Informatiebijeenkomsten

NIEUWS: Nieuwe adviesaanvragen niet meer mogelijk. Together we will stand als project afgerond

De Sticting Ocan projectadviseurs nemen per heden geen nieuwe aanvragen voor ondersteuning van project plannen in behandeling.

NIEUWS: Projectadviseurs Ondersteuningsfunctie voltooien eerste ronde consultatiesessies Caribisch Nederland

De projectadviseurs van Stichting Ocan waren tussen 27 september en 5 oktober 2019 in Caribisch Nederland aanwezig om bestuursleden van NGO’s en particulieren die een projectidee of projectvoorstel hadden opgestuurd te ontmoeten. NGO’s en particulieren op Bonaire, Saba en Sint Eustatius kregen de gelegenheid aangeboden om tijdens een consultatiesessie hun projectidee of projectvoorstel te bespreken, feedback te ontvangen en het ondersteuningsproces te starten.

Bonaire.

Op Bonaire hebben zes particulieren een consultatiesessie met de Ondersteuningsfunctie projectadviseurs gehad! Hiervan richten 4 personen een stichting op of gaan een samenwerking met een bestaande stichting aan en beginnen definitief met het ondersteuningstraject. Zij zullen vanaf heden ondersteuning op afstand en een aantal contactmomenten op Bonaire krijgen volgens het vouchersysteem van toepassing voor Caribisch Nederland.

Saba en Sint Eustatius

Tijdens deze eerste ronde van de Ondersteuningsfunctie in Caribisch Nederland hebben wij (helaas) geen reacties vanuit Saba en Sint Eustatius mogen ontvangen.

Wellicht hebben deze NGO’s en particulieren de deadline gemist. Graag moedigen wij Sabaanse en Statiaanse NGO’s en particulieren nog aan om verder hun projectideeën en projectvoorstellen uit te werken of alsnog aan de slag te gaan met hun projectideeën en projectvoorstellen.  

Aanmelden nog mogelijk

De procedure voor het aanvragen van een consultatiesessie en projectondersteuning blijft hetzelfde. Stichting Ocan streeft ernaar in november 2019 nieuwe consultatiesessies te organiseren wanneer de projectadviseurs Caribisch Nederland weer bezoeken om de NGO’s te ondersteunen die het traject hebben gestart.

 

NIEUWS: Het European Network of People of African Descent (ENPAD) roept op open brief te tekenen

Logo ENPAD


Dit nieuwsartikel en de brief leest u hier:

https://www.ocan.nl/samenleving/actualiteiten/oproep-teken-open-brief-enpad-aan-secretaris-general-caricom

 

NIEUWS: Informatiebijeenkomsten Caribisch Nederland

In de periode eind september  en eerste week oktober 2019 zal op Bonaire, Saba en Statia informatiebijeenkomsten worden georganiseerd, waarbij er meer informatie zal worden gegeven over de ondersteuningsfunctie. Daarnaast is het mogelijk om na de informatiebijeenkomsten al een aanvraag in te dienen voor de ondersteuning.

Burgers en Organisaties van Caribisch Nederland kunnen nu al adviesaanvragen indienen voor hun projecten. Dit kan door het speciaal voor de Ondersteuningsfunctie gemaakte gedeelte van onze website te bezoeken. Op onze websites Back2Saba en Back2Statia treft u ook relevante informatie en vindt u voortaan updates over de ondersteuningsfunctie.

 

NIEUWS:  Inmiddels uitgevoerde projecten 

 

Twee evenementen geslaagd: het Poëzie-evenement en Keti Koti in Almere!

Eind juni 2019 zijn de eerste twee projecten uitgevoerd die ondersteuning en advies hebben gevraagd bij het project ‘Together We Will Stand’ van Stichting Ocan.

Stichting SAAM heeft bij het project ‘Together We Will Stand’ advies gevraagd, voor het meekijken met hun projectplan. Stichting ‘Comité 30 juni -1 juli Almere’ heeft ondersteuning gekregen bij het schrijven van hun projectplan, naast dat de voorzitter van het comité de workshop ‘Van projectidee naar projectplan’ heeft bijgewoond.

