Skip to main content

Vacatures zoeken

Logo AVS Alliantie Ocan caribisch

Wij maken onze achterban graag attent op een  geweldige vacature bij de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp. Stichting Ocan is lid deze alliantie. Geïnteresseerden dienen hun sollicitatie en curriculum vitae te mailen naar . Sluitingsdatum is zondag 28 januari 2024.

Het AVS-bestuur zoekt een ervaren en verbindende programmamanager om de (strategische) ambities van AVS te helpen realiseren. In de komende jaren wordt ingezet op duurzame inbedding van vrijwillige schuldhulp in de gemeentelijke schuldhulpketens, uitbreiding van (samenwerkings)partners en structurele financiering. Onze ambitie is om te komen tot een robuust en landelijk dekkend netwerk van vrijwillige schuldhulp in 2035. In 2024 werkt AVS toe naar een instellingssubsidie en zal de Handreiking Passend Financieren als lokale ondersteuning voor gemeentelijke (co)financiering van AVSorganisaties worden gepubliceerd.

 

Wat is AVS?

 AVS is een Alliantie van zeven landelijk werkende maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor vrijwillige schuldhulp: Vereniging Humanitas; Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT); Landelijke Netwerk Thuisadministratie LSTA; Leger des Heils; Organisatie Caribische Nederlanders (Ocan); Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) en Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.

Wat is het doel van AVS?

AVS werkt mee aan het verkleinen van de schuldenproblematiek in Nederland, door de samenwerking van deskundige vrijwilligersorganisaties op landelijk en lokaal niveau te stimuleren, zodat een sluitende schuldhulpketen ontstaat. Zo kunnen mensen met schulden lokaal sneller worden gevonden en doorgeleid naar de juiste hulp. Hierdoor worden ze eerder, beter en duurzaam geholpen.

Hoe is AVS georganiseerd?

AVS kent een algemeen bestuur, gevormd door zeven bestuursleden, afgevaardigd vanuit de zeven alliantiepartners en een onafhankelijk voorzitter. Daarnaast is er een dagelijks bestuur. Een compact landelijk bureau, bestaande uit een programmamanager, programmasecretaris en administratieve ondersteuner, is betrokken bij de uitvoering van het AVS-programma en ondersteunt het bestuur en de intern coördinatoren van de alliantiepartners.

Wat ga je doen als programmamanager?

Je begeleidt de uitvoering van de activiteiten zoals beschreven in het AVS Masterplan en de beschikking van het ministerie van SZW;

Je bent verantwoordelijk voor de budgetbewaking en accordering van facturen voor betaling door het administratiekantoor;

Je werkt samen in het programmateam met de programmasecretaris, de Intern Coördinatoren en andere uitvoerende (coördinerende) medewerkers;

 Je onderhoudt contacten met belangrijke samenwerkingspartners zoals de VNG, gemeenten, Geldfit, het ministerie van SZW en andere partijen;

Je stelt beleidsplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening op, in afstemming met het dagelijks bestuur; Je stelt de tussentijdse rapportage en eindrapportage, en het activiteitenverslag op, samen met het programmateam;

Je coördineert de werkzaamheden van het landelijk bureau, waarin je samenwerkt met de programmasecretaris en de administratieve ondersteuner;

 Met de voorzitter en het dagelijks bestuur bereid je vergaderingen en besluiten voor; Je bent betrokken bij beleidsvoorbereiding rond meerjarenstrategie en duurzame financiering van de AVS.

Wie ben jij?

Je bent een communicatief sterke verbinder;

Je hebt oog voor het proces en de mensen; Je weet wat ervoor nodig is om gezamenlijke doelen te realiseren en bent resultaatgericht;

Je zorgt dat belangen helder zijn en begrijpt het krachtenveld in een samenwerkingsverband;

Je houdt het overzicht en bewaakt de voortgang en het budget, hierover rapporteer je aan bestuur en subsidieverstrekker;

Je gaat doortastend en proactief te werk,

je bent problemen voor of weet ze snel op te lossen; Je hebt een natuurlijk gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en bent in staat draagvlak te creëren;

Je hebt een brede maatschappelijke belangstelling en bent bekend met het thema vrijwillige schuldhulp.

Wat breng je verder mee?

Deze positie vraagt om een hbo/academisch werk- en denkniveau;
Je hebt minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring met programmamanagement in een maatschappelijke organisatie.

De AVS wordt gevormd door alliantiepartners die een breed scala aan groepen vertegenwoordigen. Diversiteit en inclusie zijn belangrijke waarden voor AVS. Van kandidaten verwachten we intersectioneel denken en handelen. Daarbij rekenen we op een servicegerichte houding om de alliantiepartners te verbinden en te versterken.

Wat biedt AVS?

Aanstelling (bij voorkeur als zzp’er of detachering) van 1 jaar, met mogelijke verlenging. Omvang 20-24 uur per week. Vergoeding conform HOT-tarieven, reiskostenvergoeding, BYOD-vergoeding. Je werkt vanuit huis en op locaties bij alliantiepartners.

 Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeroen Hoogteijling via 06-46134449 / en Peter Rijsdijk via 06-30926649 / Stuur je motivatiebrief met cv vóór 29 januari 2024 naar: De selectieprocedure bestaat uit twee gesprekken, na elkaar gepland. Deze vinden plaats in Utrecht.