Uitnodiging OCAN: officiële lancering campagne ‘Wie durft!’: Caribische ambassadeurs bestrijden homo-discriminatie, zo. 27 juli 2014 (17.00h), Amsterdam

UITNODIGING ‘WIE DURFT!’


Officiële lancering OCAN campagne: Caribische ambassadeurs bestrijden homo-discriminatie.
Zondag 27 juli, 17.00 uur tijdens Roze Zondag op Kwaku.
Met Jasmine Sendar en de Caribische band K’ribe.

OCAN, Overlegorgaan Caribische Nederlanders, nodigt u uit voor de feestelijke lancering van haar campagne ‘Wie Durft!’. Tijdens deze campagne presenteren we krachtige mensen uit onze gemeenschap, die niet bang zijn op te komen voor respect en acceptatie van seksuele diversiteit, oftewel voor de Marikus, Lesbiennes, Gays, Reperas, Transgenders etc. uit onze gemeenschap.
Deze mensen zijn onze Gay Straight Alliance ambassadeurs. Zij steken hun nek uit. Zij verdienen een podium en zij verdienen navolging.
Start van de campagne is tijdens Roze Zondag, 27 juli, op Kwaku (een zomerfestival dat plaatsvindt in het Bijlmerpark te Amsterdam (klik) website Kwaku festival(klik) website Kwaku festival.
De lancering start om 17.00 uur met een spetterende show van Jasmine Sendar en de band K’ribe.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Marlon Reina op 0624 624 131.
Zie ook onze (klik) Facebookpagina ‘Wie Durft’ .

 
Condoleances aan nabestaanden slachtoffers MH17

Condoleances aan nabestaanden slachtoffers MH17

Bestuur en medewerkers van OCAN condoleren de nabestaanden van de slachtoffers van de crash van vlucht MH17 op 17 juli jongstleden.

Onze aandacht gaat onder meer uit naar het omkomen van senator Willem Witteveen, zijn vrouw en dochter.  Wij kennen de senator als een empatisch en deskundig persoon. Hij ondersteunde OCAN vorig jaar  in zijn lobby voor het behoud een vorm van belangenbehartiging voor etnische minderheden (zie  http://www.ocan.nl/Nieuws/eerste-kamer-stelt-vragen-over-intrekking-wom.html). Wij wensen zijn achtergebleven zoon heel veel sterkte en kracht om dit enorme verlies te dragen.

Indien uit het onafhankelijke, internationale onderzoek blijkt dat daadwerkelijk sprake is van een aanslag, dan hopen wij met eenieder in het Koninkrijk der Nederlanden dat de daders worden opgespoord en berecht.

De OCAN redactie.

 
Hekeldicht van Jacques Hermelijn: "Tijdelijke multiculturele samenleving"

Tijdelijke multiculturele samenleving.

Na vele jaren van gerichte programma’s

Ter slechting van de etnische scheidingsmuur

Verklaarde de regering met gevoel voor drama

Haar mislukking  om te komen tot multicultuur.

Wat de overheid met veel poenen franje

Niet lukte in 30 jaar minderheidsbeleid

Nu staan wij allen als een blok achter oranje

Het lukte Koning Voetbal in 4 weken tijd.
 
 
JH

 

 

Poll

De grootste uitdaging voor de nieuwe beursalen in Nederland is:
Resultaten