Skip to main content

Onze diensten

Op het gebied van Talent- en Ontwikkeling wil Ocan een bijdrage leveren in het ontdekken en ondersteunen van de ontwikkeling van talenten. Dit kan tot uiting komen in verschillende trajecten die onderdelen zijn van sociale projecten. Training heeft te maken met het aanleren van skills, terwijl het coachen gericht is op gedragsverandering en versterking.

Door middel van trainingen en coaching zijn wij erop gericht om alles wat nodig is om personen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten en persoonlijkheid aan te dragen. Wij leveren ook een bijdrage in het ondersteunen bij de uitbreiding van netwerken, communiceren, zelfvertrouwen ontwikkelen etc.

Coaching

Coaching

Wij hebben ervaring op het gebied van Coaching. In het verleden heeft Stichting Ocan coaching trajecten ge├»nitieerd in het kader van werkgelegenheidsprojecten voor onze kwetsbare jongeren. Maar ook voor andere groepen zoals senioren en vrouwen zetten wij ons in.  Wij zetten ons in op dit soort trajecten om personen te ondersteunen om hun levensdoelen te realiseren. Naast persoonlijke coaching gebruiken wij ook intervisie om groepen meer met elkaar te verbinden en van elkaar te laten leren.

Trainingen

Trainingen

Ook onze trainingen maken onderdeel uit van een sociaal project.

Doordat wij de doelgroepen kennen zijn wij in staat om goed aan te sluiten op hun belevingswereld waardoor het ontwikkelen van vaardigheden succesvol is.

Interculturele communicatie

Interculturele communicatie

Wij kunnen organisaties en hulpverleningsinstanties ondersteunen bij de communicatie met onze doelgroepen.

Na het inventariseren van de knelpunten en behoeften kunnen wij met onze deskundigen maatwerk ondersteuning aanbieden.

Werkwijze

Onze projecten komen tot stand op basis van knelpunten en behoeften die wij signaleren bij de doelgroepen. Voor de financiering hiervan gaan wij op zoek naar fondsen en subsidies.

Overheidsorganisaties en hulverleningsinstanties kunnen ons ook benaderen om hen te ondersteunen bij het realiseren van hun beleid op o.a. het gebied van jeugdbeleid, onderwijs, integratie, gezondheidzorg. Wij denken graag met u mee om problemen en knelpunten op te lossen. 

Portfolio

Wij hebben verschillende trajecten gedaan voor verschillende gemeenten, hulpverleningsinstanties. Indien u bij uw keuze voor onze stichting daar prijs opstelt kunnen wij u inzage geven in de verschillende trajecten en projecten die wij hebben uitgevoerd tot tevredenheid van de fondsen en opdrachtgevers.

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.