Skip to main content
DC Pearls logo

DC Pearls

In mei 2010 uitte de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb tijdens het door Ocan georganiseerde jongerencongres ‘Anti-positief’ de wens om jaarlijks een evenement te organiseren, dat een platform zou bieden voor maatschappelijk succesvolle personen met een Antilliaanse en Arubaanse achtergrond in Nederland. Een dergelijk evenement, waarbij gezamenlijk de successen zou worden gevierd zou door brede media exposurebij kunnen dragen aan een meer positieve beeldvorming van Antillianen en Arubanen in Nederland.

In navolging van het advies van de burgemeester zijn er 4 evenementen georganiseerd door de jongerencommissie van Ocan - in samenwerking met andere Caribisch-Nederlandse jongerenorganisaties in Rotterdam. Onder de naam ‘Pearls of the Dutch Caribbean’ worden in verschillende categorieën Caribische high achievers onderscheiden met een Award. De Gala & Award Show vond plaats in Staal Rotterdam.

Met het evenement willen wij bijdragen aan de positieve beeldvorming over de Caribisch-Nederlandse doelgroep van young professionals. Door het selecteren en zichtbaar maken van succesvolle Caribisch-Nederlandse rolmodellen wordt tevens de sociale identiteit en het geloof in eigen kunnen van de Caribische-Nederlander versterkt.

Door acquisitie van sponsors in bedrijfsleven, cofinanciering door in de organisatie participerende verenigingen lukt het ons om een hoogwaardig evenement met breed draagvlak te kunnen organiseren. Aldus draagt het evenement bij aan de positieve beeldvorming in media en maatschappij over de Caribische-Nederlandse gemeenschap in Nederland. Daarnaast wordt bijgedragen aan het realiseren van een duurzaam netwerkplatform, waar inspiratie, kennisdeling en samenwerking gefaciliteerd worden.

Inmiddels is de Gala Award Show opgenomen in De Handleiding Maatwerk voor Risicojongeren van het Verwey-Jonkerinstituut (2013) als best practice.

In 2024 zullen wij weer een awardshow organiseren. Hou onze website in de gaten.

Organisatie evenement

Het is onze missie om de enorme potentie en talenten die aanwezig zijn in de Caribisch-Nederlandse gemeenschap een gelijkwaardige kans te geven om tot volle bloei te komen. Ocan gelooft dat de inspirerende kracht van zichtbare rolmodellen hierbij helpt. Wij geloven erin dat door het vieren van successen; het delen van kennis, ervaring en inzicht; en het versterken van het sociaal-maatschappelijke netwerk, de Dutch Caribbean Professional zijn/haarbranden maatschappelijke uitgangspositie wezenlijk kan versterken.Op deze gala-avond met een onderscheidende en exclusieve uitstraling wordt door het uitreiken van de Pearl Award aan Young Professionals & High-Achievers afkomstig van de Dutch Caribbean – Aruba, Curaçao, Bonaire, St. Maarten, Saba en St. Eustatius – invulling gegeven aan deze missie.

Gala-Award show 2024

De Gala-Award Show 2024 zet bijzondere talenten met een Caribisch-Nederlandse achtergrond in de schijnwerpers. Talenten die door hun prestaties en inzet een voorbeeld zijn voor eenieder in het Koninkrijk en die wij willen waarderen met een Award. Celebrate our talent!

Professionals & high performers uit de Dutch Caribbean Community worden met felbegeerde Pearl Award in diverse categorieën onderscheiden voor hun bijzondere bijdragen en prestaties in afgelopen jaren.

Tijdens deze Gala avond zal door de jury de volgende Pearl Award worden uitgereikt:

  • The Community Pearl (Categorie: Sociaal-Maatschappelijk & Zorg)
  • The Science Pearl (Categorie: Wetenschap & Techniek)
  • The Art & Literature Pearl (Categorie: kunst en literatuur)
  • The Sports Pearl (Categorie: Sport)
  • The Music & Entertainment Pearl (Categorie muziek & entertainment)
  • The Business Pearl (Categorie: Ondernemerschap)
  • The Student Pearl (Categorie: Student van het Jaar MBO/HBO/WO)
  • Most Outstanding Pearl (Categorie: Publieksprijs)

Sponsoring

Het evenement zal tot stand komen met sponsoring en entreeprijzen. Wij willen dat dit evenement gedragen, wordt door de Caribisch-Nederlandse gemeenschap en een ieder binnen het Koninkrijk der Nederlanden die hart heeft voor deze gemeenschap. Ook zetten wij in op sponsoring via kortingen op prijzen voor de faciliteiten en programmering. Dit draagt ook bij aan een grotere betrokkenheid binnen de maatschappij en een positief maatschappelijke imago van deze partijen. In de zomer van 2022 zullen wij starten met het aanbieden van partnerpackages aan bedrijven en ondernemers die graag dit evenement willen ondersteunen. Uiteraard mag iedereen een individuele donatie doen ter financiering van dit evenement.

Het evenement zal ook gefinancierd worden door het betalen van een entreeprijs. De entreeprijs willen wij relatief laag houden, zodat het evenement voor een ieder toegankelijk zal zijn voor een brede doelgroep - van diverse leeftijden, opleidingsniveau en maatschappelijke positie.

Hou deze pagina in de gaten voor meer informatie over sponsorships, donaties en entreeprijzen.

Aanmelding en nominatie

De bedoeling is dat de Caribisch-Nederlandse gemeenschap, maar ook andere betrokkenen kandidaten naar voren schuiven voor een nominatie.
Wij zetten erop in dat de genomineerden een goede afspiegeling zijn van de culturele diversiteit van de eilanden. Hiermee willen wij ook positief bijgedragen aan de bekendheid van het evenement op de verschillende eilanden.

Wij zullen op termijn meer informatie publiceren over het nomineren van kandidaten en de criteria die wij hiervoor hanteren.

Juryreglement

Voor de organisatie van een editie van Pearls of The Dutch Caribbean Gala-Award Show wordt voor het uitreiken van de Awards een juryreglement gehanteerd. De nominatie en het uitroepen van de winnaars moet zo transparant mogelijk verlopen. Ocan benoemt op voordracht van de galacommissie de voorzitter en de leden van de jury. De jury bestaat uit personen die worden gekenmerkt door hun deskundigheid op het gebied van minimaal 1 van de categorieën en hebben affiniteit met de overige categorieën en doelgroep.
Voor de juryleden zal een profiel worden opgesteld.

Programma Gala-Award show

DC Pearls spreker

Voor 2024 zal het thema voor onze editie zijn: ‘Perseverance and creativity’. Zowel de genomineerden, artiesten als de sprekers zullen op bijzondere wijze tonen op welke manier het doorzetten en niet opgeven hun creativiteit heeft beïnvloed zodat zij staande zijn gebleven in moeilijke en uitdagende situaties gedurende hun leven en carrière. Vooral hoe zij zichzelf professioneel staande hebben gehouden gedurende de pandemie en coronamatregelen. Doorzetten vraagt om een proces van lange adem, van creativiteit, maar legt ook bloot dat wij in onszelf geloven.

Het zal weer een wervelende show worden met Caribische muziek, dans, spoken Word en de presentatie van de geselecteerde genomineerden.

Begin najaar 2023 zullen wij meer bekendheid geven aan het programma.

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.