Wat we doen

Stichting Ocan biedt een platform waarop alle Caribische Nederlanders kunnen samenwerken om hun ambities en doelstellingen te realiseren voor henzelf en voor de gemeenschap. Ocan richt zich op persoonlijke- en talentontwikkeling, arbeidsmarktparticipatie, ondernemerschap en sociaal-politieke issues.

De werkzaamheden van Ocan bestaan uit advies, overleg, organisatie, informatie en  projectuitvoering op onder meer de terreinen van opvoedingsondersteuning, (psychische) gezondheid, seksuele diversiteit, ouderbetrokkenheid, jongerenproblematiek. 

Ocan participeert in het European Network Against Racism (ENAR) en is deelnemer van het European Integration Forum (EIF) van de Europese Unie.  

Sinds 2013 heeft Ocan nieuwe diensten ontwikkeld en haar dienstverlening uitgebreid naar de Caribische eilanden. Ocan gelooft in de kracht en de potentie van het menselijk kapitaal van de Dutch Caribbean Pearls.  Met innovatieve methodieken, consultancy, training, change management en matchmaking wilt Ocan werkgevers nu helpen om uit dit kapitaal het optimale rendement te halen. In haar activiteiten legt Ocan zoveel als mogelijk de verbinding tussen human & knowledge capital in Nederland én in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Draagt u onze missie ook een warm hart toe? Neemt u dan svp contact met ons op. Wij werken graag met u samen!

Opdrachtgevers/subsidieverstrekkers (o.a.):

 • Ministerie van SZW  

 • Ministerie van OC&W

 • Ministerie van VWS / ZonMw

 • VSB Fonds

 • Stadsdeel Amsterdam Zuidoost

 • Gemeente Rotterdam

 • Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) gemeente Amsterdam / st. Herdenking Slavernijverleden 2013

 • Youth in Action (EU; nu Erasmus+)

 • RCN Zorgverzekeringskantoor

 • Verslavingszorg Caribisch Nederland

 • IOM

 • Kieskompas / FORUM

Voor de uitvoering van projecten en activiteiten werkt Ocan samen met een breed scala aan (maatschappelijke) organisaties (o.a.):

Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba, Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curacao, Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten, European Netwerk Against Racism (ENAR), Open Society Justice Initiative (OSJI), European Commission against Racism and Intolerance (ECRI), Amnesty International Nederland, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), College voor de Rechten van de Mens, Rosa Parkscafé, Comité 21 Maart, Platform Stop Racisme en Uitsluiting / Herdenking Kristallnacht, European Integration Forum (EIF), Overige 7 landelijke samenwerkingspartners voor etnische minderheden (v/h LOM), CoC, De Dreef praktijkschool, Mi Refugio Zorg op Maat, Ban Topa Future Stars, St. Kakiña / bureau ETICA, Bureau SIMPLA, S4 Foundation, Multicultureel Netwerk Defensie, PEP Den Haag

 

Ocan heeft de ANBI status. Bij deze volgen onze gegevens:

Nr

Gegevens

OCAN

1

De naam van de instelling

St. Ocan

2

Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen.

Nee.

3

het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer.

83.71.854

4

Het post- of bezoekadres van de instelling.

Koninginnegracht 19, 2514 AB Den Haag.

5

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI.

Positieverbetering van Caribische Nederlanders in het Koninkrijk: zowel sociaal-economisch als wat betreft de rechtspositie.

6

De hoofdlijnen van het beleidsplan

Beleidsplan 2016-2017

7

De functie en namen van de bestuurders zoals in de Statuten.

Voorzitter John Leerdam; waarnemend secretaris Douwe Sikkema; penningmeester Emmielin Rombley; lid Jessica Molina; lid Germaine Rekwest

8

Het beloningsbeleid

Medewerkers ontvangen een beloning voor hun werk volgens de CAO Welzijn. Momenteel is er geen personeel in dienst. Er wordt gewerkt met vrijwilligers en eventueel ZZP’ers.

9

Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling.

Het bestuur kan aan één of meerdere bestuurders een beloning toekennen. Alle bestuurders hebben recht op een vergoeding van de door hen in hun functie gemaakte kosten.

10

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.

 Jaarverslag 2016

 Jaarverslag 2015 (PDF download)

Jaarverslag 2013-2014 

11

Een financiële verantwoording.

Jaarrekening 2016 met toelichting

Jaarrekening 2015 met toelichting

Gewaarmerkte jaarrekening 2014 met toelichting

 

 

Maak een afspraak

+31 70 380 33 01

Beltijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Adres

Binckhorstlaan 117
2516 BA Den Haag

Aanmelden nieuwsbrief