Actualiteiten

Essaywedstrijd NiNsee etc., deadline 15 september 2019

03 mei 2019

Uitnodiging NiNsee Essaywedstrijd 2019 Ocan Caribisch

Achtergrond

300 jaar trans-Atlantische slavernijverleden werkt door in de belevingswereld van alle betrokkenen. Verhalen van voorouders, gepubliceerde dagboeken, notulen van vergaderingen, literatuur, kranten, tijdschriften, prenten, schilderijen, wetten en regelingen zijn deel van de culturele erfenis van de Nederlandse samenleving. Die erfenis is van invloed op de manier waarop ‘zwart’ en ‘wit’ zichzelf en elkaar zien als onderdeel van de Nederlandse maatschappij. De kerken spelen in deze culturele erfenis een rol. Vandaar dat enkele kerken met NiNsee nagaan op welke manier het gemeenschappelijke slavernijverleden positief kan worden verwerkt.

EssaywedstrijdE

Thema: Het trans-Atlantische slavernijverleden en de rol van de kerken hierin alsmede de doorwerking van dat verleden in het heden, waardoor de huidige generaties ‘witte’ en ‘zwarte’ Nederlanders de slavernij laten deel uitmaken van hun bewustzijn van de eigen geschiedenis; vervolgens dat bewustzijn een plaats geven in de Nederlandse samenleving en in de trans-Atlantische verhouding.
 

Prijzen

Er zijn drie prijzen beschikbaar, te weten: €2500 (1e prijs), €1500 (2e prijs) en €1000 (3e prijs)

Auteurs

Studenten, scholieren en anderen uit Nederland, Suriname en de Caribische Koninkrijksdelen worden uitgenodigd om deel te nemen. De taal is Nederlands. 

Beoordelingscriteria

a. Aantal woorden 4000-6000 (8 à 12 pagina’s A4)

b. Samenhang met het thema (het thema mag ter discussie worden gesteld)

c. Originaliteit; de tekst mag niet eerder zijn gepubliceerd

d. De kwaliteit van de argumentatie

e. Biedt het essay stof tot verder nadenken, verdere studie of acties

Voorwaarden voor deelname

a. De winnende auteurs geven aan de organisatie toestemming tot publicatie (om niet) in een verslagboek; mocht een tijdschrift tot publicatie overgaan met toestemming van de organisatie, dan zijn de revenuen daarvan voor de auteur

b. De jury gaat niet in discussie over haar beslissingen

c. Inzendingen worden als pdf-document opgestuurd naar ; op het document wordt een schuilnaam aangegeven, bij voorkeur op iedere pagina als koptekst. Alleen op de email worden naam en adres van de inzender vermeld; discretie is gegarandeerd. Met het oog op publicatie en redactie van de prijswinnende essays is het raadzaam het essay als Word document te schrijven en te bewaren; het kan dan als pdf worden opgestuurd.

d. Sluitingsdatum inzendingen: uiterlijk 15 september 2019

e. De prijswinnende inzenders geven toestemming tot publicatie van hun naam. Niet bekroonde inzendingen worden niet bewaard

f. Additionele informatie is verkrijgbaar bij het secretariaat van de jury: .

Prijsuitreiking

Tijdens het symposium ‘Heilzame verwerking slavernijverleden’ op 23 November 2019 in de Oude Lutherse Kerk, Spui in Amsterdam.

Sprekers op het symposium:

  • Glenn Helberg, psychiater, centrum voor transculturele therapie
  • Alex van Stipriaan, hoogleraar Caraïbische Geschiedenis Erasmus Universiteit
  • Ds. Pearl Gerding; auteur geschiedenis Lutherse Kerk Suriname
  • Ds. Johannes Welschen, werkgroep slavernijverleden Broedergemeente

Organisatie

Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee). Evangelisch-Lutherse gemeente Amsterdam. Evangelische Broedergemeente Amsterdam Stad & Flevoland. Met medewerking van de Werkgroep Caraïbische Letteren.

Meer Actualiteiten

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.

Maak een afspraak

+31 70 380 33 01

Beltijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Adres

Stichting Ocan
Parkstraat 32, Unit 2.14
2514 JK Den Haag

Aanmelden nieuwsbrief