Skip to main content

Bijeenkomst voor sleutelfiguren Rotterdam: aanpak energiearmoede onder inwoners met een migratie-/en of vluchtelingenachtergrond - Gemeente Rotterdam i.s.m. Ocan/AIE

Foto inspiratie dag uitnodiging Rotterdam sleutelpersonen  Ocan caribisch gemeente rotterdam alliantie inclusieve energietransitie

De bijeenkomst is bedoeld voor sleutelpersonen met een achterban die inwoners zijn van Rotterdam met een migratie- en/of vluchtelingenachtergrond.

Lees meer over deze bijeenkomst hier en kijk  naar ons interview in krant Èxtra.

Programma startbijeenkomst Energietransitie gemeente Rotterdam 

Datum: donderdag 16 mei  2024, 16.00-19.00 uur (inloop 16.00-16.30 uur)

Plaats: Huis van de Wijk Hillevliet

Hillevliet 90, 3074 KD Rotterdam

Het doel van de bijeenkomst

Kennismaking en verkenning samenwerking en ophalen van informatie.

1. Opening (10 min)

Welkom door: gemeente Rotterdam

Toelichting doel van de startbijeenkomst door AIE/Ocan.

2. Energiearmoede en verduurzaming (60 minuten)

Het beleid van de gemeente Rotterdam door: programmamanger Lianne Mack

Wat doet de gemeente concreet om huishoudens te helpen aan besparen en verduurzamen?

Bereikt de gemeente iedereen en wat komt men tegen in de praktijk?

De ervaringen van een energiecoach/energiefixer uit de wijk Feijenoord.

Inclusieve Climate Action Rotterdam (ICAR) over klimaatrechtvaardigheid en werken aan een inclusieve klimaataanpak.

3. Samenwerking met zelforganisaties/sleutelfiguren gemeenschappen (30 minuten)

Welke ideeën hebben zelforganisaties/sleutelfiguren om hun achterban te helpen?

Waar lopen zij in de transitie tegenaan lopen. Voelen zij zich aangesproken, indien niet hoe kan de gemeente hen wel meekrijgen?

Hoe kunnen we samenwerking formeel en informeel versterken? Waar zitten winstpunten in de verschillende aanpakken?

Wat hebben zelforganisaties/sleutelfiguren nodig voor een effectieve rol in eigen gemeenschap/achterban?

Welke stappen en afspraken maken wij samen in 2024?

4. Ontmoeting met elkaar en infomeel verder praten over de uitgewisselde informatie, onder het genot van een warme maaltijd (45 minuten).

Aanmelden vereist

U kunt bellen naar 070-3803301 of een email sturen naar .

Cato Overbeek van gemeente Rotterdam en Yvette Cijntje van Stichting Ocan (onderdeel van AIE) kijken ernaar uit om u te verwelkomen.

Evenement-informatie

Startdatum 16-05-2024 16:00
Einddatum 16-05-2024 19:00
Locatie Rotterdam, Huis van de Wijk Hillevliet

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.