Over ons

Ocan gelooft in de kracht en de potentie van het menselijk kapitaal in de Dutch Caribbean. Met innovatieve methodieken, consultancy, training , coaching, projectmanagement en matchmaking willen wij helpen om uit dit kapitaal het optimale rendement te halen. In onze activiteiten leggen wij zoveel als mogelijk de verbinding tussen het human & knowledge capital in Nederland én in de Dutch Caribbean.

Wij hebben een multidisciplinair Caribisch-Nederlands bestand van consultants, wetenschappers, coaches, artsen, psychologen, bestuursadviseurs en maatschappelijk werkers. Wij beschikken over een hoogwaardig netwerk in bedrijfsleven, onderwijs, overheid, kunst- en cultuursector  en maatschappelijk middenveld in Nederland én op de eilanden.

Wij hebben door onze lange voorgeschiedenis een hechte band met de Caribisch-Nederlandse gemeenschap opgebouwd. Als adviserend intermediair zijn wij dan ook uitstekend in staat om het maatschappelijke en economische potentieel van deze gemeenschap voor te ontsluiten.

Een korte voorgeschiedenis

Stichting Ocan zet zich sinds 1985 (toen nog  als Landelijk Inspraakorgaan Antillianen) in voor het welzijn van de Caribisch-Nederlandse gemeenschap. Als belangenbehartiger, public & management en programmamanager op uiteenlopende terreinen als armoedebestrijding, zorgverlening en welzijnswerk, discriminatie, arbeidsmarkt, (geestelijke) gezondheidszorg, huisvesting en de Koninkrijksrelaties. Ocan heeft zich ingezet voor specifieke werkgelegenheidsprojecten voor Antilliaanse jongeren en voor mentoring en begeleiding van jongeren in diverse coachingstrajecten.

Daarnaast organiseerden wij vele landelijke congressen en seminars zoals: Succesfactoren positieve integratie, Identiteitsbeleving onder Antillianen en Arubanen, Union ta Hasi Forsa, Kansen van Antillianen en Arubanen in Nederland, Potentie van de Antilliaans-Arubaanse gemeenschap in Nederland; De Nederlandse Antillen en Aruba met betrekking tot de Europese Unie; Opvoeding in Antilliaanse en Arubaanse gezinnen en het Onderwijscongres.

Ocan wil haar rijke ervaring, kennis, expertise, netwerk en grote bereik onder de gemeenschap kapitaliseren, ten gunste van onze missie.

Privacyverklaring

Op basis van de AVG wil Stichting Ocan instaan voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Klik hier om onze privacyverklaring te lezen. Met het bezoeken van onze website verklaart u kennis te hebben genomen van ons privacyverklaring.

Login