Informatiebijeenkomsten

NIEUWS: Informatiebijeenkomsten Caribisch Nederland

In de periode eind juni/begin juli en september 2019 zal op Bonaire, Saba en Statia informatiebijeenkomsten worden georganiseerd, waarbij er meer informatie zal worden gegeven over de ondersteuningsfunctie. Daarnaast is het mogelijk om na de informatiebijeenkomsten al een aanvraag in te dienen voor de ondersteuning.

Burgers en Organisaties van Caribisch Nederland kunnen nu al adviesaanvragen indienen voor hun projecten. Dit kan door het speciaal voor de Ondersteuningsfunctie gemaakte gedeelte van onze website te bezoeken. Op onze websites Back2Saba en Back2Statia treft u ook relevante informatie en vindt u voortaan updates over de ondersteuningsfunctie.

Regio bijeenkomst Rotterdam

Op 6 september 2018, vond de eerste bijeenkomst in het kader van het project ‘Uitvoering ondersteuningsfunctie Decade’ plaats in Rotterdam. Van deze gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om het project te lanceren. Er is gekozen voor het gebouw van Odeon. Een gebouw dat in het verleden van groot belang is geweest voor de doelgroepen van de Decade People for African Descent.  De opkomst was goed. Er waren 23 personen aanwezig. Er werden presentaties gegeven door: Ministerie van SZW, Prins Bernard Fonds, en Oranje Fonds, de voorzitter van Stichting Ocan en de projectleider. De deelnemers hadden behoeften aan informatie over de fondsen. O.a. wat wordt het criterium, wat wordt het maximale bedrag per project en op welke manier projecten in te dienen. Ook waren er veel vragen over de rol van SZW en de invulling van het Decade. Informatie over de rol en functie van de Ondersteuningsfunctie zelf is onvoldoende aan bod gekomen. Uit deze bijeenkomst is in ieder geval afgesproken dat er thematische bijeenkomsten georganiseerd zullen worden met o.a. het ministerie van SZW als gastspreker. Doel hiervan is ideevorming over het duurzaam beïnvloeden van het huidige beleid in het kader van de doelstellingen van de Decade.

Hierbij de presentatie van Het Oranje Fonds en de Prins Bernard Cultuur fonds en van SZW .
Ook kan men voor meer informatie over de fondsen terecht op hun websites: www.oranjefonds.nl  en www.cultuurfonds.nl .

Regio bijeenkomst Amsterdam 

Op 27 september 2018, vond de tweede informatiebijeenkomst plaats in het Meervoud in Amsterdam. Ook hierbij is gekozen voor een locatie dat bekend is bij de doelgroep. Ook hier was de opkomst goed te noemen. Er waren  22 deelnemers aanwezig. De deelnemers hadden veel vragen aan de fondsen, maar ook vragen die eigenlijk alleen door het ministerie van SZW beantwoord moeten worden. Deze waren echter door het karakter van de informatiebijeenkomsten niet aanwezig. Een lid was van de Trekker comité heeft een presentatie gegeven over de twaalf prioritaire thema’s die eventueel als inspiratie en kapstok gebruikt kunnen worden voor het indienen van projecten (www.idpadpriothemas.nl). Ook bij deze bijeenkomst in de rol en inrichting van de Ondersteuningsfunctie onvoldoende aan bod gekomen. De komende informatiebijeenkomsten zullen  dan ook hieraan gewijd gaan worden.

thumb informatiebijeenkomst ocan 2018 1thumb informatiebijeenkomst ocan 2018 2

Er moeten volgens het projectteam ‘Ondersteuningsfunctie Decade’ naar wegen worden gezocht waarbij de doelgroep met projectplannen aan de slag gaan vanuit het vertrouwen dat deze ook door de twee Fondsen op Naam beoordeeld worden in het licht van de doelstellingen van de Decade.

Op basis van de ervaringen met deze twee informatiebijeenkomsten, zal het projectteam de informatiebijeenkomsten volgens het originele plan kleinschaliger en in de vorm van een workshop gaan opzetten, met de nadruk op de rol en functie van de ondersteuningsfunctie, samenwerking, ideevorming en behoeften-inventarisatie.

Regio bijeenkomst Den Haag

Op 25 oktober 2018, vond de derde bijeenkomst in het kader van het project ‘Uitvoering ondersteuningsfunctie Decade’ gevonden in Den Haag. Bij deze bijeenkomst waren veel organisaties aanwezig die nog niet wisten van de International Decade of People of African Descent.  De opkomst is hoog te noemen. Er waren 25 personen aanwezig. Simão heeft de aanwezigen voorzien van een mooie presentatie over de Decade en informatie gegeven over hoe deze tot stand is gekomen. Gedurende deze bijeenkomst is uitgebreid ingegaan op de aanpak, werkwijze en rol van de Ondersteuningsfunctie en het project ‘Together We Will Stand’. De deelnemers waren enthousiast en hebben verschillende vragen gesteld over de mogelijkheden om projecten in te dienen. Er was een aantal vragen dat ging over de twee themafondsen Prins Bernard Fonds en Oranje Fonds. Deze vragen hadden betrekking op het maximum bedrag en de criteria. Er werd verwezen naar de websites van de themafondsen voor de criteria. Er waren ook vragen over mogelijke soorten projecten en thema’s. Het is gelukt om doelgroepen uit ‘overig Caribische eilanden’ te betrekken bij het project. Dit is ook de inzet van de ondersteuningsfunctie om ook doelgroepen die vallen onder de decade, maar tot nu toe buiten beeld zijn geweest te betrekken. Tot slot is de opleidingsbehoefte geïnventariseerd om te komen tot impactrijke projecten. Als rode draad liep door de bijeenkomst het belang van samenwerking. Na de formele afsluiting van de informatiebijeenkomst hebben de deelnemers met elkaar afgesproken dat zij elkaar op de hoogte zullen houden van hun projecten, activiteiten en mogelijke samenwerking. Dit is een spontane actie geweest van de aanwezigen, waar de ondersteuningsfunctie geen rol bij heeft gespeeld.

