Skip to main content

OcanCare

Onze aanpak en samenwerking

OcanCare geeft informatie, ondersteuning, advies en doorverwijzing over hulpvragen aan Caribische Nederlanders en personen die aanverwant zijn met deze doelgroep, Het gaat om personen die knelpunten en barrières ondervinden (zoals taal en cultuur) bij het formuleren van hun hulpvraag en/of de realisatie hiervan. Ons doel is u verder op weg te helpen. Wij nemen uw problemen niet over, maar helpen en ondersteunen u waar u bent vastgelopen bij het oplossen hiervan. Wij willen uw gesprekspartner en centraal aanspreekpunt zijn voor al uw vragen rondom hulp en ondersteuning dit geldt zowel voor jongeren als ouderen. Er staat een team van cultuur sensitieve deskundigen klaar om u te ondersteunen en te begeleiden.

OcanCare wil een brug zijn tussen de reguliere hulpverlening en de hulpvraag van Caribisch-Nederlandse personen en aanverwante groepen. Als wij het hebben over aanverwante groepen bedoelen wij personen en andere culturele groepen met een vergelijkbare geschiedenis, cultuur en geografische ligging. Zoals: personen uit de Dominicaanse Republiek, Colombia, Jamaica, Kaapverdië, Sub-Sahara Afrika. Wij willen een laagdrempelige centraal meldpunt zijn, waar iedereen die tegen knelpunten aanloopt bij het zoeken van hulp en ondersteuning terecht kunnen. Op basis van geïnventariseerde behoeften verzorgen wij ook trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten en hebben wij de beschikking over een praatgroep van gelijkgestemden op bijvoorbeeld het gebied van huiselijk geweld.

Ondersteuning en begeleiding

Voor advies, begeleiding en ondersteuning kunt u bij ons terecht voor:

  • Algemene ondersteuning en doorverwijzing kwetsbare gezinnen op de verschillende leefgebieden.
  • Tips en begeleiding om met uw geld rond te komen. Ook doorverwijzen naar het gebruik van algemene voorzieningen en schuldhulpverlening.
  • Tips voor mensen die zijn geëmigreerd en op zoek zijn naar informatie over bijvoorbeeld wonen, werken en onderwijs.
  • Ondersteuning van senioren die in een sociaal isolement terecht zijn gekomen.
  • Tips en begeleiding om uw weg te vinden in Nederland.
  • Ondersteuning en doorverwijzen van studenten die tegen sociale en emotionele problemen aanlopen.
  • Ondersteuning en doorverwijzing bij het opvoeden van u minderjarige kinderen.
  • Wegwijs maken om maandelijks rond te komen met uw inkomen.
  • Doorverwijzing, preventie en ondersteuning bij vormen van huiselijk geweld.
  • Ondersteuning bij het tegengaan van racisme en discriminatie.

Wij bieden geen maatschappelijke opvang en ook beschikken wij niet over woonruimte voor mensen die acuut op zoek zijn naar een woning. OcanCare beschikt over een klachtenregeling en een privacyreglement. Door u bij ons aan te melden gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens mogen verwerken.

Privacy en vertrouwenspersoon

Er moet sprake zijn van een veilig werkklimaat. Zowel voor de vrijwilligers onderling als in hun contacten met  hulpvragers. Wij willen onze vrijwilligers beschermen tegen allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag zoals intimidatie, beledigingen, discriminatie etc. Wij hanteren daarom een gedragscode waar vrijwilligers mee akkoord moeten gaan. Daarnaast wordt van hulpvragers verwacht dat zij geen grensoverschrijdend gedrag vertonen. Wij hanteren een zero-tolerance beleid dat als gevolg heeft dat de begeleiding en aangeboden hulp zal worden stopgezet. Onze vrijwilligers kunnen wanneer zij zich bedreigd of gediscrimineerd voelen een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Vrijwilligers kunnen de vertrouwenspersoon bellen en een afspraak maken. De huidige vertrouwenspersoon is: mw. Milka Martijn, vertrouwenspersoon, telefoon: 070-3803301.

Als hulpvrager doen wij ons best om uw privacy te waarborgen en u zo goed mogelijk te ondersteunen. Mocht u desondanks klachten hebben, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Uw eventuele klachten zullen zorgvuldig worden afgehandeld.

 

Privacy en Vetrouwenspersoon

Hulpvragen en aanmelden

Bij OcanCare werken wij met een team van deskundigen die verstand hebben van de verschillende regels en wetten zoals: jeugdwet, WMO, en maatschappelijk werk. Bij sommige vragen kunnen wij u direct ondersteunen, maar voor andere hulpvragen moeten wij u doorverwijzen naar andere hulpverleners. Tijdens een persoonlijk gesprek bespreekt u uw hulpvraag met een medewerker van OcanCare.

De teamleden werken volgens de methode Eigen kracht. Eigen kracht en zelfredzaamheid staan centraal. Het brengt goed in beeld wat u zelf aankunt en waar u hulp bij nodig heeft. Samen stellen wij een plan op, zodat u de juiste ondersteuning krijgt. Daarin wordt ook gekeken of familie, vrienden of buren hier iets in kunnen betekenen.

U kunt bij OcanCare terecht voor het maken van een afspraak om langs te komen.
Langskomen zonder afspraak is helaas niet mogelijk.

U kunt ook vragen dat wij contact met u opnemen over een hulpvraag. Hiervoor kunt u bijgevoegd contact-formulier volledig invullen. Wij nemen dan contact met u op.

Contact-formulier

Vul aub uw voornaam in
Vul aub uw achternaam in
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Maak aub een keuze
Ongeldige invoer

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.