Vrienden van Ocan

Wordt een vriend(in) van Ocan en geniet van de mogelijkheden:

Stichting Ocan zoekt enthousiaste vrienden, kennissen en collega organisaties die onze missie een warm hart toedragen en willen sponsoren met een lidmaatschapsbedrag van €120 per jaar. Uw geld wordt besteed aan activiteiten en werkzaamheden die het mogelijk maken om onze missie uit te voeren. Behalve dat u onze jaarverslagenen een aantal publicaties ontvangt, krijgt u op basis van uw lidmaatschap ook toegang tot het jaarlijkse netwerkevenement Dutch Caribbean Connect. Daar kunt u met succesvolle Caribische Pearls, en ons netwerk aan bedrijven, organisaties en overheidsvertegenwoordigers samenkomen.

Wij geloven in de kracht van de Caribisch-Nederlandse gemeenschap, dat merendeel bestaat uit Dutch Caribbean Pearls. Deze kracht benutten, etaleren en inzetten voor elkaar, is de nieuwe koers die Ocan inslaat. Wij gaan ons met en voor elkaar hard inzetten voor een cruciale bijdrage aan en opbouw van de Nederlandse én Caribische samenleving, zowel in Nederland als op de eilanden.

Een aantal voordelen, dat u geniet als vriend(in) van Ocan:

• Naamsvermelding in dankwoord van onze projecten
• Entree op ons jaarlijkse exclusieve netwerkevenement Dutch Caribbean Connect
• U ontvangt tweemaandelijks een digitale nieuwsbrief
• Inzicht in activiteiten en u kunt publicaties waar Ocan projecten in verschijnen ontvangen

 

Eenmalige donaties of giften

Naast een vriend worden van Stichting Ocan, is het ook mogelijk om een gift te geven of een donatie. Met de giften en donaties kunnen wij activiteiten uitvoeren en projecten initiëren en uitvoeren.  Met een donatie of gift wordt een impuls gegeven aan de realisatie van de positieverbetering van Caribische Nederlanders en aanverwante doelgroepen.

Doneren kan op allerlei manieren. Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis. 

Doneren kan op één van de volgende manieren:

Donateur

Donateur van Stichting Ocan voor een bepaalde periode. Het bedrag mag u zelf bepalen. Wij kunnen dan gezamenlijk met (wij kunnen namelijk ook met partners van de eilanden samen werken) partners projecten initiëren en uitvoeren. U ontvangt daar altijd informatie over en ook wordt u uitgenodigd om onze jaarlijkse netwerkbijeenkomst te bezoeken.

Eenmalige gift

Een eenmalige gift aan de Stichting is van harte welkom en wordt besteed aan een van de projecten.

Crowdfunding

Voor bepaalde eenmalige activiteiten willen wij graag een beroep doen op onze netwerken en achterban om eenmalig een financiële bijdrage te leveren aan een activiteit op het gebied van advocacy dat van belang wordt gezien zijn voor de doelgroepen. Daar zullen aparte campagnes voor worden gevoerd en kunt u ook een bijdrage hieraan leveren door zowel financieel als inzet van expertise en immateriële middelen.


Wilt u een gift of donatie doen, dan wordt u uitgenodigd om deze te storten op:

NL76 ABNA 0475 9971 07 ten name van Stichting Ocan, Koninginnegracht 19, 2514 AB Den Haag.

Login