Skip to main content

Sociale projecten

Thema bijeenkomst Financieel Misbruik

Op 27 november 2017 heeft een informatiebijeenkomst financieel misbruik plaatsgevonden. De meeste waren senioren waarvan 80% in de leeftijd van 50-80. Alle deelnemers waren afkomstig van de Caribische eilanden en gaven er ook de voorkeur aan dat de presentaties en het stellen van vragen in het Papiaments gebeurde.

Er is gekozen voor 4 thema’s: financieel misbruik, veilig bankieren, beschermbewind voering, levenstestament. Door middel van korte sketches werd iedere thema ingeleid. De informatie ging zowel in het Nederlands als in het Papiaments. Het bleek dat veel senioren de behoefte hadden om ook hun vragen te stellen in het Papiaments. Veel ging over financieel misbruik door het opnemen van meer geld dan afgesproken.

Er zijn veel vragen gesteld over testament bij dood, erfrecht en codicil. Wat ook bij onze doelgroep speelt is dat er sprake is van verschillende wetgeving van de verschillende landen waarmee rekening moet worden gehouden.

Uitgangspunt van onze themamiddag was om de senioren bekend te maken met de thema’s. Aan het eind konden zij op een inventarisatieformulier aangeven welke thema’s zij verder uitgediept willen zien. In 2018 zal Stichting Ocan o.a. aandacht schenken aan het thema: Eenzaamheid en sociale isolatie.

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.