Netwerkbijeenkomst VAN - gedachtewisseling over de teloorgang van de democratische natiestaat in het Caribisch Gebied

Vereniging Antilliaans Netwerk organiseert in samenwerking met dr. Francio Guadeloupe van de afdeling Sociale en Culturele Antropologie van de Universiteit van Amsterdam inleidingen en  gedachtewisseling over de teloorgang van de democratische natiestaat in het Caribisch Gebied in het algemeen en in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden in het bijzonder.

De bijeenkomst zal op donderdag 21 februari a.s. in het Gebouw REC van de Universiteit van Amsterdam op het Roeterseiland. Het adres is Nieuwe Achtergracht 166, 1018WV Amsterdam. In het Gebouw REC A2.07 .

De zaal zal voor de inloop om 19:00 uur geopend zijn, waarna het programma, dat om 22:00 wordt beëindigd, om 19:30 uur zal aanvangen.

Na de verwelkoming door de voorzitter van de Vereniging Antilliaans Netwerk, mevrouw Roos Leerdam-Bulo, en dr. Francio Guadeloupe staat onderstaande problematiek centraal:
De meeste, zo niet alle, staatsverbanden in het Caribisch Gebied en daar omheen  lijden aan toenemend verval van de instituties die voor de natiestaat cruciaal zijn. Hierdoor wordt in de betrokken samenlevingen de democratie en de rechtsstaat ernstig bedreigd waardoor de vrijheid van de burgers in gevaar komt.

Edwin Koopman zal een algemene beschouwing geven over het verval van de natiestaat in de landen van het “Caribbean Basin” als gevolg van de erosie van de dragende instituties waardoor de rechtsstaat en de democratie worden bedreigd.

Francio Guadeloupe bespreekt daarna de door Edwin Koopman behandelde problematiek zoals die van toepassing is op het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Vervolgens krijgen de aanwezigen de gelegenheid om met beide deskundigen van gedachten te wisselen. De situatie in de betrokken samenlevingen is dermate ernstig dat de organisatoren behalve vergroting van kennis ook actieve betrokkenheid hopen te stimuleren.

Jordi Halfman (1982) zal daarbij het spits afbijten. Zij heeft recent haar dissertatie over basisonderwijs op Sint Maarten aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Tijdens haar onderzoek hield Halfman zich bezig met de door een onderwijselite verbeelde nationale gemeenschap en hoe deze in de klas gereproduceerd kon worden. Vervolgens onderzocht Halfman de manieren waarop dagelijkse praktijken in het klaslokaal deze verbeeldingen veranderen en ondergraven. Haar voornaamste doel was te leren van de manieren waarop scholieren zelf vormgeven aan samen leven in een super-diverse gemeenschap.


PROGRAMMA:
19:00    Inloop
19:30    Welkom en inleiding
19:40    Edwin Koopman
20:25    Pauze
20:55    Francio Guadeloupe
21:20    Debat en gedachtewisseling met de zaal onder leiding van Jaap Swart, lid VAN
22:00    Afsluiting

PRAKTISCHE INFORMATIE:
Locatie: Universiteit van Amsterdam
Gebouw REC A2.07 op de Roeterseiland Campus
Adres:    Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam
Entree: Gratis
Aanmelden: 
Vermeld uw naam en aantal personen

Evenement Details

Datum 21-02-2019 19:00
Einddatum 21-02-2019 22:00
Locatie Amsterdam, Universiteit van Amsterdam - Roeterseiland Campus

Maak een afspraak

+31 70 380 33 01

Beltijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Adres

Binckhorstlaan 117
2516 BA Den Haag

Aanmelden nieuwsbrief