Stichting Ocan en de adviseurs van 'Together We Will Stand' feliciteren stichting SAAM en Stichting ‘Comité 30 juni-1juni Almere’ met hun geslaagde evenementen. Hieronder korte verslagen van de evenementen van deze twee organisaties.


Poëziemiddag ‘Dichterbij Oost & West’

Op zaterdag 29 juni 2019 heeft de stichting SAAM een poëzie-evenement georganiseerd, getiteld ‘Dichterbij Oost & West’. Doel van het evenement was door middel van poëzie, muziek en schilderkunst de bezoekers kennis te laten maken met een deel van het culturele erfgoed van Caribisch Nederland en de mogelijkheid te bieden hun kennis op dit gebied te verbreden of te verdiepen.

Het was een geslaagde middag waarop verschillende Caribische en Nederlandse dichters hun gedichten ten gehore hebben gebracht. Aanwezig waren de dichters Rienaysa Lamp-Antonia, Frida Domacassé, Rinske Kegel en Nadine van Maasakker-Robertus. Het was een afwisselend programma, zowel educatief, cultureel als recreatief, waarbij de geschiedenis van de poëzie de rode draad vormde. Deze geschiedenis van de Caribische poëzie werd door de heer Michiel van Kempen op een zeer enthousiaste en gedreven manier naar voren gebracht. Zijn presentatie werd afgewisseld met voordrachten, met Caribische muziek door het duo Luis Santana & Eric Ignatia en er was een schilderijexpositie van o.a. Elda Janzen, Win Pol en Ine Jacobs. Daarnaast een speciale dank voor de vrijwilligers van PcN, Agatha en Rien en van SAAM, Julaika, Peter, Maria, Henri, Aish en Naiky, die zich hebben ingezet voor deze activiteit.

Het aanwezige publiek vond het duidelijk een zeer geslaagde middag. De algemene mening die werd gehoord was dat de middag inhoudelijk zeer goed was en dat stichting SAAM door moet gaan met organiseren van dergelijke poëziemiddagen.

Het bestuur van stichting SAAM wil alle vrijwilligers bedanken. Door hun enthousiasme en inzet werd het een super geslaagde dag! Speciale dank aan: vrijwilligers van PcN, Agatha en Rien en SAAM Julaika, Peter, Maria, Henri, Aish en Naiky.

Stichting SAAM Poëziemiddag Dichterbij Oost & West Nijmegen Ocan Caribisch Decade   Stichting SAAM Poëziemiddag Dichterbij Oost & West Nijmegen Ocan Caribisch Decade

Doelstelling stichting SAAM

De middag past in de doelstelling van de stichting SAAM. De naam SAAM staat voor Ayera, Awe i Mañan (Gisteren, vandaag en morgen). De doelstelling is het bevorderen van het bewustwordingsproces van eenieder over zichzelf en in relatie tot een ander, onder meer door elkaars verleden beter te leren kennen, waardoor we elkaar beter leren begrijpen en samen kunnen kijken hoe de toekomst verder vorm en inhoud te geven.

 

Keti Koti Almere 2019

Het is de stichting ‘Comité 30 juni-1 juli Almere’ gelukt om voor het eerst in Almere de nationale herdenkingsdag, bekend als ‘Keti Koti’, te organiseren. Doel van het evenement was het vergroten van de bewustwording van de gezamenlijke geschiedenis die Nederland en het Caribisch gebied delen en het herdenken ervan in Almere. Dit werd gedaan door educatieve en culturele activiteiten en door onderlinge discussies over de invloed van deze gedeelde geschiedenis in de hedendaagse samenleving.

De Keti Koti was een driedaags evenement, dat van start is gegaan op vrijdag 21 juni met de opvoering van “Plantage Strubbelingen 1862”. Een toneelstuk over het leven op een slavenplantage in het jaar 1862 bij de aankondiging van de officiële afschaffing van de trans-Atlantische slavernij.

