Vacatures zoeken

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius zoekt kandidaten voor de functie 1 FTE Verpleegkundige SOA/HIV Coördinator. Geïnteresseerden dienen hun sollicitatie en curriculum vitae te mailen naar . Sluitingsdatum is zondag 28 augustus 2022.

Logo Openbaar Lichaam Sint Eustatius Statia ocan caribisch

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius, Caribisch Nederland, wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie:

Vac. 13- 2022 1 FTE Verpleegkundige SOA/HIV Coördinator Unit Publieke Gezondheid

Als verpleegkundige zorg je ervoor dat het lokale beleid inzake gezondheid in praktisch toepasbare plannen geïmplementeerd kan worden. Dit conform de visie en programma van de OLE Publieke Gezondheidszorg (PG) en het Sociaal Domein masterplan document ‘Strong roots” 2021 – 2025.

Je voert activiteiten, programma’s, baby kliniek en voorlichtingscampagnes uit. Daarnaast is een belangrijke taak om de gemeenschap te ondersteunen bij het aanleren van gezonde gewoontes. Je signaleert maatschappelijke ontwikkelingen en knelpunten in het sociale domein zoals chronische ziektes, humaan immunodeficiëntievirus (HIV), seksualiteit, middelenmisbruik, borstkankerscreening, uitstrijkjes, glaucoom tests of diabetes screenings etc. Je geeft advies en maakt een actieplan. Je kunt informatie verstrekken over beschikbare fondsen, en adviseren over sociale steun. Je zet je in voor de gezondheidsbehoeften van personen. Denk ook aan het helpen bij het verzamelen van gegevens en het helpen identificeren van de gezondheidsbehoeften van St. Eustatius.

Hoofdtaken

- Verrichten van verpleegkundige- en medisch gedelegeerde taken;

- interpreteert wijzigingen in de leef- en gezondheidssituatie, stelt nadere hulpvraag vast en verwijst zo nodig door;

- volgt de ontwikkeling in de geestelijke en lichamelijk gezondheidstoestand op het eiland;

- Signaleert psychische, lichamelijke en sociaal emotionele problemen van cliënten (jongeren, gezinnen/volwassenen), biedt hulp, en verwijst indien nodig door;

- neemt deel aan interne casus overleg en voert administratieve/ overige werkzaamheden uit;

- registreert effecten van (sociaal-verpleegkundige) interventies en actualiseert het onderzoeksplan en houdt dossiers bij;

- houdt baby kliniek, spreekuren, verricht huisbezoeken, verricht specifiek onderzoek uit en voert vaccinatieprogramma’s uit;

- Verzorgen van voorlichting en gezondheid campagnes over gezondheid en opvoedingsaspecten;

- informeert cliënten en hun relaties over de sociaal- verpleegkundige zorg, waaronder verbetering van de leef-, leer- en gezondheidssituatie en treedt op als vertrouwenspersoon;

Kennis en vaardigheden

- kennis van en vaardigheden met relevante methoden en technieken in het kader van zorg en het begeleiden van cliënten en hun relaties;

- kennis van en (toepassings) vaardigheden met protocollen, procedures en voorschriften;

- kennis van en vaardigheid met het opstellen en uitvoeren van verpleeg- en hulpverleningsplannen;

- kennis van methoden en technieken voor het uitvoeren van ondersteunend onderzoek;

- kennis van geautomatiseerde systemen voor statistische verwerking;

- inzicht in relevante beleidsterreinen en de maatschappelijke bestuurlijke en politieke verhoudingen;

- vaardigheid in het interpreteren van gegevens, in het opstellen van rapportages en adviezen en geven van toelichtingen.

Functie-eisen

- Afgeronde opleiding MBO niveau 4 Verpleegkundige, Verpleegkundige A, of gelijkwaardig;

- 2-5 jaar ervaring in het werkgebied als zorgverlener of in het medisch werkgebied;

- Geldig rijbewijs type B.

- Basiskennis van de wet- en regelgeving op het gebied van gezondheid

- Communicatievaardigheden in Engels en Nederlands.

Arbeidsvoorwaarden:

Functieschaal 8; minimaal bruto $ 2,421.80 tot maximaal $ 3,370.44 bruto bij een 39,5 uur werkweek. Salarisinschaling is afhankelijk van werkervaring en opleiding. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang t.o.v. externe kandidaten.

Heb je ervaring in de zorg, ben je communicatief vaardig en proactief. Wil je niet meer onregelmatig werken, of op zoek naar een andere werkomgeving dan een ziekenhuis? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren!

Schriftelijke reacties gaarne uiterlijk 28 augustus 2022 richten aan het onderstaande emailadres:

Bestuurscollege van Openbaar Lichaam St. Eustatius

T.a.v. Unit Manager Interne Dienstverlening Mw. Francisca Gibbs

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met mw. C. Jack-Roosburg, of op Tel + (599) 318-2891.

Voor meer informatie over de organisatie kunt u contact opnemen met de Personeel en Organisatie. Tel: + (599) 318-2931 or +(599) 318-33911 Email:

Maak een afspraak

+31 70 380 33 01

Beltijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Adres

Stichting Ocan
Parkstraat 32, Unit 2.14
2514 JK Den Haag

Aanmelden nieuwsbrief