Skip to main content

Sociale projecten

Project studiedag vrijwilligers en Expo

Dit project heeft plaatsgevonden in 2018 en 2019, maar de financiële afhandeling heeft in 2020 plaatsgevonden vandaar ook aandacht hiervoor in dit jaarverslag. Ocan heeft dit project in opdracht van Stichting HAAB, den Haag uitgevoerd. Er hebben twee evenementen plaatsvinden namelijk studiedag (2x) en een vrijwilligersevenement (Expo) ter versterking van genoemde organisaties zowel op het gebied van organisatie- en bestuurskracht, maar ook op het gebied van samenwerking. Met deze samenwerking wilden de organisaties enerzijds werken aan de opbouw en ontwikkeling van de eigen organisaties. Anderzijds wilden zij de zichtbaarheid van de Antilliaans-Arubaanse organisaties vergroten en toewerken naar een positieve beeldvorming. Het resultaat van deze samenwerking moest leiden tot betere aansluiting bij- en beter bereik van de Antilliaans-Arubaanse achterban in Den Haag

naam
deelnemers studiedag
naam
Deelnemers en bezoekers EXPO

Gezegd kan worden dat het project in grote mate heeft bijgedragen aan de geformuleerde doelstellingen. Gedurende de studiedagen waren 15 organisaties (11 vrijwilligersorganisaties en 4 sociale ondernemers) aanwezig, vertegenwoordigd door 24 deelnemers. Er zijn 3 vrijwilligers gedurende studiedagen ingezet voor registratie, inrichten van de zaal en opnames en foto’s maken. Aan de vrijwilligersexpo namen 19 organisaties (16 vrijwilligersorganisaties en 3 sociale ondernemers) deel, vertegenwoordigd door 50 deelnemers. Er zijn in totaal 19 vrijwilligers ingezet voor registratietafel, foto’s maken, live streaming, keuken/maaltijd, snackverkoop, opbouw ruimte etc. De doelstelling om te werken aan de positieverbetering van de Antilliaanse-Arubaanse gemeenschap door meer zichtbaarheid is zeker gelukt gebaseerd op de reacties van meer dan 150 de bezoekers. Een aantal is gedurende de event geïnterviewd over hun beleving van de EXPO.

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.