Zondag 30 juni werd bij de officiële herdenking stilgestaan bij de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij met toespraken van onder andere de burgemeester van Almere, de heer Franc Weerwind, en de directeur van NiNsee, Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis, de heer Urwin Vyent.

Hierna was er het feestelijke deel van de dag. Die begon met de kleurrijke diversiteitsparade door het centrum van Almere. Aan deze diversiteitsparade hebben veel kinderen deelgenomen. Het feestelijke gedeelte werd afgesloten met het Keti Koti festival Almere met optredens van diverse artiesten.

De dag erna, op maandag 1 juli 2019, werd het evenement afgesloten met een dialoogopstelling en daarna een diner. Op basis van stellingen is men met elkaar in dialoog gegaan over de invloeden van het verleden op het heden. De uitkomst van de dialoog is gedeeld met de gemeenteraad van Almere.

De coördinatrice van Keti Koti Almere, mevrouw Anneke Dalgar, kijkt zeer tevreden terug naar de behaalde resultaten van het evenement.

‘We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde Keti Koti Almere 2019, wat nu al verwachtingen voor volgend jaar oproept! Het effect wat beoogd was is zeker bereikt: ‘bewustwording bij het grote publiek’. Er is ook een behoefte geuit naar meer kennis over dit onderwerp. Comité 30 juni-1 juli Almere is nu druk bezig een jaarprogramma op te stellen’.

St Comite 30 juni 1 juli  Almere Keti Koti Ocan Caribisch Decade    St Comite 30 juni 1 juli  Almere Keti Koti Ocan Caribisch Decade

Doelstelling De Stichting ‘Comité 30 juni-1 juli Almere’

De Stichting ‘Comité 30 juni-1 juli Almere’ is opgericht op 22 november 2018 en heeft als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de kennis en de bewustwording omtrent het Nederlandse koloniale- en slavernijverleden. Daarin staan de woorden verbinding, vrijheid, gelijkwaardigheid en verrijking centraal.

Het Comité wil middels educatie, onderlinge uitwisseling en overige activiteiten de Almeerse bevolking aansporen het gesprek met elkaar aan te gaan.

Keti Koti betekent verbroken ketenen, maar het Comité wil juist ketenen van verbroedering smeden door brede publieksvoorlichting, herdenking en viering.

Het motto van Stichting Comité 30 juni- 1 juli Almere is ”Verbondenheid in diversiteit”.

 

* GERELATEERD NIEUWS *: Grassroots organisatie Controle Alt Delete lanceert game ‘Mag ik ook nee zeggen?’ om uw rechten te testen

Logo Control Alt Delete Ocan Caribisch

Graag brengen wij de game “Mag ik ook nee zeggen?” van Controle Atl Delete onder uw aandacht.  Nog niet eerder gemaakt in Nederland: een game om je rechten te leren kennen bij een staandehouding. Vanaf nu gratis online te spelen op https://controlealtdelete.nl/blog/mag-ik-ook-nee-zeggen 

Hoe handel jij bij een staandehouding? Of, hoe denk jij bij een staandehouding te handelen, en op basis waarvan? Test jezelf nu.

 

NIEUWS: Trainingen en workshops

Workshop training "Opstellen van een realistische begroting"  Den Haag 15 maart 2019

Workshop begroting opstellen 15 maart 2019 resize 1  Workshop begroting opstellen 15 maart 2019 resize 2 Ocan Caribisch ondersteuningsfunctie Decade

Op 15 maart  2019 vond  de workshop training "Opstellen van een realisitsche begroting" in Den Haag plaats. 6 personen van 5 organisaties hebben hieraan deelgenomen. Een verdere samenvatting volgt binnekort.

Training “Van projectidee naar projectopzet” Rotterdam 19 april 2019

Ondersteuningsfunctie projectadviseurs Shari van den Hout en Yvette Cijnte gaven op 19 april 2019 de training “Van projectidee naar projectopzet” in Rotterdam. 7 deelnemers van 5 organisaties hebben hieraan deelgenomen. Vanuit de Ondersteuningsfunctie zijn wij ontzettend blij om de deelname van de Eritrese gemeenschap bij deze training. Zij waren als gemeenschap en doelgroep onder de VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst nog niet in beeld bij het deelname aan de Decade in Nederland. Wij zijn verheugd om te delen dat een organisatie inmiddels al een heeft projectplan ingeleverd. Ook voor deze groep geldt dat zij zeer tevreden waren over de inhoud van de workshop.

