Skip to main content

Sociale projecten

Project Hart voor een Inclusief Den Haag

Ook voor dit project geldt dat het heeft plaatsgevonden in 2019, maar de finale financiële afhandeling heeft plaatsgevonden in 2020.Dit project is uitgevoerd met subsidie van gemeente Den Haag en had betrekking op de doelgroep van de Decade People of African Descent. Het project had betrekking op institutioneel racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en door de dienstverlenende overheid.

 

naam

Gezegd kan worden dat de werkconferentie een bijdrage heeft geleverd aan de realisatie van de doelstellingen. De dialoog over discriminatie en racisme is verhoogd, zoals wij te horen hebben gekregen van de bezoekers. Zij vonden dat zij goed aan het woord konden komen en de dialoog is op een geordende manier verlopen. Er is bewust voor gekozen om de werkconferentie te laten plaatsvinden in de schilderbuurt. Mede ingegeven door de aanleiding van de rellen na het overlijden van iemand van de Caribisch-Nederlandse gemeenschap na politie-ingrijpen.

Met betrekking tot versterking van de weerbaarheid van de doelgroep(en) is een aanzet gemaakt. Het was erg moeilijk om mensen zover te krijgen om in een talkshow hun ervaringen te delen. Er zijn mensen van diverse culturele achtergronden benaderd om hun verhaal te vertellen. Ook reacties vanuit de zaal lieten zien dat er ingezet moet worden op het versterken van weerbaarheid. In totaal hebben 65 mensen deelgenomen aan de werkconferentie. Qua samenstelling waren mensen met diverse culturele achtergronden aanwezig, zoals Afrikaanse Nederlanders (uit verschillende landen: zoals Gambia, Nigeria, Congo), Surinaamse Nederlanders, Europese Nederlanders, Kaapverdiaanse Nederlanders, Braziliaanse Nederlanders, Latijns-Amerikaanse Nederlanders, Caribische Nederlanders aanwezig waren.

De bezoekers hebben positieve feedback gegeven op de conferentie. De algemene reactie was dat mensen het een interessante werkconferentie vonden. De werkconferentie werd beoordeeld als professioneel, gevarieerd en leerzaam.

naam
Publiek conferentie Hart voor Inclusief Den Haag
naam
Braziliaanse Dansgroep: Cappoeira

Voorstellen en oplossingsrichtingen voor instituties

  • De dienstverlenende overheid zal zich meer moeten inleven in de doelgroepen. Meer begrip opbrengen en niet met mensen omgaan vanuit wantrouwen en vooroordelen.
  • Onderwijsinstellingen moeten meer mogelijkheden aanbieden voor extra Nederlandse taallessen en meer focussen op coaching en begeleiding. Onderwijsinstellingen moeten meer tijd besteden om ook leerlingen/studenten met een andere culturele achtergrond dezelfde kansen te bieden en niet te handelen uit bepaalde vooroordelen gebaseerd op iemand zijn huidskleur.
  • Er blijken vaak culturele verschillen te zijn in de interpretatie van de Nederlandse taal, daar moet in de communicatie met de verschillende culturele klantengroepen rekening mee worden gehouden.
  • Wet-/ en regelgeving kunnen resulteren in culturele botsingen. Er zal dan ook effectief hierover gecommuniceerd moeten worden. Hulpverleners en ambtenaren zullen zich meer moeten inleven en verifiëren of procedures etc. goed worden begrepen.
naam
Quincy, spoken Word samenvatting conferentie
  • De dienstverlenende overheid waaronder de sociale dienst moet juist stimuleren dat mensen die als ondernemers uit de bijstand willen komen ondersteund worden en goed worden geïnformeerd om vervelende gevolgen tegen te gaan.
  • Door middel van dialoogbijeenkomsten proberen om groepen nader tot elkaar te brengen door kennis van de doelgroepen en de gemeenschappen zelf te gebruiken en in te zetten. Uitgangspunt is niet aanvallend, maar overdragen van kennis.
  • Maak gebruik van de kennis van culturele gemeenschappen en migrantenorganisaties en investeer in hen. Zij hebben vaak de kennis dat discriminatie en racisme echt bestaat en willen dit graag delen om te komen tot oplossingen.

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.