ANBI

Stichting Ocan geniet van een ANBI status. Hierdoor geldt er een giftenaftrek voor donateurs. Het sponsoren wordt hierdoor voordelig. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst.

Nr Gegevens OCAN
1 De naam van de instelling St. Ocan
2 Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen. Ja, overlegorgaan Caribische Nederlanders
3 het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer. 83.71.854
4 Het post- of bezoekadres van de instelling. Binckhorstlaan 117, 2516 BA Den Haag.
5 Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI. Positieverbetering en belangenbehartiging van Caribische Nederlanders en aanverwante doelgroepen in het Koninkrijk.
6 De hoofdlijnen van het beleidsplan Beleidsplan 2016-2017.
7 De functie en namen van de bestuurders zoals in de Statuten. Voorzitter John Leerdam; penningmeester Emmielin Rombley
8 Het beloningsbeleid Medewerkers ontvangen een beloning voor hun werk volgens de CAO Welzijn. Momenteel is er geen personeel in dienst. Er wordt gewerkt met vrijwilligers en eventueel ZZP’ers.
9 Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Het bestuur kan aan één of meerdere bestuurders een beloning toekennen. Alle bestuurders hebben recht op een vergoeding van de door hen in hun functie gemaakte kosten.
10 Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2013-2014 

11 Een financiële verantwoording.

Jaarrekening 2018

Beknopte Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016 met toelichting

Jaarrekening 2015 met toelichting

Gewaarmerkte jaarrekening 2014 met toelichting

Wilt u een gift of donatie doen, dan wordt u uitgenodigd om deze te storten op:

NL76 ABNA 0475 9971 07 ten name van Stichting Ocan, Binckhorstlaan 117, 2516 BA Den Haag

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.

Maak een afspraak

+31 70 380 33 01

Beltijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Adres

Binckhorstlaan 117
2516 BA Den Haag

Aanmelden nieuwsbrief