Training organisaties Eritrea   Rotterdam ondersteuningsfunctie decade Ocan Caribisch

Training “Van projectidee naar projectopzet” Groningen 26 april 2019

Ondersteuningsfunctie projectadviseur en projectmanager Shari van den Hout en Cynthia Ortega-Martijn hebben op 26 april 2019 de training “Van projectidee naar projectopzet” in Groningen. De groep bestaande uit 10 deelnemers van 9 organisaties in het noorden waren tijdens en na afloop zeer tevreden over de workshop en geven aan verder te kunnen werken aan hun projectplan. Het team van de Ondersteuningsfunctie merken dat de deelnemers het echt waarderen dat zij op deze manier ook ondersteund worden in het opstellen van projectplannen.

Training projectopzet Groningen 26 april Groningen Ocan decade Caribisch

Combinatie training Stichting Nuestra Casa Rotterdam 13 juni 2019

Ondersteuningsfunctie projectadviseur Yvette Cijntje gaf op 13 juni 2019 in Rotterdam een training aan 6 personen van Stichting Nuestra Casa. Deze stichting komt op voor de belangen van de diaspora van de Dominicaanse Republiek in Nederland. De training was een combinatie van praktische projectbegeleiding en basisvaardigheden om een projectplan op te stellen. De deelnemers waren enthousiast en gaven aan veel nuttige informatie te hebben ontvangen om verder te werken aan hun projectplan. Ook hier zijn wij vanuit de Ondersteuningsfunctie blij om deze personen die behoren tot de doelgroep van de VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst maar niet altijd even goed in beeld zijn in Nederland te kunnen bereiken en ondersteunen met hun project ideeën en plannen!

Training Nuestra Casa 14 juni 2019 te Rotterdam edit resize Dominicaanse Republiek Ocan Caribisch

 

NIEUWS: Regiobijeenkomsten

 

Regio bijeenkomst Rotterdam

Op 6 september 2018, vond de eerste bijeenkomst in het kader van het project ‘Uitvoering ondersteuningsfunctie Decade’ plaats in Rotterdam. Van deze gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om het project te lanceren. Er is gekozen voor het gebouw van Odeon. Een gebouw dat in het verleden van groot belang is geweest voor de doelgroepen van de Decade People for African Descent.  De opkomst was goed. Er waren 23 personen aanwezig. Er werden presentaties gegeven door: Ministerie van SZW, Prins Bernard Fonds, en Oranje Fonds, de voorzitter van Stichting Ocan en de projectleider. De deelnemers hadden behoeften aan informatie over de fondsen. O.a. wat wordt het criterium, wat wordt het maximale bedrag per project en op welke manier projecten in te dienen. Ook waren er veel vragen over de rol van SZW en de invulling van het Decade. Informatie over de rol en functie van de Ondersteuningsfunctie zelf is onvoldoende aan bod gekomen. Uit deze bijeenkomst is in ieder geval afgesproken dat er thematische bijeenkomsten georganiseerd zullen worden met o.a. het ministerie van SZW als gastspreker. Doel hiervan is ideevorming over het duurzaam beïnvloeden van het huidige beleid in het kader van de doelstellingen van de Decade.

Hierbij de presentatie van Het Oranje Fonds en de Prins Bernard Cultuur fonds en van SZW .
Ook kan men voor meer informatie over de fondsen terecht op hun websites: www.oranjefonds.nl  en www.cultuurfonds.nl .