IMG 2837 Den Haag ondersteunigsfunctie decade   IMG 2733 Den Haag ondersteuningsfunctie Ocan caribisch

                                                  

Regio bijeenkomst Tilburg

Op 24 november 2018 vond de vierde informatiebijeenkomst plaats in Tilburg. Ook hierbij is gekozen voor een locatie die bekend is bij de doelgroep. Dit keer is ervoor gekozen om de informatiebijeenkomst op een zaterdag te houden en ook om in te zetten op een kleinschalige bijeenkomst. Er waren in totaal 12 mensen aanwezig en 4 mensen die zich aangemeld zijn niet gekomen. Ook deze deelnemers waren niet op de hoogte van de Decade versus ondersteuningsfunctie. Eardly heeft een inleiding gegeven over het doel en belang van de Decade en de prioritaire thema’s. Dit was verhelderend voor de aanwezigen en er werden veel vragen gesteld vooral gericht op het mobiliseren van de gemeenschappen. Daarna is er een presentatie geweest over de rol en werkwijze van de ondersteuningsfunctie. Het was een zeer interactieve bijeenkomst waar er veel vragen gesteld werden over indienen van projecten, maar ook over het samenbinden van de krachten en vanuit de Decade regionaal in te zetten projecten. Er hing een goede sfeer om met elkaar samen te werken en gedurende de bijeenkomst werd het idee geopperd om een denktank te starten om de Decade in Tilburg meer handen en voeten te geven. Ook dit initiatief kwam spontaan uit de deelnemers zelf en hier heeft de ondersteuningsfunctie ook geen rol in gehad. Wel moet gezegd worden dat ook hier samenwerking en mobiliseren van de doelgroepen als een rode draad liepen door de informatiebijeenkomst. Bij deze bijeenkomst stond de vraag centraal wat er gedaan kan worden om de achterstanden bij de verschillende doelgroepen in te lopen en op welke manier daaraan samen te werken. Er is maar 1 vraag gesteld over de themafondsen en dat ging alleen over het maximaal toe te kennen bedrag. Het was een geslaagde middag.

Tot slot zullen er nog meer informatie bijeenkomsten ingepland worden. Volgend jaar zullen wij ook in andere provincies waar er sprake is van een concentratie van de doelgroepen van de Decade informatiebijeenkomsten inplannen. Indien u interesse heeft om mee te werken aan de organisatie van een informatiebijeenkomst in een van de provincies die nog niet aan bod zijn gekomen, vernemen wij dat graag. U kunt een emailbericht sturen naar:  .

IMG 2960 Tilburg ondersteuningsfunctie ocan caribisch    Tilburg resize ondersteuningsfuctie decade ocan caribisch

 

Regio bijeenkomst Groningen

Op 8 december 2018 vond de vijfde informatiebijeenkomst plaats in Groningen. Een samenvatting volgt binnekort.

IMG 3051 VN decade ondersteuningsfunctie Ocan Caribisch diaspora   IMG 3032 RESIZE VN Decade ocan caribisch

 

 

Regio bijeenkomst Nijmegen

Op 19 januari 2019 vond de zesde informatiebijeenkomst plaats in Nijmegen. Een samenvatting volgt binnekort.

IMG 3117 VN  decade ondersteuningsfunctie ocan caribisch diaspora   IMG 3125 VN decade ondersteuningsfunctie ocan diaspora caribisch

 

 

Nieuws

Studiedag zelforganisaties

Studiedag zelforganisaties

Op 8 en 29 september jl. heeft Stichting Ocan in opdracht van Stichting HAAB een studiedag georganiseerd voor de Haagsche Antilliaans-Arubaanse organisaties in Den Haag.  Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn: factsheets over Antillianen/Arubanen in Den Haag, van project-ideen naar projectopzet, fondsenwerving, hoe zet ik een stichting op en hoe richt ik het in. Aan de studiedagen hebben ruim 15 organisaties en ruim 22 deelnemers. Er zijn een aantal projectgroepen gevormd dat aan de slag is gegaan met het opstellen van een projectplan. Gedurende de tweede studiedag zijn de plannen door 3 van de werkgroepen gepresenteerd. Twee projectplannen zullen verder opgezet worden en daadwerkelijk worden uitgevoerd. De deelnemers gaven aan veel te hebben geleerd en aan de slag te zullen gaan met het geleerde.

Bekijk de video's

Flyer

Flyer Ondersteuningsfunctie Decade

Testimonials

Maak een afspraak

+31 70 380 33 01

Beltijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Adres

Binckhorstlaan 117
2516 BA Den Haag

Aanmelden nieuwsbrief