Veelgestelde vragen met antwoorden

Wordt ervan uitgegaan dat, na advies van Ocan, projectvoorstellen bij de door SZW uitgekozen fondsen worden ingediend?

Nee, het doel van de ondersteuningsfunctie is, om te voorzien in advisering bij het vormgeven en tot uitvoering laten komen van maatschappelijk initiatief ten gunste van de UN Decade for People of African Descent. Deze ondersteuning moet leiden tot meer kwalitatief goede projecten en meer zichtbaarheid voor projecten vanuit de Afrikaanse gemeenschappen die zich ondermeer richten op de bestrijding van racisme, het bevorderen van inclusie en verbinding in de samenleving en die functioneren met:

  • Subsidies van private fondsen en/of;
  • Subsidies van relevante publieke fondsen en/of;
  • Gemeentelijke en provinciale subsidies en/of;
  • Zo mogelijk met een eigen bijdrage (capaciteit/middelen en/of;
  • Particuliere donaties uit de samenleving.

Burgers, professionals en/of maatschappelijke organisaties vanuit of voor de Afrikaanse gemeenschappen dienen zelf hun projectplan rechtstreeks in te dienen. Het is dan ook een belangrijk uitgangspunt bij de ondersteuningsfunctie dat de individuele verantwoordelijkheid van de idee-/projecthouder en het indienen van een aanvraag/projectplan de verantwoordelijkheid blijft van de idee-/projecthouder en dat Stichting Ocan geen taken en/of verantwoordelijkheden overneemt.

Wat voor projecten komen bij voorkeur in aanmerking?

Het gaat dan bij voorkeur om projecten die overdraagbaar zijn en dus meermaals uitgevoerd kunnen worden. De ondersteuning richt zich met name op het versterken van de schrijfvaardigheden, het organiserend vermogen en professioneel (net)werken van organisaties zodat de invulling van het Decennium meer in samenwerking en vanuit de gemeenschappen zelfstandig getrokken kan worden.
In de opdracht voor de uitvoering van de ondersteuningsfunctie is een doelgroep opgenomen die in aanmerking kan komen voor ondersteuning. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om van Stichting Ocan advies op maat te krijgen.

Wie komen voor de ondersteuningsfunctie in aanmerking?

De doelgroep die in aanmerking komt voor de ondersteuningsfunctie is als volgt:

  1. In eerste instantie uit de burgers, professionals en/of maatschappelijke organisaties uit de betreffende gemeenschappen in Nederland (inclusief Caribisch Nederland; de BES-eilanden) die een voorstel voor de geprioriteerde Decennium thema’s/activiteiten hebben neergelegd bij het Trekkerscomité en/of daarover contact hebben gezocht met het Trekkerscomité. Het Trekkerscomité is gevraagd haar netwerk te informeren.
  2. Er komen in aanmerking burgers, professionals en/of maatschappelijke organisaties vanuit de Afrikaanse gemeenschappen, die zich voor de thema’s/activiteiten, die voor facilitering door SZW in aanmerking komen, willen inzetten. Bij voorkeur de projecten die eerder via de tender van SZW zijn ingediend in het kader van de UN Decade for people of African Descent.
  3. Tenslotte kunnen ook andere burgers en organisaties die zich in samenwerking met mensen vanuit de Afrikaanse gemeenschappen willen inzetten voor de thema’s/activiteiten die voor facilitering door SZW in aanmerking komen, een beroep doen op de ondersteuningsfunctie.
Is door de keuze voor Stichting Ocan nu een officieel erkend aanspreekpunt gecreëerd?

Nee, Stichting Ocan voert in opdracht van SZW een ondersteuningsfunctie uit. Stichting Ocan is geen officieel aanspreekpunt voor SZW voor de invulling van de UN Decade for People of African Descent. Stichting Ocan voert de ondersteuningsfunctie in opdracht uit. De verhouding tussen SZW en Stichting Ocan is dus te karakteriseren als die van opdrachtgever en opdrachtnemer.

Wat moeten we verstaan onder maatschappelijk initiatief?

Onder maatschappelijk initiatief verstaan we initiatieven van maatschappelijke organisaties en/of burgers.

Kunnen witte personen en organisaties gebruik maken van de ondersteuningsfunctie?

Ja, zie de hierboven uiteengezette doelgroep, onder 3, die in aanmerking kan komen voor de ondersteuningsfunctie: ook andere burgers en organisaties die zich in samenwerking met mensen vanuit de Afrikaanse gemeenschappen willen inzetten voor de thema’s/activiteiten die voor facilitering door SZW in aanmerking komen, kunnen een beroep doen op de ondersteuningsfunctie.

Gaat het om de 12 thema’s/ prioriteiten?

Nee, het Oranjefonds, het Prins Bernard Cultuurfonds en Stichting Ocan hebben tot inhoudelijk doel voor de twee Fondsen op Naam en de ondersteuningsfunctie om maatschappelijk initiatief dat gericht is op het duurzaam tot stand brengen van verbinding in de Nederlandse samenleving, door bij te dragen aan bewustwording ten aanzien van anti-zwart racisme en het tegengaan van stereotypering en vooroordelen, tot stand te laten komen.

Gedurende 2016 is het ministerie van SZW intensief in gesprek geweest met verschillende organisaties en burgers vanuit de gemeenschappen van Afrikaanse afkomst over een goede invulling van de UN Decade. Zo zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd met onder meer gevestigde organisaties, grassroots, de creatieve sector en jongeren.

De 12 thema’s (‘prio’s’) zijn door middel van twee creatieve sessies door mensen uit verschillende Afrikaanse gemeenschappen tot stand gekomen. Het Trekkerscomité (TC) heeft destijds het initiatief genomen om zorg te gaan dragen voor de uitwerking van een deel van de geprioriteerde thema’s. Het resultaat van de inspanningen van het TC treft u aan op: http://idpadpriothemas.nl/.

In eerste instantie worden, zie ook volgorde benadering doelgroepen, de burgers, professionals en/of maatschappelijke organisaties benaderd uit de betreffende Afrikaanse gemeenschappen in Nederland (inclusief Caribisch Nederland; de BES-eilanden) die een voorstel voor de geprioriteerde Decennium thema’s/activiteiten hebben neergelegd bij het Trekkerscomité. Het inhoudelijke doel van de de Fondsen op Naam en de ondersteuningsfunctie is breder van de 12 thema’s (‘prio’s). De ideeën die er zijn ingediend bij het TC kunnen hierdoor voor de ondersteuningfunctie in aanmerking komen.

Maak een afspraak

+31 70 380 33 01

Beltijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Adres

Stichting Ocan
Parkstraat 32, Unit 2.14
2514 JK Den Haag

Aanmelden nieuwsbrief