Vacatures zoeken

Logo Ocan bureau vacature Directeur bestuurder

Stichting Ocan is op zoek naar een bevlogen directeur-bestuurder die van wanten weet!

 

Wie zijn wij?

Stichting Ocan is een landelijke (vrijwilligers)organisatie met een ANBI-status zonder winstoogmerk die zich bezighoudt met projecten en activiteiten gericht op positieverbetering van Caribische Nederlanders en aanverwante doelgroepen in het Koninkrijk der Nederlanden. Wij bestaan al 35 jaar. De organisatie heeft zich gaandeweg aangepast aan de verschillende (politiek/maatschappelijke) ontwikkelingen. Momenteel richten wij ons op de thema’s: advocacy, talentontwikkeling, (arbeidsmarkt)participatie, maatschappelijke zorg en ondernemerschap. In 2020 is besloten om over te gaan op een ander bestuursmodel dat in lijn is met de recente ontwikkelingen in governance toezicht en ter borging van de bestaanszekerheid van de Stichting. Deze nieuwe koers vraagt om verdere professionaliseren en modernisering van de organisatie, zodat wij onze achterban kunnen blijven bedienen.

De Stichting wordt bestuurd door een eenhoofdig bestuur, de directeur-bestuurder. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken. Te denken valt aan:

 • Zorgen dat missie en visie van de organisatie afgestemd is op maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Monitoren en aansturen functioneren van de directeur-bestuurder
 • Oog hebben voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • Waarborgen bestaansrecht organisatie door haar prestaties te monitoren;
 • Slagvaardig reageren op belangrijke externe ontwikkelingen in het belang van de organisatie;
 • De raad fungeert als klankbord voor de directeur-bestuurder en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies.
De taken van de directeur-bestuurder zijn vastgelegd in de statuten en in de vastgestelde functiebeschrijving. Bij de vervulling van zijn/haar taak richt de directeur-bestuurder zich naar het belang van de Stichting.

 

Wat ga je in het bijzonder doen?

 • Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstelling van de Stichting;
 • Je draagt zorg voor het ontwikkelen, opstellen en implementeren van een op de achterban gerichte visie op welzijn en een daarop gebaseerd vastgelegd strategisch beleid voor de Stichting;
 • Je vertegenwoordigt de Stichting en voert overleg met externe partijen;
 • Je draagt zorg voor tijdige en volledige informatie aan de Raad van Toezicht over alle zaken die betrekking hebben op het algemene beleid en de algemene gang van zaken binnen de stichting;
 • Je draagt zorg voor het opstellen en bespreken van het jaarverslag, het beleidsplan werkplan met de Raad van Toezicht;
 • Je draagt zorg voor opstellen begroting, jaarrekening en andere financiële rapportages;
 • Je draagt zorg voor een zorgvuldig personeels-vrijwilligersbeleid;
 • Je draagt zorg voor het initiëren, ontwikkelen en coördineren van projecten en de financiering;
 • Je draagt zorg voor het acquireren van projecten en opdrachten;
 • Je bent belast met het aansturen van het Stichtingsbureau en uitvoering van de P.I.O.F. functies;
 • Je draagt zorg voor een efficiënte overlegstructuur binnen de stichting;
 • Je hebt een voorbeeldfunctie: de bestuurder als "cultuurdrager" van de organisatie
 

Wie zoeken wij?

 • Je hebt een HBO/academisch werk- en denkniveau en beschikt over managementervaring;
 • leidinggeven op een duidelijke en consequente wijze, doorzettingsvermogen;
 • Je beschikt over ervaring met projectmanagement, het werven van fondsen en subsidies en het deelnemen aan aanbestedingen;
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Je hebt ervaring met het formuleren van strategisch beleid, het opstellen van beleids- werkplannen, jaarverslagen en financiële rapportages;
 • Je kunt zelfstandig sturing geven aan de organisatie en kan goed coördineren, organiseren en planmatig werken;
 • Je hebt affiniteit met de doelstelling en welzijn- maatschappelijke functie van de Stichting;
 • Je beschikt over aantoonbare algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Je beschikt over een integriteits- en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Je hebt inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
 • Je bent een strateeg, diplomaat, ondernemer en coach, maar ook een teamspeler die in staat is partijen met elkaar te verbinden;
 • Je bent deskundig en hebt goed zicht op trends, ontwikkelingen in de maatschappij op de terreinen: advocacy, arbeidsmarkt en participatie, ondernemerschap, talent- en persoonlijke ontwikkeling en social-maatschappelijke zorg.
 • Goede beheersing van Papiaments en Engels. Beheersing van Spaans is een pre
Wil je met ons meewerken om de Stichting te versterken in deze turbulente tijden? Ben je bereid om jouw tijd te investeren om het bestaansrecht van de Stichting te verzekeren? Heb je geen 8-5 uur mentaliteit en weet je van aanpakken? Ben je 16 uur per week beschikbaar? Dan zijn wij op zoek naar jou als onze nieuwe directeur-bestuurder die van aanpakken weet.

Wat bieden wij

Stichting Ocan is onlangs een nieuwe koers ingeslagen met nieuwe activiteiten en uitdagingen. Voorlopig betreft het een vrijwilligersfunctie met zicht op een tijdelijke aanstelling bij de Stichting. Echter is dit afhankelijk van jouw eigen inzet en het genereren van voldoende financiële middelen hiervoor. Binnen deze functie heb je de mogelijkheid om jouw kennis en ervaring op verschillende vlakken te verruimen, jezelf verder te ontplooien en het vergroten van jouw netwerk en versterken van jouw bestuurlijke kwaliteiten. Je bent degene die de Stichting extern vertegenwoordigt bij bijvoorbeeld mediaoptreden, formele aangelegenheden of bij gesprekken op politiek niveau. Er wordt geïnvesteerd om jezelf verder te ontwikkelen.

De bedoeling is dat je in de periode 1 oktober 2021 t/m 31 december 2021 als vrijwilliger zal meelopen met de huidige directeur-bestuurder om een goede overdracht te waarborgen. Je komt in deze periode in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding ad. € 180,- per maand.

Het voornemen is dat je bij goed functioneren per 1 januari 2022 in dienst zal treden bij Stichting Ocan met een tijdelijk contract voor de duur van 1 jaar voor maximaal 24 uur per week. Begin december 2021 zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden met de Raad van Toezicht en de huidige directeur-bestuurder over jouw functioneren. Bij een positief resultaat zullen dan de arbeidsvoorwaarden met u worden besproken. Stichting Ocan valt onder CAO Sociaal Werk.

 

Ben je Geïnteresseerd?

Geloof je ook in de kracht en potentie van de Caribische Nederlander, ben je de visionaire directeur-bestuurder die Ocan een nieuw elan kan geven, sta je open voor een eigen investering voor 3 maanden? Dan zijn wij naar jou op zoek. Stuur jouw CV en een motivatie brief uiterlijk 8 september 2021 naar t.a.v. Dhr. R. Severina. Voor meer informatie over Stichting Ocan kan je onze website www.ocan.nl bezoeken.

Huisstijlbalk ocan caribisch

Maak een afspraak

+31 70 380 33 01

Beltijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Adres

Stichting Ocan
Parkstraat 32, Unit 2.14
2514 JK Den Haag

Aanmelden nieuwsbrief