Actualiteiten

Stichting Ocan organiseert werkconferentie om het tegengaan van racisme, discriminatie en ongelijke behandeling bespreekbaar te maken.

09 april 2019

Uitnodiging Werkconferentie Hart voor een inclusief Den Haag mid res WEB edit 16 apr Ocan inclusion Caribisch


U bent van harte welkom op de werkconferentie ‘Hart voor een inclusief Den Haag’ van woensdag 17 april 2019. Deze wekconferentie is voor iedereen die woont of werkt in Den Haag en die deze stad met haar 180 nationaliteiten een warm hart toedraagt.

Stichting Ocan wil met de werkconferentie ‘Hart voor een Inclusief Den Haag’ een positief gezicht geven aan de Afrikaanse-Caribische doelgroep. Samenleven en samenwonen in Den Haag, elkaar deelgenoot maken van onze culturele achtergrond, normen en waarden lopen als een rode lijn door ons projectvoorstel. De werkconferentie wordt georganiseerd in het kader van de ‘International Decade for People of African Descent'. Het doel van het de werkconferentie is enerzijds de weerbaarheid en het actief burgerschap te versterken van genoemde burgers die ervaring hebben met rassendiscriminatie en afrofobie en anderzijds het dialoog op wijkniveau te stimuleren. Als racisme en discriminatie niet bespreekbaar worden gemaakt, zal het niet stoppen en werkt dit tegen een inclusieve samenleving

Wij zijn ervan overtuigd dat het tegengaan van discriminatie en racisme een thema is dat ons allen aangaat. De werkconferentie zal gericht zijn op het ontmoeten van elkaar en met elkaar in gesprek gaan. Burgers, instituties, professionals in Den Haag zullen meer bekend worden met de ervaringen die burgers van Afrikaanse-Caribische afkomst in Den Haag hebben, waardoor er mogelijk meer begrip wordt gekweekt om samen met elkaar in dialoog te gaan. Het melden van discriminatie, racisme en ongelijke behandeling vormt een hoge drempel veelal door onbekendheid met de instituties en onwetendheid over wat er met de klachten gebeuren. Daarom zal de werkconferentie ook aandacht besteden aan deze instituties. De werkconferentie zal vooral inzomen op de gebieden waar volgens de doelgroep racisme en discriminatie het meeste wordt ervaren. Arbeidsmarktparticipatie, onderwijs en de dienstverlenende overheid zullen daarom sterker aan bod komen.

Hoofddoelen van de werkconferentie zijn:

  • verhogen van de dialoog over inclusie, gelijke behandeling en anti-discriminatie en antiracisme op wijkniveau;
  • versterken van de weerbaarheid van de doelgroep(en) om op te komen tegen vormen van uitsluiting;
  • verbetervoorstellen/oplossingsrichtingen om racisme/discriminatie binnen instituties tegen te gaan.
Programma Werkconferentie Hart voor een inclusief Den Haag apr 16 edit WEB Ocan Caribisch

U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar
met uw naam zodat wij weten met hoeveel mensen wij rekening moeten houden. U bent van harte welkom op 17 april van 13.00-17.00 uur (inloop vanaf 12.00 uur), Theater De Vaillant, Hobbemastraat 120, 2526 JS Den Haag.

Meer Actualiteiten

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.

Maak een afspraak

+31 70 380 33 01

Beltijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Adres

Stichting Ocan
Parkstraat 32, Unit 2.14
2514 JK Den Haag

Aanmelden nieuwsbrief