Over ons

Stichting Ocan is een landelijke (vrijwilligers)organisatie zonder winstoogmerk die zich bezig houdt met projecten en activiteiten gericht op positieverbetering van Caribische Nederlanders in het Koninkrijk der Nederlanden. Daarnaast komt de Stichting op voor de belangen en rechten van Caribische Nederlanders.

De werkzaamheden zijn gericht op verschillende gebieden zoals:
advocacy, armoedebestrijding, talent- en persoonlijke ontwikkeling. Arbeidsmarktparticipatie, ondernemerschap, opvoedingsondersteuning, bestrijden van discriminatie en racisme, (geestelijke) gezondheidszorg, evenementen en dialoogbijeenkomsten over relevante thema’s.

Voor de financiering van haar activiteiten is Stichting Ocan grotendeels afhankelijk van projectsubsidie, sponsoring, donaties en giften.

Een korte voorgeschiedenis

Stichting Ocan zet zich sinds 1985 (toen nog  als Landelijk Inspraakorgaan Antillianen) in voor het welzijn van de Caribisch-Nederlandse gemeenschap.

Als belangenbehartiger, public & management en programmamanager op uiteenlopende terreinen als armoedebestrijding, zorgverlening en welzijnswerk, discriminatie, arbeidsmarkt, (geestelijke) gezondheidszorg, huisvesting en de Koninkrijksrelaties. Ocan heeft zich ingezet voor specifieke werkgelegenheidsprojecten voor Antilliaanse jongeren en voor mentoring en begeleiding van jongeren in diverse coachingstrajecten.

Daarnaast organiseerden wij vele landelijke congressen en seminars zoals: Succesfactoren positieve integratie, Identiteitsbeleving onder Antillianen en Arubanen, Union ta Hasi Forsa, Kansen van Antillianen en Arubanen in Nederland, Potentie van de Antilliaans-Arubaanse gemeenschap in Nederland; De Nederlandse Antillen en Aruba met betrekking tot de Europese Unie; Opvoeding in Antilliaanse en Arubaanse gezinnen en het Onderwijscongres.

Ocan wil haar rijke ervaring, kennis, expertise, netwerk en grote bereik onder de gemeenschap kapitaliseren, ten gunste van onze missie.

Missie & Visie

Missie

Stichting Ocan biedt een platform waarop alle Caribische Nederlanders en aanverwante doelgroepen kunnen samenwerken om hun ambities en doelstellingen te realiseren voor henzelf en voor de gemeenschappen.

Visie

Ocan is de cruciale speler om Caribische Nederlanders en aanverwante doelgroepen in staat te stellen hun volledige potentieel te benutten in het Koninkrijk der Nederlanden en daarbuiten.

Wat willen wij?

Te vaak zien wij dat in organisaties, gezinnen en samenlevingen onzorgvuldig met menselijk kapitaal omgesprongen wordt. Wij willen hier verandering in aanbrengen zodat de maatschappelijke en economische potentie van de Caribische (ei)landen en inwoners de kans krijgt tot bloei te komen. Wij richten ons ook op aanverwante culturele doelgroepen waar wij een bijdrage kunnen leveren.
Hoe doen wij dit? Door het verbinden van human resources in Nederland, maar ook -met de samenwerkingspartners op de (ei)landen. Door het verbeteren van de Public Mental Health op gemeenschapsniveau. Door het versterken van de mentale veerkracht op individueel niveau. Door talentontwikkeling. Door het versterken van goed werkgeverschap. Door opvoedingsondersteuning. Door identiteitsversterking. Door het organiseren kortom, van een kansrijke en inspirerende context voor het lerende individu in samenleving, gezin en organisatie.

Onze mensen

Raad van Toezicht

Ruben Severina - voorzitter
Gilberto Morishaw, BSc - secretaris
drs. Reinilio Petrona - lid 

 

Bestuur

Cynthia Ortega-Martijn - directeur/bestuurder

 

 

Medewerkers

Yvette Cijntje - projectadviseur
drs. Xavier Donker  - communicatieadviseur
Tarik Colina - communicatie

 

 

 

Bestuur Ocan

V.l.n.r. Ruben Severina, Gilberto Morishaw

Hoe werken wij?

Onze werkwijze steunt op de volgende pijlers:
 • Evidence based
  Advies, methodiek, aanpak en evaluatie vloeien voort uit best practices en wetenschappelijk onderzoek.
 • Innovatief Maatwerk. Uw specifieke uitdaging bepaalt onze aanpak en inzet.
 • Multi-disciplinair
  Een team bestaande uit professionals met uiteenlopende expertise en een gedeelde missie.
 • Oplossingsgericht
  Van conceptuele analyse naar effectieve aanpak. Wij rusten pas als ú tevreden bent.
 • Commitment
  Toegewijd aan de maatschappelijke en economische toekomst van onze gemeenschap en authentiek betrokken bij de Caraïbische burger en samenleving.
 • Talent Development
 • Identity Management
 • Eventmanagement

Samenwerking Ban Boneiru Bèk

logo Ban Boneiru Bèk

Ban Boneiru Bèk (BBB) en Ocan hebben per 4 oktober 2014 een strategische samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Beide organisaties richtten zich reeds op het matchen van de juiste kandidaten(professionals) met vacatures binnen het Koninkrijk. Beide partijen streven ernaar om te blijven bijdragen aan de ontwikkeling van talent en het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van in eerste instantie professionals met een Caribisch-Nederlandse achtergrond.

Vanuit de samenwerking is er een vacaturewebsite opgezet die Bonaire, Saba en Sint-Eustatius moet bedienen. 

Privacyverklaring

Op basis van de AVG wil Stichting Ocan instaan voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring.
Met het bezoeken van onze website verklaart u kennis te hebben genomen van ons privacyverklaring.

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.

Maak een afspraak

+31 70 380 33 01

Beltijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Adres

Stichting Ocan
Parkstraat 32, Unit 2.14
2514 JK Den Haag

Aanmelden nieuwsbrief