Onze diensten

Op het gebied van Talent- en Ontwikkeling wil Ocan een bijdrage leveren in het ontdekken en ondersteunen van de ontwikkeling van talenten. Dit kan tot uiting komen in verschillende trajecten die onderdelen zijn van sociale projecten. Training heeft te maken met het aanleren van skills, terwijl het coachen gericht is op gedragsverandering en versterking.

Door middel van trainingen en coaching zijn wij erop gericht om alles wat nodig is om personen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten en persoonlijkheid aan te dragen. Wij leveren ook een bijdrage in het ondersteunen bij de uitbreiding van netwerken, communiceren, zelfvertrouwen ontwikkelen etc.  

Coaching

Wij hebben ervaring op het gebied van Coaching. In het verleden heeft Stichting Ocan coaching trajecten geïnitieerd in het kader van werkgelegenheidsprojecten voor onze kwetsbare jongeren. Maar ook voor andere groepen zoals senioren en vrouwen zetten wij ons in.  Wij zetten ons in op dit soort trajecten om personen te ondersteunen om hun levensdoelen te realiseren. Naast persoonlijke coaching gebruiken wij ook intervisie om groepen meer met elkaar te verbinden en van elkaar te laten leren.

Trainingen

Ook onze trainingen maken onderdeel uit van een sociaal project. Doordat wij de doelgroepen kennen zijn wij in staat om goed aan te sluiten op hun belevingswereld waardoor het ontwikkelen van vaardigheden succesvol is.

Interculturele communicatie

Wij kunnen organisaties en hulpverleningsinstanties ondersteunen bij de communicatie met onze doelgroepen. Na het inventariseren van de knelpunten en behoeften kunnen wij met onze deskundigen maatwerk ondersteuning aanbieden.

Login