Skip to main content

Sociale projecten

Project ENAR This is Me

ENAR is het enige Pan-Europese antiracismenetwerk dat als pleitbezorger voor rassengelijkheid dit combineert met het faciliteren van samenwerking tussen actoren op het gebied van racismebestrijding in het maatschappelijk middenveld in Europa. ENAR bestaat al 23 jaar. Zij willen doorbraken realiseren op het gebied van rassengelijkheid in alle EU-lidstaten. Stichting Ocan is al een aantal jaren lid van ENAR.

naam
ENAR training over Europese fondsenwerving waar Ocan bij aanwezig was

Door covid-19 en de Lock downs zijn we tot de conclusie gekomen dat we ons moeten richten op innovatieve tools om onze doelgroepen te blijven bedienen. We zijn blij dat we via ENAR een donatie hebben gekregen om hierin te investeren. Hierdoor is het mogelijk om laptops te kopen, een printer, herontwerpen van onze website en het opzetten van een social- media community-platform en een training ontwikkelen en verzorgen.

Wij hebben signalen ontvangen dat door Covid-19 veel mensen in een sociaal isolement terecht zijn gekomen en dat ervaren racisme en discriminatie dat gevoel hebben versterkt. In het project getiteld: ‘This is Me’ (Dit ben ik) willen wij benadrukken dat mensen trots op zichzelf mogen zijn, zelfredzaam, veerkrachtig en constructief weerstand kunnen bieden aan allerlei vormen van discriminatie en racisme. Dat doen wij in de vorm van een training aan leden van zelforganisaties ter ondersteuning van de weerbaarheid van de achterban van deze organisaties die geconfronteerd worden met gevallen van racisme en discriminatie en niet weten hoe hiermee om te gaan. We zullen ongeveer 12-15 leden van die organisaties trainen. Dit project zal in 2021 verder uitgevoerd worden.

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.