Skip to main content

Pastor Nelson Lacroes

Vandaag de keuze van Pastor Nelson Lacroes (62). Als voorganger vragen kerkleden hem om advies. Auteur: Joan de Windt  

 

Nelson Lacroes Donorregister donorwet mi kurpa mi desishon my body my choice ocan caribischNelson, Lacroes, is nu vijf jaar voorganger bij een evangelische kerkgemeenschap in Den Haag.

Als voorganger (pastor) verzorgt hij de preek, de Bijbelse leringen en geeft hij pastorale zorg aan de 80 kerkleden. Deze komen van de Antillen, Aruba en uit Midden- en Zuid Amerika. Nelson predikt dan ook in het Nederlands, Papiamentu en Spaans. Eerder was hij zo’n 10 jaar voorganger in de Bijlmer in Amsterdam.

Er is veel tijd mee gemoeid en het is volkomen vrijwillig. Hiernaast heeft hij een baan waarmee hij in zijn levensonderhoud voorziet.

Nelson: “Je doet dit werk omdat jij erin gelooft, omdat jij er wil zijn voor je medemens. Dus doe je dit werk ook als je er niet mee verdient.” Magda, zijn vrouw, is zijn rechterhand, zijn steun en toeverlaat. Ze doen het samen, zegt Nelson.

Orgaandonatie is vanwege de nieuwe wet die inging per 1 juli een noodzakelijk onderwerp van gesprek in de kerk vertelt Nelson. ‘Over dit soort zaken praten we in speciale bijeenkomsten.  Het is belangrijk mensen te vertellen wat het inhoudt. Net zoals we het hebben gehad over het belang van het hebben van een begrafenisverzekering, zorgen dat je documenten in orde zijn, zorg dat iemand weet waar je papieren liggen, zo hoort dit: ‘Zorg dat je je keuze registreert’ ook in dat rijtje thuis.

De nieuwe wet houdt in dat van degene die zich niet registreert wordt aangenomen dat hij/zij geen bezwaar had tegen orgaandonatie. In het ziekenhuis zal men wel eerst contact zoeken met de familie. Wanneer deze kan aantonen dat de overledene geen donor wou zijn, kan de dokter beslissen van donatie af te zien. Dit meldt de Nederlandse Transplantatie Stichting desgevraagd.

Een bijkomend probleem bij pastor Nelson’s kerkleden en migranten in het algemeen is dat ze soms geen familie hebben hier in Nederland. Nelson gaat er van uit dat het zal voorkomen dat hij als pastor wordt benaderd hierover.

Hij denkt ook aan de Antilliaanse studenten die naar Nederland komen voor een opleiding. Ook zij zijn alleen, zonder familie, in Nederland. Als hen iets overkomt is er niemand die kan vertellen wat hun keuze was. Hij weet ook niet of men in het ziekenhuis wacht tot de familie is overgekomen naar Nederland. Het kan ook zijn dat ze niet op tijd zijn. Hij haalt vertwijfeld zijn schouders op: “Het is te hopen dat de artsen wachten, maar we weten het niet.”

De twee argumenten van Christenen

Pastor Nelson legt uit dat bij christenen, zowel katholiek als protestants er twee argumenten spelen rondom orgaandonatie. Het ene gaat ervan uit dat je je lichaam gekregen of te leen hebt van God. Dus zul je het ook ongeschonden en in zijn geheel terug moeten geven.” Het andere argument is dat orgaandonatie een daad van naastenliefde is. Je doet het om anderen te helpen.

Nelson: Als mensen mij om advies vragen, geef ik hen de beide opties, meestal adviseren we op grond van de Bijbel, maar je vindt geen tekst in de Bijbel die zegt dat je wel of niet mag doneren. Maar als jij het doet omdat je je naaste wilt helpen dan is het goed. Doe je het niet omdat ‘t niet goed voelt, ook dan is het goed. Er is geen foute keuze.”

Van de derde optie in het register, een ander aanwijzen die voor jou mag beslissen weet hij dat het heel ingewikkeld kan zijn.

Nelson Magda Lacroes ocan caribisch donorregistratie donorwet mi kurpa mi desishon my body my choicePastor Nelson: Donatie gebeurt als je hersendood bent, je hart- en longfunctie worden in stand gehouden met een machine. Maar voor je naasten lijk je te leven. En daar worstelen mensen mee.  Het maakt de beslissing moeilijk en zwaar. Soms neemt iemand de beslissing maar gaat later twijfelen. Was het wel juist? Zou hij/zij dit echt hebben gewild?”

