Vacatures zoeken

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius zoekt kandidaten voor de functie Bouw Inspecteur (Inspecteur). Geïnteresseerden dienen hun sollicitatie en curriculum vitae te mailen naar . Sluitingsdatum is vrijdag 1 oktober 2021.

Logo Openbaar Lichaam Sint Eustatius Statia Ocan Caribisch

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius, Caribisch Nederland wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie:

vac. 24– 2021 - 1 FTE Bouw Inspecteur (Inspecteur)
Unit Vergunningen Toezicht en Handhaving

Als Bouw inspecteur zorg je ervoor dat gebouwen, huizen en bouwplaatsen voldoen aan algemene constructienormen en veiligheids- of zoneringsvoorschriften. Dit kunnen lopende bouwplaatsen en/of bestaande gebouwen zijn. De inspecteur neemt beslissingen op basis van de bestaande regelgeving. Hieronder vallen ook complexere inspecties waar preventieve of repressievemaatregelen van toepassing zijn. Het al dan niet toepassen van bestuurlijke handhaving gaat in nauw overleg met de beheerder.

Hoofdtaken

 • Zorgt voor naleving (signaleren, inspecteren, informeren, besluiten) van bouw – en regelgeving en doet aanbevelingen voor verbeteringen;
 • Inspecteert gebouwen of structuren om de voldaanheid en veiligheid vast te stellen, de regels en de voorschriften na te leven; doet aanbevelingen voor verbeteringen;
 • Treedt op als toezichthouder (buitengewone agent van politie - BavPOL’er) en stelt proces-verbalen op in geval van overtredingen (training wordt verstrekt en succesvolle afronding daarvan is verplicht);
 • Onderzoekt klachten en/of overtredingen van de relevante lokale verordeningen en bouwvergunningen en neemt preventieve of repressieve maatregelen (binnen zijn bevoegdheid of volgens de afspraken). Dit is van toepassing als er onregelmatigheden of overtredingen zijn geconstateerd.; gaat de gevolgen van overtredingen tegen;
 • Heeft ter plaatse contact met aannemers, huiseigenaren of bouwvakkers en geeft advies over aanpassingen met betrekking tot bouwvoorschriften; vestigt de aandacht op gebreken en onregelmatigheden en stelt indien nodig rapporten op;
 • Voert veldwerk uit om te controleren of de bouw conform de bouwvergunning zijn uitgevoerd.

Vereisten:

 • Opleidingsniveau MBO 4, gelijkwaardig of hoger in een vakgebied gerelateerd aan bouwkunde, en/of bouwmeester;
 • 3–5 jaar ervaring in een functie met betrekking tot constructie, bouwkunde, gebouwinspecties of een soortgelijke functie;
 • Geldig rijbewijs categorie B;
 • Algemene kennis van de relevante procedures en wetgeving met betrekking tot de constructie van gebouwen, bouwvergunningen en de inspectie van gebouwen;
 • Algemene kennis van de relevante richtlijnen voor installaties en keuringen;
 • Algemene kennis van Engels en Nederlands.

Kennis en vaardigheden:

 • Stelt maandelijkse overzichten op van de opgeleverde gebouwen;
 • Praktische en theoretische kennis van constructieregels; voorschriften, eisen, vergunningen, bepalingen en voorwaarden;
 • Inzicht in bouwprocessen en stijlen;
 • Kennis over milieu, veiligheid, asbest en andere gevaarlijke bouwstoffen;
 • Kennis over milieuthema’s: blueprint, bodem, bouwmaterialen, architectuur, metselwerk etc.;
 • Kennis van bestemmingsplannen, regelgeving en bouwvergunningen voor het eilandgebied;
 • Vaardigheden in het deelnemen aan vergaderingen, het oplossen van (knelpunten), het behandelen van raagstukken en het geven van advies;
 • Vaardigheid in het onderzoeken van overtredingen, het uitvoeren van inspecties en het opstellen van rapporten;

Arbeidsvoorwaarden:

Functieschaal 8: minimaal bruto $ 2.409,27 tot een maximum $ 3.353,00 bruto per maand bij een 39.5 uur werkweek. Salaris inschaling is afhankelijk van werkervaring en opleiding. De geselecteerde kandidaat moet de on-the-job training en de Bavpol training met succes voltooien.

Solliciteren:
Wil je solliciteren naar de functie van Bouw Inspecteur bij het Openbaar Lichaam St. Eustatius? We zien graag je CV en motivatie tegemoet voor 1 oktober 2021.

Deze kan je sturen naar:
Bestuurscollege van Sint Eustatius
T.a.v. Unit manager Interne Dienstverlening
Mw. F. Gibbs
Evertsenweg # 3, St. Eustatius

Voor inhoudelijke vragen over de functie, kunt u contact opnemen met mw. W. van Zoest, Unit manager Vergunningen, Toezicht en Handhaving op het email adres of via het telefoonnummer + (599) 318-0051.

Meer informatie over de organisatie
Voor meer informatie over de procedure of over de organisatie, kunt u contact opnemen met de afdeling Personeel en Organisatie:

Tel: + (599) 318-2931 Tel: + (599) 318-3234
E-mail:

Maak een afspraak

+31 70 380 33 01

Beltijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Adres

Stichting Ocan
Parkstraat 32, Unit 2.14
2514 JK Den Haag

Aanmelden nieuwsbrief