Skip to main content

Sociale projecten

Project donorregistratie: Mi kurpa Mi desishon, My body, My choice

De directie Geneesmiddelen en Medische Toepassingen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in het kader van de invoering van de nieuwe donorwet Stichting Ocan benaderd met het verzoek om mee te doen aan een onderhandse aanbesteding. Er was behoefte aan advies en ondersteuning bij het bereiken van de Caribische gemeenschap in Nederland betreffende de nieuwe donorwet. Stichting Ocan heeft een offertevoorstel opgesteld en heeft de opdracht gegund gekregen. Ook dit project heeft Ocan uitgevoerd met een projectteam, ZZP’ers, vrijwilligers. In totaal hebben ongeveer 30 personen als deskundigen meegewerkt aan de uitvoering van het project, meer dan 30 vrijwilligers zijn ingezet voor testimonials, talkshow, campagnespotje, voorlichtingsbijeenkomsten. Het was hartverwarmend om te zien hoeveel talent er is. VWS was erg tevreden en vond dat het project professioneel is uitgevoerd.

naam
Opname Talkshow Mi kurpa, Mi desishon
naam
videoclip M<a Yeta

Het was van essentieel belang dat de voorlichting goed aankwam bij de doelgroep. Het gaat om een gevoelig thema binnen de Caribisch-Nederlandse gemeenschap. Er bestond veel wantrouwen over het onderwerp, daarom hebben wij ingezet op de belevingswereld van de gemiddelde Caribische Nederlander. Voorlichting over dit onderwerp moest vanuit de eigen gemeenschap komen, waarbij ook Caribisch-Nederlandse deskundigen, kerkgenootschappen en rolmodellen betrokken zijn geworden. Mensen moeten het vertrouwen krijgen dat de informatie betrouwbaar is en dat zij op een bewuste en doordachte manier een keuze kunnen maken.

Kernboodschappen

Voor de uitvoering en de in te zetten communicatieproducten is besloten om op een laagdrempelige manier kort en krachtig binnen een Caribisch-culturele context de thema’s te bespreken of aan bod te laten komen. Soms was er sprake van een oneliner in een campagnespotje of meer verdieping in een talkshow of testimonials en artikelen op website en social media van Ocan. Uitgegaan is van een cross mediale aanpak en het communiceren van een aantal kern- en sub-boodschappen.

 • Mijn lichaam, ik ga erover. Focus integriteit van het eigen lichaam.
 • Ik wil weten! Duidelijkheid over wat orgaandonatie na overlijden precies inhoudt.
 • Ik bepaal. Of toch mijn geloof? Focus op eigen keuzen.
naam
voorlichtingsbijeenkomst Den Haag
naam
voorlichtingsbijeenkomst Amsterdam
 • Mijn familie of ik? Focus op de rol van familieleden.
 • Ik hak de knoop door! Focus op wat de nieuwe donorwet precies inhoudt
 • Ik registreer nu! Focus op het registreren.
naam
opnames Talkshow Pika Pika
naam
Voorlichtingsbijeenkomst Capelle a/d IJssel

Vanuit het project zijn de volgende producten ontwikkeld en ingezet.

 1. Advies/voorstel cross-mediale maatwerkaanpak. Voorstel/advies waarin is opgenomen via welke media; met welke influentials en met welke boodschappen de nieuwe donorwet onder de aandacht kon worden gebracht van 160.000 Caribische Nederlanders en hun familie overzee.
 2. Testimonials/True story’s. Er zijn 10 testimonials opgesteld en ingezet in de schrijvende pers, op social media en websites. Een aantal van deze testimonials zijn in de voorlichting van VWS en op de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) gepresenteerd.
 3. 1 campagnespotje. Deze was expliciet gericht op jongeren. Op basis van Spoken Word door jongeren ontwikkeld, zijn jongeren opgeroepen om te gaan registreren. Het spotje is uitgezonden op RTV7 aan meer dan 1 miljoen kijkers en luisteraars.
 4. Een talkshow en een trailer, met o.a. onze eigen Caribisch-Nederlandse medische deskundigen om een aantal prangende onderwerpen te behandelen. De talkshow is uitgezonden op RTV7.
 5. Drie videoclips met Mai Yeta. Deze was bedoeld om de mensen op de eilanden ook op de hoogte te brengen van de wet en wat dit betekent voor hun familie in Nederland.
 6. Organisatie 4 voorlichtingsbijeenkomsten in het hele land. Deze zijn in samenwerking met zelforganisaties georganiseerd. In 2021 zullen er nog 3 bijeenkomsten worden georganiseerd.

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.