"Dus registreer, neem de beslissing. En als je het toch wilt overlaten aan een naaste, praat er dan tenminste over. Ook hier zijn familie en communicatie heel belangrijk.”

De keuze van Nelson Lacroes

Zelf heeft hij zijn keuze nog niet geregistreerd. Hij wacht daar opzettelijk mee tot hij met zijn hele gezin, zijn vrouw en vier kinderen, rond de tafel gaat zitten om dit onderwerp te bespreken. Als hij zich dan al heeft geregistreerd zullen de kinderen vragen wat hij heeft ingevuld en zal dat hen beïnvloeden. Nelson: ”Ik wil dat ze volkomen vrij zijn in hun beslissing.”

 

Registreer uw keuze

Sinds 1 juli 2020 geldt de nieuwe donorwet en komen volwassenen stapsgewijs in het Donorregister. Hoe u in het Donorregister komt, bepaalt u zelf. U kunt uw keuze registeren op www.donorregister.nl

Iedereen die op 1 juli zijn keuze nog niet heeft ingevuld in het donorregister, ontvangt tussen 1 september 2020 en 31 maart 2021 een brief met de vraag alsnog een keuze in te vullen. Wanneer u de brief ontvangt hangt af van de provincie waar u woont. Vult u geen keuze in, dan komt u in het Donorregister met geen bezwaar tegen orgaandonatie.

Orgaan- en weefseldonatie gebeurt meestal na het overlijden van een persoon maar kan ook plaatsvinden als een persoon, de donor, nog in leven is, de zogenoemde ‘donatie bij leven’.  De donorwet heeft alléén betrekking op het doneren van organen en weefsels ná het overlijden van mensen de zogenoemde ‘postmortale donaties’.

Additionele informatie:

Contact nabestaanden

Wanneer iemand komt te overlijden in een ziekenhuis, zal altijd contact worden opgenomen met de familie en naasten. Dat is bij iemand die mogelijk organen kan doneren niet anders dan bij andere mensen die overlijden in een ziekenhuis. Dat gebeurt bijvoorbeeld met behulp van de persoonlijk gegevens van de patiënt of overledene (mobiele telefoon, ziekenhuisdossier), de huisarts of de gemeente. Zonder dat de familie is bereikt gaat een mogelijke donatie niet door. Ook niet als er geen gegevens bekend zijn van de donor. Naasten hoeven niet altijd meer toestemming te geven als er een registratie bekend is, maar ze worden wel altijd vooraf geïnformeerd door de artsen.

Gesprek in het ziekenhuis

De arts bekijkt eerst de keuze in het Donorregister.

* Heeft u ‘ja’ ingevuld, dan wilt u donor worden. Uw partner of familie hoort dit in een gesprek met de arts. De arts vertelt hoe de donatie gaat. Uw partner of familie kan de arts alles vragen.

* Heeft u ingevuld dat ‘iemand anders beslist’? Dan vraagt de arts deze persoon of u donor wordt.

* Heeft u ‘nee’ ingevuld, dan gaat donatie niet door.

* Staat er ‘Geen bezwaar’ tegen donatie bij uw naam in het Donorregister? Dit betekent dat uw organen na uw overlijden naar een patiënt kunnen gaan. De arts hoeft dan niet aan uw partner of familie te vragen of zij het goed vinden. De arts moet wel vertellen dat er ‘Geen bezwaar’ staat bij uw naam. De registratie ‘Geen bezwaar’ is geldig volgens de wet als de patiënt wilsbekwaam was en zelf een keuze had kunnen maken.

Gesprek arts en familie

Weet de partner of familie zeker dat de keuze van ‘Ja’- of ‘Geen bezwaar’ niet klopt met wat de patiënt wilde? Dan kunnen de partner of familie dit vertellen en uitleggen aan de arts. De arts vraagt aan de partner of familie om uit te leggen waarom zij vinden dat de registratie niet klopt met wat de patiënt wilde. Als de partner of familie dit goed kunnen uitleggen, dan luistert de arts naar informatie en keuze van de partner of familie. Het is aan het professionele oordeel van de arts om te beslissen of hij erop kan vertrouwen dat de registratie wel of niet klopt met de wens van de patiënt.

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.