Skip to main content

Sociale projecten

Ocan initieert en ondersteunt sociale projecten. Wij zijn hard bezig om sociale verbindingen landelijk te bevorderen. Bijvoorbeeld onze strijd tegen, sociale isolement, discriminatie, ongelijke behandeling. Naast sociale projecten die wij zelf initiëren en uitvoeren, willen wij graag ook partijen ondersteunen, door allianties te zoeken, expertise aan te bieden en partners. Indien uw belangstelling is gewekt neemt contact met ons op.

Voor 2022/2023 zullen er projecten geïnitieerd en uitgevoerd worden zoals:

  • Training weerbaarheid tegen racisme: The right to be!
  • Inspiratiedag 'Less for more' (onderdeel Ocan deelname Alliantie Inclusieve Energie)
  • Webinar 'Sustainability Stewards' (onderdeel Ocan deelname Alliantie Inclusieve Energie)
  • Project LEVEL UP!
  • Schuldhulp activiteiten (onderdeel Ocan deelname Alliantie Vrijwillige Schuldhulp)

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.