Skip to main content

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 982 niet laden

Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van deze website: het bezoeken ervan, het vanuit deze website navigeren naar andere websites, het kopiëren van (delen van) documenten, en het gebruik van informatie van deze website in welke vorm dan ook. Als u het daar niet mee eens bent, dient u deze website direct te verlaten. Door het enkele bezoek van deze website verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 2. De informatie op deze website wordt verstrekt te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap. We hebben getracht om feitelijke informatie, alvorens deze op te nemen, te verifiëren. Wij garanderen niet dat alles wat er staat ook nog juist is op het moment dat u dit leest. U wordt dringend geadviseerd om, alvorens u op basis van informatie op deze website iets doet of nalaat, eerst de juistheid van feitelijke mededelingen te controleren.
 3. In lijn met het bovenstaande, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor enig uit het gebruik van deze website voortvloeiende problemen.
 4. Met nadruk geldt het bovenstaande voor juridische informatie op deze website. Nb., ten eerste kan deze tegen de tijd dat u er kennis van neemt verouderd zijn, en ten tweede is deze slechts van algemene aard.
 5. De inhoud op deze website is bestemd voor eigen gebruik. U mag deze niet voor commercieel gebruik verspreiden. Overname op uw eigen website is toegestaan, mits met bronvermelding en opname van een link naar onze website.
 6. Links naar websites van derden zijn slechts opgenomen bij wege van service, zonder dat daaruit mag worden afgeleid dat OCaN die websites op enigerlei wijze bij u aanbevelen.
 7. Indien de websites, in het vorige artikel genoemd, u in staat te stellen software te downloaden, geschiedt zulk downloaden geheel voor uw eigen rekening en risico.
 8. Wij kunnen zonder nadere aankondiging en zonder daarvan op enigerlei wijze melding wordt gemaakt informatie op deze website wijzigen, toevoegen of verwijderen.
 9. Alle rechten ten aanzien van de intellectuele eigendom van de inhoud van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden.
 10. Merknamen, handelsmerken en namen van ondernemingen worden uitsluitend gebruikt bij wege van aanduiding van de betreffende producten en diensten en de leveranciers daarvan.
 11. Op deze site is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen waartoe deze website aanleiding mocht geven zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse gewone rechter.