Regio bijeenkomst Amsterdam 

Op 27 september 2018, vond de tweede informatiebijeenkomst plaats in het Meervoud in Amsterdam. Ook hierbij is gekozen voor een locatie dat bekend is bij de doelgroep. Ook hier was de opkomst goed te noemen. Er waren  22 deelnemers aanwezig. De deelnemers hadden veel vragen aan de fondsen, maar ook vragen die eigenlijk alleen door het ministerie van SZW beantwoord moeten worden. Deze waren echter door het karakter van de informatiebijeenkomsten niet aanwezig. Een lid was van de Trekker comité heeft een presentatie gegeven over de twaalf prioritaire thema’s die eventueel als inspiratie en kapstok gebruikt kunnen worden voor het indienen van projecten (www.idpadpriothemas.nl). Ook bij deze bijeenkomst in de rol en inrichting van de Ondersteuningsfunctie onvoldoende aan bod gekomen. De komende informatiebijeenkomsten zullen  dan ook hieraan gewijd gaan worden.

thumb informatiebijeenkomst ocan 2018 1thumb informatiebijeenkomst ocan 2018 2

Er moeten volgens het projectteam ‘Ondersteuningsfunctie Decade’ naar wegen worden gezocht waarbij de doelgroep met projectplannen aan de slag gaan vanuit het vertrouwen dat deze ook door de twee Fondsen op Naam beoordeeld worden in het licht van de doelstellingen van de Decade.

Op basis van de ervaringen met deze twee informatiebijeenkomsten, zal het projectteam de informatiebijeenkomsten volgens het originele plan kleinschaliger en in de vorm van een workshop gaan opzetten, met de nadruk op de rol en functie van de ondersteuningsfunctie, samenwerking, ideevorming en behoeften-inventarisatie.

Regio bijeenkomst Den Haag

Op 25 oktober 2018, vond de derde bijeenkomst in het kader van het project ‘Uitvoering ondersteuningsfunctie Decade’ gevonden in Den Haag. Bij deze bijeenkomst waren veel organisaties aanwezig die nog niet wisten van de International Decade of People of African Descent.  De opkomst is hoog te noemen. Er waren 25 personen aanwezig. Simão heeft de aanwezigen voorzien van een mooie presentatie over de Decade en informatie gegeven over hoe deze tot stand is gekomen. Gedurende deze bijeenkomst is uitgebreid ingegaan op de aanpak, werkwijze en rol van de Ondersteuningsfunctie en het project ‘Together We Will Stand’. De deelnemers waren enthousiast en hebben verschillende vragen gesteld over de mogelijkheden om projecten in te dienen. Er was een aantal vragen dat ging over de twee themafondsen Prins Bernard Fonds en Oranje Fonds. Deze vragen hadden betrekking op het maximum bedrag en de criteria. Er werd verwezen naar de websites van de themafondsen voor de criteria. Er waren ook vragen over mogelijke soorten projecten en thema’s. Het is gelukt om doelgroepen uit ‘overig Caribische eilanden’ te betrekken bij het project. Dit is ook de inzet van de ondersteuningsfunctie om ook doelgroepen die vallen onder de decade, maar tot nu toe buiten beeld zijn geweest te betrekken. Tot slot is de opleidingsbehoefte geïnventariseerd om te komen tot impactrijke projecten. Als rode draad liep door de bijeenkomst het belang van samenwerking. Na de formele afsluiting van de informatiebijeenkomst hebben de deelnemers met elkaar afgesproken dat zij elkaar op de hoogte zullen houden van hun projecten, activiteiten en mogelijke samenwerking. Dit is een spontane actie geweest van de aanwezigen, waar de ondersteuningsfunctie geen rol bij heeft gespeeld.

IMG 2837 Den Haag ondersteunigsfunctie decade   IMG 2733 Den Haag ondersteuningsfunctie Ocan caribisch

                                                  

