Skip to main content

Commissies

Volgens onze statuten kunnen commissies ingesteld worden. Onze jongerencommissie is betrokken bij het grote evenement Gala en Awardshow DC Pearls, maar zal ook voor de projecten die geïnitieerd worden voor deze doelgroep worden betrokken. De seniorencommissie zet zich in voor het welzijn en belangen van senioren. Senioren zijn een kwetsbare groep en juist voor deze groep zijn er mogelijkheden om projecten te initiëren om hun positie te versterken. Onze commissies bestaan uit proactieve, creatieve en competente personen

Een ander doelgroep waar binnen de Caribisch-Nederlandse gemeenschap weer aandacht voor moet komen, dat zijn kwetsbare vrouwen. Vooral alleenstaande vrouwen hebben het moeilijk en worden vaak geconfronteerd met multi-problematische situaties. Deze groep wil Stichting Ocan de komende tijd extra gaan versterken.

  1. Jongerencommissie
  2. Seniorencommissie
  3. Vrouwencommissie

Iedere commissie bestaat uit maximaal 5 community-werkers. Voor de uitvoering van activiteiten en projecten kunnen zij ingezet worden, maar van hen wordt ook verwacht dat zij meedenken in het opzetten van projecten. Waar mogelijk wordt van hen verwacht dat zij ondersteuning bieden bij het uitvoeren van voor hen relevante projecten.

Is uw belangstelling gewekt, bekijk de informatie over vrijwilligers en meldt u zo snel mogelijk aan.

Commissies

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.