Skip to main content

Vacatures zoeken

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius, Caribisch Nederland, wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie:

Logo Openbaar Lichaam Sint Eustatius Statia  Ocan Caribisch

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius zoekt kandidaten voor de functie

1 FTE Publieke gezondheid Verpleegkundige Unit Publieke Gezondheid. Geïnteresseerden dienen hun sollicitatie en curriculum vitae te mailen naar . Sluitingsdatum is woensdag 19 april 2023.


1 FTE Publieke gezondheid Verpleegkundige Unit Publieke Gezondheid 

Als verpleegkundige zorgt u voor de praktische implementatie van het lokale gezondheidsbeleid conform de visie en programma van de OLE Publieke Gezondheidszorg (PG) en het Sociaal Domein Masterplan ‘Strong Roots’. ‘Strong Roots’ is een essentieel onderdeel van de missie om de Statiaanse gemeenschap een sterke sociale basis te geven, zodat iedere Statiaan tot zijn/haar recht kan komen.

U voert activiteiten, programma’s en voorlichtingscampagnes uit. U ondersteunt de gemeenschap bij het aanleren van gezonde gewoontes. U signaleert maatschappelijke ontwikkelingen en knelpunten in het sociale domein, geeft advies en maakt actie plannen. Denkt u daarbij aan chronische ziektes, seksuele voorlichting, HIV en middelenmisbruik, maar ook aan een baby-clinic, borstkanker- en diabetesscreening, het maken van uitstrijkjes, of glaucoom tests. U verzamelt gegevens, geeft informatie over beschikbare fondsen, adviseert over sociale steun en helpt bij het identificeren van de gezondheidsbehoeften van de Statiaanse bevolking.

 
Hoofdtaken 

-      Verricht verpleegkundige- en medisch gedelegeerde taken;

-      Interpreteert wijzigingen in de leef- en gezondheidssituatie, stelt nadere hulpvragen vast en verwijst zo nodig door;

-      Volgt de ontwikkelingen in de geestelijke en lichamelijke gezondheidstoestand op het eiland op de voet;

-      Signaleert psychische, lichamelijke en sociaal emotionele problemen van cliënten (jongeren, gezinnen/volwassenen), biedt hulp, en verwijst indien nodig door;

-      Neemt deel aan intern casus overleg en voert administratieve werkzaamheden uit;

-      Registreert effecten van (sociaal-verpleegkundige) interventies, actualiseert het onderzoeksplan en houdt dossiers bij;

-      Houdt spreekuur en een baby-clinic, verricht huisbezoeken, voert vaccinatieprogramma’s uit en doet specifiek onderzoek;

-      Verzorgt voorlichtings- en gezondheidscampagnes;

-      Informeert cliënten en hun relaties over sociaal-verpleegkundige zorg, verbetert de leef-, leer- en gezondheidssituatie en treedt op als vertrouwenspersoon;

Kennis en vaardigheden

-      U heeft kennis van zorgmethodieken en technieken en het begeleiden van cliënten en hun relaties;

-      U gaat deskundig om met protocollen, procedures en voorschriften;

-      U heeft kennis van en vaardigheid met het opstellen en uitvoeren van verpleeg- en hulpverleningsplannen;

-      U heeft kennis van methoden en technieken voor het uitvoeren van ondersteunend onderzoek;

-      U heeft kennis van geautomatiseerde systemen voor statistische verwerking;

-      U heeft Inzicht in relevante beleidsterreinen en in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen;

-      U bent vaardig in het interpreteren van gegevens, in het opstellen van rapportages en adviezen en het geven van toelichtingen.

Functie-eisen 

-      Afgeronde Mbo-opleiding niveau 4 Verpleegkundige, Verpleegkundige A, of gelijkwaardig;

-      2-5 jaar ervaring als zorgverlener of in het medisch werkgebied; 

-      Geldig rijbewijs type B;

-      Basiskennis van de wet- en regelgeving op het gebied van gezondheid; 

-      Communicatievaardigheden in Engels en Nederlands. 

Arbeidsvoorwaarden

Functieschaal 8; minimaal $ 2,568.74 tot maximaal $ 3,593.74 bruto bij een werkweek van 39,5 uur. Salarisinschaling is afhankelijk van werkervaring en opleiding. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang t.o.v. externe kandidaten.

Heeft u ervaring in de zorg, bent u communicatief vaardig en proactief. Wilt u niet meer onregelmatig werken, of bent u op zoek naar een andere werkomgeving dan een ziekenhuis? Dan nodigen wij u uit om te solliciteren!

Schriftelijke reacties gaarne uiterlijk 19 april 2023 richten aan het onderstaande emailadres: 

Bestuurscollege van Openbaar Lichaam St. Eustatius 

T.a.v. afdeling Personeel en Organisatie   
Mw. Francisca Gibbs  

  

Meer informatie 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Unitmanager
Publieke Gezondheid, dhr. G. Schobbe

Email:   

Tel:        + (599) 318-2891. 

 
Voor meer informatie over de organisatie kunt u contact opnemen met Personeel en Organisatie. 
Tel:        + (599) 318-2931 

+ (599) 318-3391
Email: