is gewekt en u overweegt om met ons op te trekken in deze kunt u inzage krijgen in bepaalde projecten die wij hebben geïnitieerd.

Voor 2017 zullen er projecten geïnitieerd en uitgevoerd worden op het gebied van: armoedebestrijding, bestrijden jeugdwerkloosheid, integratie jongeren in de Nederlandse samenleving, identiteitsontwikkeling, voorlichting digitalisering belastingdienst, herdenking 2e wereldoorlog, coaching traject MBO’ers. 

Login