Actualiteiten

Verslag en foto's Werkconferentie 'Hart voor een Inclusief Den Haag'

31 juli 2019

IMG 3672 Werkconferentie Hart voor een inclusief Den Haag Ocan Caribisch diaspora 

Op 17 april 2019 vond de Ocan werkconferentie ‘Hart voor een inclusief Den Haag’ plaats. Burgers van Den Haag, vertegenwoordigers van instellingen, academici , artiesten en volksvertegenwoordigers & ambtenaren van Den Haag en daarbuiten, verzamelden in een van de culturele centra van de stad, theater Vaillant, om van gedachten te wisselen. Stichting Ocan heeft als streefpunt, de gemeenschap weerbaar te maken tegen discriminatie. Hiervoor willen wij door middel van (o.a.) educatie, handvaten reiken aan burgers om dit te realiseren. Dit doen wij door vanuit verbinding (zoals werd voor gekozen in ons eerdere succesvolle symposium  'Making Inclusion Work' i.s.m. het ENAR en SIO) de problematiek te benoemen en een gezicht te geven. Zeker nu in het kader van de VN International Decade for People of African Descent.

De dag bestond uit een gevarieerd programma ingedeeld in een talkshow, filmvertoning, een lezing, een interactieve workshop, dans, zang en spoken word vertegenwoordigd door verschillende gemeenschappen die de Afrikaanse diaspora in Den Haag rijk maakt en anderen die de diaspora een warm hard toe dragen. De leiding van het gesprek was in handen van de Caribische Gilberto Morishaw BSc., changemaker en Leids student.

Talkshow

De talkshow diende als safe space voor Haagse burgers om hun verhalen te vertellen en hun eigen perspectieven de delen. Vier burgers die in Den Haag geconfronteerd zijn met racisme en discriminatie op basis van etniciteit waren bereid aan de talkshow mee te doen, te weten expert op dit gebied Ricardo Lemmer, student Kimberlynn Gario, mediadeskundige Goriaka Maal en empowerment speaker & schrijver Lucette Kwidama. Gestreefd werd om de problematiek een gezicht te geven en dat is gelukt. De Haagse wethouder van Integratie mr. Rachid Guernaoui trad op als talkshow host. Hij ging in gesprek met de vier Haagse burgers die casussen over de arbeidsmarkt, dienstverlenende overheid en het onderwijs naar voren bracht. Door middel van de gedeelde casussen en resulterend gesprek kon er ook aan maatregelen en oplossingen worden gedacht.

Keynote lezing

De keynote werd verzorgd door de in Den Haag woonachtig Britse antropoloog dr. Bel Parnel-Berry en was getiteld “Och, het was een grap!”. De lezing werd gericht op de(maatschappelijke) positie van de Afrikaanse diaspora in de samenleving.

In haar lezing gaf de dr. Parnel-Berry een feitelijk overzicht van de bevolkingssamenstelling en een overzicht van het huidige politieke klimaat en landschap van de stad. Veroordelen en de diep geworteld negatieve beeldvorming over de Afrikaanse diaspora die hun oorsprong kennen in de slavernij dragen nog altijd bij hoe nieuwkomers in de stad worden ontvangen en beïnvloeden sterk de omgang en behandeling met en van burgers die al decennia van Den Haag hun thuis hebben gemaakt. Voorbeelden van deze negatieve stereotyperingen werden gegeven aan de hand van karikaturen die in de media te vinden zijn. Karikaturen komen ook terug in producten, zoals in de aanloop naar Sinterklas en Pakjesavond. Het economisch belang daarvan is vaak moeilijk tegen te gaan. De positieve voorbeelden van denkers en activisten van Afrikaanse afkomst die landelijk actief zijn kwamen ook aan bod. Dit illustreerde voor het publiek hoe actief de diaspora in Nederland is om inclusie te bevorderen en negatieve stereotyperingen tegen te gaan.

De keynote wees op de tendens om nieuwkomers in de stad in te delen als migrant versus expat op basis van herkomst, etniciteit en socio-economische positie. Den Haag kant een sterk internationaal karakter die samen met deze tendens tot segregatie leidt.

Presentatie & workshop

De plaatsvervangende gemeentelijke ombudsman mr. Yvette Nass gaf een informerende presentatie samen met haar collega onderzoeker drs. Gert Kortenbach van de aanverwante voorziening Den Haag Meldt over de mogelijkheden om discriminatie in Den Haag te melden. De ombudsman en Den Haag Meldt willen hun bekendheid binnen de Afrikaanse diaspora vergroten. Zij willen beter in contact staan met de gemeenschappen van de Afrikaanse diaspora. Het is bekend dat deze gemeenschappen vaak niet op de hoogte is van bepaalde rechten, waar zij naar toe kunnen en nog alarmerender is dat het vertrouwen in de instituten laag is. De anti-discriminatie voorziening wil dat meer burgers weten dat er plekken zijn waar zij terecht kunnen om discriminatie te melden. Dit draagt bij dat de problematiek in de stad steeds beter in kaart kan worden gebracht en inclusie actiever kan worden bevorderd.

Film

De film ‘The Neighbourhood’ (2014) ,van de Caribische acteur en theatermaker Raymi Sambo, die over uitsluiting van een zwarte man in zijn nieuwe wijk gaat werd getoond om het gesprek van de grotere onderdelen van het programma op gang te brengen.

Spetterende optredens

Dichter Lamin Barrow uit Gambia die tijdelijk in Nederland verblijft naam het publiek in een enerverende optreden mee. De zeer gepassioneerde dichter droeg twee gedichten uit zijn repertoire voor. Caribisch student bestuurskunde Logan zong twee nummers die het publiek zingend meekreeg. Dansgroep Batuque Capoeira Den Haag bracht iedereen in de zaal in Braziliaanse sferen met actieve participatie van de deelnemers.

Samenvatting

Activist drs. Quinsy Gario presenteerde een samenvatting van de discussies van de dag. Op een creatieve manier gaf hij de pijn punten, geluiden en voorgedragen oplossingen weer.

Spin-off

De zeer diverse Gemeente Eindhoven heeft interesse getoond om in de toekomst voor hun eigen stad een soortgelijke bijeenkomst te willen organiseren nadat een kleine delegatie bestaande uit gemeenteraadslid Jannie Jannie Visscher (SP) en zeer betrokken Eindhovenaren Jacinto Zimmerman en Marlon Gerard van Vereniging Nos Mundo het programma van de werkconferentie als positief ervaren heeft.

 

IMG 3623 Hart voor een inclusief den Haag ocan caribisch      IMG 3866 Hart voor een Inclusief Den Haag Ocan Caribisch Diaspora

Bent u benieuwd naar meer foto’s van deze dag? Zie de fotogalerij 1  en fotogalerij 2 van de werkconferentie op de Ocan Facebookpagina.

Meer Actualiteiten

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.

Maak een afspraak

+31 70 380 33 01

Beltijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Adres

Stichting Ocan
Parkstraat 32, Unit 2.14
2514 JK Den Haag

Aanmelden nieuwsbrief