Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 982 niet laden

Actualiteiten

Caribische Amsterdammers: kom inspreken in de gemeenteraad: werkloosheid & discriminatie onder migrantengroepen

15 oktober 2014

Belangengroepen zoals de homorechtenorganisaties en de organisaties van ouders hebben de afgelopen jaren bewezen succesvol te kunnen lobbyen in de gemeente Amsterdam. Direct en indirect wordt het beleid van de gemeente op die manier soms snel en soms langzaam bijgestuurd.

Thans bevindt de gemeente Amsterdam zich in de periode van de begrotingsbehandeling. In de begroting wordt er weinig concreets gezegd over het bestrijden van de werkloosheid onder met name migrantenjongeren in Amsterdam. Ook is het plan om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken mag best ambitieuzer. Diverse raadsleden zullen de komende weken proberen dit bij te sturen met moties, amendementen en andere voorstellen.

Vooralsnog zijn er vanuit multiculturele (migranten) jongerenorganisaties, inspraakorganen en belangenorganisaties relatief weinig insprekers geweest. En dat terwijl er grote problemen zijn waar onze achterbannen mee te maken heeft als het gaat om werkloosheid en discriminatie op de arbeidsmarkt. U en uw Caribisch-Amsterdamse belangenorganisatie kunnen samen met de raad invulling geven aan beleid. Eén van de manieren is bijvoorbeeld inspreken in de commissie, of in grote getale aanwezig zijn op de publieke tribune.

Gaarne roepen wij u op om op de laatste commissievergadering Werk & Inkomen, vóór het vaststellen van de begroting (5 & 6 november 2014) uw opmerkingen te plaatsen richting de raadsleden en de wethouder. Die laatste commissie, voor het vaststellen van de begroting, vindt plaats op 22 oktober. Zie de agenda: http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3036

Zie voor een concreet voorbeeld hoe organisaties na het inspreken enkele toezeggingen krijgen: minuut 59 http://amsterdam.notubiz.nl/vergadering/102475/raadscommissie%2BJeugd%2Ben%2BCultuur%2B08-10-2014

Indien u wenst in te spreken kunt u zich aanmelden via de onderstaande link: http://www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/contact/contactformulieren/aanmelden_om_in_te/

U kunt zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden. Indien u het nodig acht, kunt u deze informatie sturen richting andere belanghebbenden.

Het uitoefenen van druk helpt. Wij roepen eenieder op gebruik te maken uw opmerkingen te sturen naar de Commissie Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam (vóór 22 oktober) en van zijn of haar recht om in te spreken bij de begrotingsbehandeling van de gemeente Amsterdam (uiterlijk 20 oktober aanmelden).

Bron: OCAN redactie.

Meer Actualiteiten

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.

Maak een afspraak

+31 70 380 33 01

Beltijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Adres

Stichting Ocan
Parkstraat 32, Unit 2.14
2514 JK Den Haag

Aanmelden nieuwsbrief