Let op: Het project is beëindigd. Het is niet meer mogelijk om quickscans en aanvragen van projectvoorstellen in behandeling te nemen. 

Werkwijze en aanpak van de uitvoering van de ondersteuningsfunctie met in achtneming van de prioritaire groepen zoals vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

schema adviesaanvraag
Adviesaanvragen

 • Iedereen met in achtneming van de prioritaire groepen zowel particulieren als organisaties
 • Een maximum van 200 particulieren en organisaties kunnen aanmelden voor ondersteuning.
 • Op basis van de aanmelding zal een intake plaatsvinden.
 • Er wordt schriftelijk advies opgesteld om de adviesvrager verder op weg te helpen.
Projectbegeleiding
 • (Intensieve) begeleiding van een project om te komen tot indienen en voldoen aan criteria voor bepaalde fondsen is mogelijk indien dit is opgenomen in het advies.
 • Bij de selectie speelt motivatie en doorzettingsvermogen van aanvrager een cruciale rol.
 • Projectbegeleiding beslaat maximaal 6 maanden.
 • De adviesaanvrager krijgt 5 of 10 vouchers van 1 uur waarmee er diensten ingekocht kunnen worden bij de ondersteuningsfunctie.
 • Uitgegaan wordt van begeleiding van maximaal 50 projecten
Trainingen/workshops en kennisoverdracht

Op basis van de intakegesprekken zullen er een aantal workshops en trainingen worden aangeboden. Dit zijn standaard workshops en trainingen die van cruciaal belang zijn om kwalitatieve projectplannen op te stellen en financiering binnen te halen.

Vraaggerichte of incompany trainingen

Dit soort trainingen zijn beschikbaar voor adviesaanvragers die projectbegeleiding als advies hebben meegekregen en voldoen aan transparante criteria:

 • Een organisatie beschikt over een impactrijk project in een vergevorderd stadium; bestuursleden en vrijwilligers hebben specifiek vergevorderde de kennis en vaardigheden nodig om het projectplan af te ronden en financiering te zoeken.
 • De aanvragende organisatie, heeft nog 2 andere organisaties in vergelijkbare situatie om de aanvraag in te dienen.

Aanbodgerichte workshops en trainingen

Trainingen en workshops die georganiseerd worden zijn primair bedoeld voor de adviesvragers die als advies een dergelijke training geadviseerd hebben gekregen en secundair voor andere adviesaanvragers die daaraan behoeften hebben.

 • Er zal gewerkt worden met een 2x een halfjaarlijks kalender. (zie submenu activiteitenkalender)
 • Indien blijkt dat voor de ene training veel animo is en voor de andere minder zal het projectteam in samenspraak met de ingeschreven aanvragers bekijken of de activiteitenkalender aangepast kan worden.
 • Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk tegenmoet wordt gekomen aan de behoeften. De onderwerpen en thema’s van de trainingen zullen besloten worden op basis van de resultaten uit de verschillende adviesaanvragen.

Komt u in aanmerking?

Vul de Quickscan in en U ziet direct of u in aanmerking komt voor het ondersteuningsproject "Together we will stand".

 

Het vouchersysteem

Het vouchersysteem is een werkwijze om kennis en expertise in te kopen.
Het is een soort ‘tegoedbon ’waarmee een organisatie/particulier diensten op het gebied van ondersteuning van het project kan inkopen.

 • Het systeem is gebaseerd op maatwerk en behoeften van de betreffende organisatie of particulier.
 • Iedere organisatie of particulier van wie het project is geselecteerd voor projectbegeleiding ontvangt een voucherpakket. Voor projecten vanaf € 10.000, - bestaande uit 10 ad. 1 advies-uur per voucher. Projecten projecten tot € 10.000, - ontvangen een pakket van 5 vouchers ad. 1 advies-uur.
 • Kleineren projecten tot € 10.000, - ontvangen een pakket van 5 vouchers ad. 1 advies-uur.
 • De vouchers mogen alleen gebruik worden voor de diensten zoals opgenomen onder het submenu dienstenportfolio.
 • Een uitgegeven vouchers-pakket is 6 maanden geldig gerekend vanaf de datum van uitgifte. Wanneer de voucher verzilverd wordt bij een projectadviseur geldt de voucher als bewijs voor de geleverde dienst.

De voucher diensten zijn:

 • Praktische begeleiding
 • Coaching en advisering
 • Specifieke kennisoverdracht op het gebied van projectmanagement
 • Vraaggericht of incompany trainingen

Wat beogen wij met de ondersteuningsfunctie?

 • Meer kennis van projectmatig werken en het aanleren of versterken van projectmanagement vaardigheden.
 • De schrijfvaardigheid is verbeterd.
 • Acquisitievaardigheden voor het binnenhalen van opdrachten en projecten zijn verder ontwikkeld.
 • Het creatieve vermogen om te komen tot nieuwe maatschappelijke initiatieven is beter ontwikkeld.
 • De overtuigingskracht is versterkt en presentatievaardigheden zijn beter ontwikkeld.
 • Vaardigheden om een projectplan op te stellen zijn geoptimaliseerd.
 • Financieel inzicht is bevorderd en haalbare begrotingen worden opgesteld.
 • Kennis van het opzetten van financiële projectadministratie en het opstellen van een financieel en inhoudelijk verslag is uitgebreid.
 • Er is meer kennis over de financieringsmogelijkheden en op welke manier deze maximaal benut kunnen worden.
 • Een houding gericht op discipline, zelfstandigheid en zakelijkheid is bevorderd.

Dienstenportfolio

 • Inhoudelijke advisering, coaching en praktische ondersteuning bij het opzetten van kansrijke projecten zowel individueel als een groep van eenzelfde organisatie.
 • Individuele of groeps-advisering, ondersteuning en kennisoverdracht bij het aanboren en verwerven van financiële bronnen.
 • Advisering en ondersteuning bij het opzetten van crowdfunding.
 • Advisering en (praktische) ondersteuning bij het opstellen van een begroting, inrichten financiële administratie/financieel beheer, projectuitvoering, evaluatie en impactmeting.
 • Ondersteuning bij netwerkopbouw en organisatieopbouw. Ondersteuning en adviseren of doorverwijzen voor het opzetten van een (paraplu)Stichting. Advisering betreffende de voor- en nadelen te kiezen rechtsvorm.
 • Advisering en ondersteuning betreffende het aanleggen van een pool van ZZP’ers en vrijwilligers voor het uitvoeren van projecten.
 • Ondersteuning en begeleiding bij het aangaan van relevante maatschappelijke samenwerkingsrelaties
 • Aanbieden van trainingen, workshops, train-de-trainers op velerlei gebied afhankelijk van de behoeften van de adviesvragers.

Maak een afspraak

+31 70 380 33 01

Beltijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Adres

Stichting Ocan
Parkstraat 32, Unit 2.14
2514 JK Den Haag

Aanmelden nieuwsbrief