Instrumenten van Ocan

Thema’s waar het Ocan zich in het bijzonder voor inzet zijn opvoedingsondersteuning, (psychische) gezondheid, seksuele diversiteit, ouderbetrokkenheid, jongerenproblematiek en werving en selectie. Belangrijke aandachtsgroepen zijn gezinnen/kinderen, jongeren, vaders en senioren. 

Consulteren 

Ocan onderhoudt contacten met haar achterban, met relevante organisaties en instellingen. Door intensief overleg met de achterban, de instellingen en organisaties probeert Ocan steeds weer een goed beeld te krijgen van de opinie van haar aandachtsgroep over uiteenlopende vraagstukken. Instrumenten zijn congressen, symposia, expertmeetings, werkbezoeken, dialoogbijeenkomsten en sociale media. Het advies dat hieruit volgt, neemt Ocan mee in haar overleg met de overheid. 

Informeren 

In de vorm van schriftelijke adviezen, notities en persberichten informeert Ocan haar doelgroep regelmatig over de uitkomsten van de overleggen. De website, sociale media en een maandelijkse nieuwsmail zijn belangrijke instrumenten hiervoor.  

Activiteiten 

Ocan organiseert regelmatig bijeenkomsten. Kijk voor een overzicht onder ‘Agenda’.

Maak een afspraak

+31 70 380 33 01

Beltijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Adres

Binckhorstlaan 117
2516 BA Den Haag

Aanmelden nieuwsbrief