Vacatures zoeken

Logo Openbaar Lichaam Sint Eustatius Statia ocan caribisch

 
Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius zoekt kandidaten voor de functie Griffier. Geïnteresseerden dienen hun sollicitatie en curriculum vitae te mailen naar . Sluitingsdatum is zondag 20 december 2020.

 

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius, Caribisch Nederland wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie. Vac. 12-2020

Griffier

Heb je ervaring met strategische advisering en procesmanagement in een sterk politiek georiënteerde omgeving? Heb je een heldere visie op besturen en het dualisme? Ben je bekend met de relevante wet- en regeling en het functioneren van lokaal bestuur en de volksvertegenwoordiging? Heb je een stevige persoonlijkheid met natuurlijk gezag die zelfstandig, objectief en onafhankelijk kan denken en werken? Ben je van nature dienstverlenend en in staat op een goede manier opbouwende feedback te geven?. Dan ben jij de griffier waarnaar wij op zoek zijn. 

De Griffier is een klantgerichte en betrouwbare partner voor de Eilandsraad, fracties en individuele raadsleden. Als griffier bent u verantwoordelijk voor een goede en doelmatige ondersteuning van de eilandsraad bij haar kerntaak. U vormt de verbindende schakel tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie vanuit uw onafhankelijke positie. U legt verantwoording af aan de raad en bent tevens de leidinggevende van de griffie.

Hoofdtaken:

Intern en extern aanspreekpunt van de Eilandsraad;

Schakel tussen de Eilandsraad en het Bestuurscollege, de eilandsecretaris, de voorzitter van de Eilandsraad en de ambtelijke organisatie.

Organiseren en uitvoeren van secretariële ondersteuning van de raad en commissies

Opzetten en bewaken van procedures rond politiek-bestuurlijk besluitvorming;

Ondersteunt de Eilandsraad in diens volksvertegenwoordigende, controlerende, en kaderstellende functie, zowel facilitair, inhoudelijk als procesmatig.

Inhoudelijk ondersteunen bij instrumenten van de raad

Wat ga je doen:

 • Je adviseert de raad, raadsleden, fracties, individuele raadsleden, raadscommissies en andere commissies, waaronder het presidium en algemene rekenkamer BES, in het algemeen strategisch en proactief, in hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Je ondersteunt bij de uitvoering van hun taken op zowel faciliterend, inhoudelijk als procesmatig vlak;
 • Je ondersteunt de voorzitter, het presidium en de commissie(s) bij de inhoudelijk en procesmatige voorbereiding en het adequate verloop van de vergaderingen;
 • Je draagt zorg voor de totstandkoming van de termijn agenda, bewaakt het nakomen van toezeggingen en bewaakt de afdoening van moties en vragen van de raad;
 • Je stimuleert de professionalisering van de raad en de raadsfracties. Je zet raadsleden in hun kracht en bent de smeerolie in de relatie tussen raad, college en ambtelijke organisatie;
 • Je bevordert het leren en ontwikkelen van de raad en raadsleden en hebt in die zin een vertrouwensrol naar raadsleden;
 • Je bent de verbindende schakel tussen de raad en de inwoners van Sint Eustatius;
 • Je adviseert over en ondersteunt de eilandsraad bij bijzondere onderzoeken en activiteiten zoals hoorzittingen, raadsonderzoeken en rekenkameronderzoeken;
 • Je adviseert de raad over (nieuwe) vormen van dialoog tussen burgers en burger inspraak;
 • Je zorgt in samenwerking met de gezaghebber en de eilandsecretaris voor een goede en transparante besluitvorming in het driehoeksoverleg. Je initieert in dit kader strategische, procedurele en inhoudelijk vraagstukken;
 • Je ondersteunt de raadsleden in het proces van bestuurlijke vernieuwingen;
 • Je onderhoudt interne en externe contacten en vertegenwoordigt de Eilandsraad waar nodig in ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomsten;
 • Je ontwikkelt en toetst beleid met betrekking tot het functioneren van de raad en commissies, beoordeelt de kwaliteit en effectiviteit van beleid en doet voorstellen tot verbetering;
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van secretariële, administratieve en logistieke ondersteuning van de raad en commissies;
 • Je coördineert de inzet van de medewerkers en middelen en stuurt de werkzaamheden aan in het kader van de ondersteuning van de eilandsraad en van individuele leden

Vereisten:

 • HBO/academisch werk- en denkniveau met een afgeronde bestuurlijke/juridisch opleiding, bij voorkeur leergang griffie
 • Beheersing van de Engelse en Nederlandse taal in woord en schrift.
 • Brede interesse in de politiek-bestuurlijke thema's die op lokaal niveau spelen.
 • Stressbestendigheid, integriteit, en flexibiliteit.
 • Aantoonbare ervaring met politiek-bestuurlijke processen op lokaal niveau.
 • Gekwalificeerde kandidaten met de Nederlandse nationaliteit worden nadrukkelijk verzocht te solliciteren.

Arbeidsvoorwaarden:

De functie is gewaardeerd in schaal 13. De inpassing, met een minimum $ 4,890.90 tot een maximum $ 5,387.36 bruto per maand bij een 39,5-urige werkweek, vindt plaats afhankelijk van kennis, ervaring en opleiding.

Solliciteren:
Wilt u solliciteren op de functie van Griffier bij het Openbaar Lichaam St. Eustatius? We zien graag je C.V. en motivatie tegemoet voor 21 december 2020. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u via email contact opnemen met mw. Malvern Dijkshoorn Lopes (Waarnemend Eilandsecretaris): Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang t.o.v. externe kandidaten.

De eerste gesprekken vinden plaats op 21 december 2020.

U kunt uw brief richten aan het Bestuurscollege van Sint Eustatius

T.a.v Mw. Francisca Gibbs

Unit manager Interne Dienstverlening

Meer informatie Voor meer informatie over de procedure of over de organisatie graag contact opnemen met de afdeling Personeel zaken. Tel: + (599) 318-2931 Tel: + (599) 318-3234

Email:

Maak een afspraak

+31 70 380 33 01

Beltijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Adres

Stichting Ocan
Parkstraat 32, Unit 2.14
2514 JK Den Haag

Aanmelden nieuwsbrief