Vrijwilligers

 Oproep vrijwilligers Ocan 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Download onderstaand formulier.

Formulier_werving_community_worker_DEFINITIEF.docx

 Community-werk

Stichting Ocan heeft als statutaire doelstelling een bijdrage te leveren aan de versterking en verbetering van de positie van Caribische Nederlanders binnen het Koninkrijk. Dit doet zij door het bieden van een breed en gevarieerd pakket aan activiteiten, projecten en diensten aan de verschillende afnemers zoals gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties. Binnen de organisatie wordt er gewerkt met community-werkers en betaalde krachten op basis van projectsubsidie.

Het werken met community-werkers is binnen onze Stichting Ocan een bewuste keuze. Community-werkers hebben een aantoonbare meerwaarde in het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Gesteld kan worden dat het werken met community-werkers het Ocan mogelijk maakt een, zowel kwantitatief als kwalitatief een beter pakket aan activiteiten aan te bieden. Zonder de inzet van community-werkers wordt het een stuk moeilijker om een dergelijk aanbod te realiseren.

Community-werkers vormen een levend netwerk, waardoor op een vanzelfsprekende manier kennis en kunde over wat leeft binnen de Caribisch-Nederlandse gemeenschap binnen Stichting Ocan komt. Het is daarom ook belangrijk om een sterke binding te hebben met de community-werkers.

Ocan wil zich graag naast advocacy verder profileren op het gebied van: ondersteuning bij werk, ondersteuning bij talent en ontwikkeling, ondersteuning bij ondernemerschap. In principe in samenwerking met betaalde professionals. Echter zijn situaties te bedenken waarbij ook de medewerking van onbetaalde professionals, dus community-werkers nodig is. Zij zullen vooral betrokken worden bij de maatschappelijk sociale thema’s die belangrijk zijn ter verbetering van de positie van Caribische Nederlanders. In beginsel zullen zij het gezicht en de” brain” zijn van Stichting Ocan. Daarom is het belangrijk dat de community-werkers ook aan bepaalde algemene voorwaarden voldoen zoals:

  • Minimale ervaring met de verschillende thema’s.
  • Kennis van de Caribische eilanden.
  • Affiniteit met de doelgroepen.
  • Kennis van de cultuur, talen van de Dutch Caribische Nederlanders.
  • Kennis van de (arbeids)markt waar Ocan in opereert.
  • Vaardigeden op het gebied van ideevorming, plannen en organiseren.
  • Creatief en initiatiefrijk zijn.

Bij Ocan onderscheiden wij vier categorieën community-werkers:

1. Community-werkers die incidenteel worden ingezet (minder dan 50 uur per jaar)

2. Community-werkers die wekelijks structureel worden ingezet (medewerkers op het bureau)

3. Community-werkers die leden zijn van een werkgroep met een duidelijke taakopdracht.

4. Community-werkers als bestuursleden en leden van de raad van toezicht.

Wil je graag als community-werker bij Ocan aan de slag, dan kunt u, uw verzoek sturen naar  of hier de formulier invullen

Login