Skip to main content

Vacatures zoeken

Logo gemeente Den Haag Caribisch commissie slavernijverleden

Gemeente Den Haag zoekt kandidaten voor de functies ‘ Leden adviescommissie koloniaal en slavernijverleden Geïnteresseerden dienen hun sollicitatie en curriculum vitae te versturen via de sollicitatieknop op de website van de gemeente. Sluitingsdatum is zondag 15 januari 2023

Den Haag is een stad met een groot aantal mensen die nazaten zijn van het koloniaal en slavernijverleden. Tijdens de presentatie van het onderzoek naar de Haagse rol in dit verleden heeft op 20 november jl. de burgemeester van Den Haag excuses gemaakt voor de rol van zijn voorgangers in het systeem van kolonialisme en slavernij. Via deze link kunt u de speech teruglezen. In zijn speech geeft de burgemeester al aan dat als onderdeel van een groter programma, om de herinnering aan kolonialisme en slavernij een vaste plaats te geven in de Haagse herdenkingscultuur, een adviescommissie in het leven wordt geroepen.

De gemeente Den Haag zoekt leden voor de Adviescommissie koloniaal en slavernijverleden, een adviescommissie die zal bijdragen aan de ontwikkeling van een Haagse herdenkingscultuur van het koloniaal en slavernijverleden.

Wat ga je doen?

de adviescommissie adviseert schriftelijk op de gemeentelijke beleidsplannen en de evaluaties van de beleidsplannen;

verbindt de Haagse burgers met behulp van de herdenkingscultuur;

signaleert en adviseert op maatschappelijke kwesties die gerelateerd zijn aan het koloniaal en slavernijverleden;

volgt de initiatieven op het gebied van de bewustwording en de herdenkingen van het koloniale- en slavernijverleden en plaatst deze in een samenhangende context;

werkt samen met alle relevante partijen in de stad en in het land.

Wat vragen wij?

Je bent een inwoner van Den Haag en beschikt over brede kennis van tenminste een van de volgende onderwerpen op het gebied van het (Haagse) koloniaal en slavernijverleden:

geschiedenis;

cultuur; erfgoed;

wetenschap;

educatie;

kunst;

doorwerking van het slavernijverleden.

Leden beschikken over de volgende competenties:

empathisch;

vernieuwend;

inspirerend;

netwerker;

verbindend;

integer;

sensitiviteit;

samenwerkend.

Wat bieden wij?

De adviescommissie bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 leden waaronder 1 voorzitter. De ambtelijk secretaris wordt vanuit de gemeente geleverd. Behalve dat gestreefd wordt naar een afspiegeling van de gemeenschappen die bekend staan als nazaten van het koloniale en slavernijverleden wordt er bij de samenstelling van de commissie rekening gehouden met diversiteit en inclusie.

Het reglement van de Adviescommissie koloniaal en slavernijverleden is vastgesteld op 8 november jl. door het college (RIS 313563). In het reglement zijn de taken, de benoeming, de samenstelling, de ondersteuning en de vergoedingen van de Adviescommissie vastgelegd. De leden van de adviescommissie ontvangen een vergoeding overeenkomstig de Verordening geldelijke vergoedingen commissieleden niet zijnde raadsleden, conform tarief C (€179,34 per bijeenkomst).

Wie zijn wij?

Het programma Haags koloniaal en slavernijverleden valt onder de beleidsafdeling Stad en Bestuur van de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW). De mensen werken aan actuele en complexe opgaven rond de thema’s inclusief samenleven, onderwijs, jeugd, sport, cultuur, welzijn en zorg. Onze ambitie is steeds dezelfde: om het leven van mensen in Den Haag beter te maken.

Meer weten

Voor meer informatie over deze functie kun je vanaf 12 december tot en met 16 december en vanaf 9 januari 2023 tot en met

13 januari 2023 contact opnemen met Natasja Schaap, opgavemanager koloniaal en slavernijverleden: 06-52554861.