Regio bijeenkomst Tilburg

Op 24 november 2018 vond de vierde informatiebijeenkomst plaats in Tilburg. Ook hierbij is gekozen voor een locatie die bekend is bij de doelgroep. Dit keer is ervoor gekozen om de informatiebijeenkomst op een zaterdag te houden en ook om in te zetten op een kleinschalige bijeenkomst. Er waren in totaal 12 mensen aanwezig en 4 mensen die zich aangemeld zijn niet gekomen. Ook deze deelnemers waren niet op de hoogte van de Decade versus ondersteuningsfunctie. Eardly heeft een inleiding gegeven over het doel en belang van de Decade en de prioritaire thema’s. Dit was verhelderend voor de aanwezigen en er werden veel vragen gesteld vooral gericht op het mobiliseren van de gemeenschappen. Daarna is er een presentatie geweest over de rol en werkwijze van de ondersteuningsfunctie. Het was een zeer interactieve bijeenkomst waar er veel vragen gesteld werden over indienen van projecten, maar ook over het samenbinden van de krachten en vanuit de Decade regionaal in te zetten projecten. Er hing een goede sfeer om met elkaar samen te werken en gedurende de bijeenkomst werd het idee geopperd om een denktank te starten om de Decade in Tilburg meer handen en voeten te geven. Ook dit initiatief kwam spontaan uit de deelnemers zelf en hier heeft de ondersteuningsfunctie ook geen rol in gehad. Wel moet gezegd worden dat ook hier samenwerking en mobiliseren van de doelgroepen als een rode draad liepen door de informatiebijeenkomst. Bij deze bijeenkomst stond de vraag centraal wat er gedaan kan worden om de achterstanden bij de verschillende doelgroepen in te lopen en op welke manier daaraan samen te werken. Er is maar 1 vraag gesteld over de themafondsen en dat ging alleen over het maximaal toe te kennen bedrag. Het was een geslaagde middag.

Tot slot zullen er nog meer informatie bijeenkomsten ingepland worden. Volgend jaar zullen wij ook in andere provincies waar er sprake is van een concentratie van de doelgroepen van de Decade informatiebijeenkomsten inplannen. Indien u interesse heeft om mee te werken aan de organisatie van een informatiebijeenkomst in een van de provincies die nog niet aan bod zijn gekomen, vernemen wij dat graag. U kunt een emailbericht sturen naar:  .

IMG 2960 Tilburg ondersteuningsfunctie ocan caribisch    Tilburg resize ondersteuningsfuctie decade ocan caribisch

 

Regio bijeenkomst Groningen

Op 8 december 2018 vond de vijfde informatiebijeenkomst plaats in Groningen. Een samenvatting volgt binnekort.

IMG 3051 VN decade ondersteuningsfunctie Ocan Caribisch diaspora   IMG 3032 RESIZE VN Decade ocan caribisch

 

 

Regio bijeenkomst Nijmegen

Op 19 januari 2019 vond de zesde informatiebijeenkomst plaats in Nijmegen. Een samenvatting volgt binnekort.

IMG 3117 VN  decade ondersteuningsfunctie ocan caribisch diaspora   IMG 3125 VN decade ondersteuningsfunctie ocan diaspora caribisch

 

 

 

 

 

 

Nieuws

Studiedag zelforganisaties

Studiedag zelforganisaties

Op 8 en 29 september jl. heeft Stichting Ocan in opdracht van Stichting HAAB een studiedag georganiseerd voor de Haagsche Antilliaans-Arubaanse organisaties in Den Haag.  Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn: factsheets over Antillianen/Arubanen in Den Haag, van project-ideen naar projectopzet, fondsenwerving, hoe zet ik een stichting op en hoe richt ik het in. Aan de studiedagen hebben ruim 15 organisaties en ruim 22 deelnemers. Er zijn een aantal projectgroepen gevormd dat aan de slag is gegaan met het opstellen van een projectplan. Gedurende de tweede studiedag zijn de plannen door 3 van de werkgroepen gepresenteerd. Twee projectplannen zullen verder opgezet worden en daadwerkelijk worden uitgevoerd. De deelnemers gaven aan veel te hebben geleerd en aan de slag te zullen gaan met het geleerde.

Bekijk de video's

Flyer

Flyer Ondersteuningsfunctie Decade

Testimonials

Maak een afspraak

+31 70 380 33 01

Beltijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Adres

Stichting Ocan
Parkstraat 32, Unit 2.14
2514 JK Den Haag

Aanmelden nieuwsbrief