Skip to main content

Betty Engelhardt

Vandaag de keuze van Betty Engelhardt (60). Zij wil geen donor zijn. Auteur: Leila Wijnhoven
Betty Engelhardt Mi kurpa mi desishon My body My choice Donorregister orgaandonatie Ocan CaribischMijn naam is Betty Engelhardt, ik kom uit Bonaire en woon al meer dan 30 jaar in Nederland. In 1989 kwam ik aan op Schiphol met de bedoeling een paar jaar te wonen en daarna weer terug naar Bonaire. Ik ben er nog steeds. Voordat ik naar Nederland kwam, heb ik op Curaçao gestudeerd. Ik ben afgestudeerd als verpleegkundige.

Met veel plezier heb ik gewerkt bij het Residentiehuis in Den Haag. Daar verzorgde ik 17 bewoners. Nachtdiensten waren mijn favoriete diensten. Lekker op mezelf zijn en zorgen voor de mensen. Het was een mooie tijd.

Ik heb veel mensen ontmoet maar ook afscheid moeten nemen van velen. Tien jaar geleden moest ik helaas stoppen met werken. Er is bij mij reuma geconstateerd. Het trappenlopen werd moeilijk, ik kon niet verder. Maar alles heeft zijn tijd. Ik zit niet stil. Met veel plezier en voldoening zorg ik voor mijn 3 pleegkinderen. Ook ben ik betrokken in het Bonairiaanse gemeenschap hier in Nederland.

Orgaandonatie

Mijn kijk op orgaandonatie in het algemeen is dat ik kijk en denk vanuit mijn religieuze achtergrond. Ik ben Rooms Katholiek en deel de gedachte: “De Here geeft, de Here neemt”. In onze gemeenschap (Bonairiaanse gemeenschap) zijn wij gewend om de zieken te zalven met heilige olie. Ik heb het al een aantal keer meegemaakt bij familieleden. Ze worden gezalfd door de Katholieke pastor en ze genezen. Dan is het niet hun dag geweest om dood te gaan. Een andere kennis heeft lang in coma gelegen, om exact te zijn, 12 dagen. Hij is ontwaakt uit zijn coma. Ook een nichtje was gediagnosticeerd met een zeldzame soort kanker. Het was al ver gevorderd, stadium 3, ze had een half jaar á een jaar te leven. En het kwam goed. Ze is er nog steeds. Kanker weg. Dus als het niet je dag is, dan blijf je leven. We moeten zulke dingen niet zelf gaan proberen te regelen.

Er was een tijd dat ik wel dacht dat het goed was om een orgaan te doneren. Maar ik vertrouw het niet. Ik hoorde van kennissen dat er gehandeld wordt in organen en dat het bijvoorbeeld in Colombia gebeurt. Dan krijg ik de indruk dat mensen niet goed geholpen worden. Maar ze laten hun doodgaan zodat ze gebruik kunnen maken van hun organen. Zulke dingen worden binnen mijn familie besproken. Juist omdat verschillende familieleden kampen met ziektes. Maar velen zijn er nog. Ze leven nog en daar ben ik blij mee.

De keuze van Betty Engelhardt

Ik heb dus geen vertrouwen in het Nederlandse zorgsysteem. Want eerlijk is eerlijk medische missers vinden elke dag plaats. Je moet niet aan een levenloze lichaam komen. Laat het. En toch blijft het een moeilijke kwestie want orgaandonatie is wel voorgekomen in mijn familie. Het ging om een niertransplantatie. Van een directe familielid naar de ander. Gelukkig was er een match want daar wordt ook niet voldoende over gesproken. Orgaandonatie is complexer dan we denken. Als je geen match hebt, dan kan de operatie niet doorgaan. En dan nog kan je lichaam het orgaan afstoten. Het is een kwestie van geluk. Wel heb ik mijn keuze gemaakt. Op 1 juli heb ik mij laten registreren in het donorregister. Ik ben tegen orgaandonatie, mijn organen blijven in mijn lichaam. Ik doneer ze niet.

Als een ander zijn of haar organen wilt doneren is het een eigen keuze. Ik raad iedereen aan om goed na te denken en hun keuze te maken. Ook in mijn familie. Ik zal hun keuze natuurlijk respecteren. Maar zorg wel dat je geregistreerd staat. Als je het niet doet, dan komen je organen in aanmerking voor donatie. Wil je dat?

 

Registreer uw keuze

Sinds 1 juli 2020 geldt de nieuwe donorwet en komen volwassenen stapsgewijs in het Donorregister. Hoe u in het Donorregister komt, bepaalt u zelf. U kunt uw keuze registeren op www.donorregister.nl

Iedereen die op 1 juli zijn keuze nog niet heeft ingevuld in het donorregister, ontvangt tussen 1 september 2020 en 31 maart 2021 een brief met de vraag alsnog een keuze in te vullen. Wanneer u de brief ontvangt hangt af van de provincie waar u woont. Vult u geen keuze in, dan komt u in het Donorregister met geen bezwaar tegen orgaandonatie.

Orgaan- en weefseldonatie gebeurt meestal na het overlijden van een persoon maar kan ook plaatsvinden als een persoon, de donor, nog in leven is, de zogenoemde ‘donatie bij leven’.  De donorwet heeft alléén betrekking op het doneren van organen en weefsels ná het overlijden van mensen de zogenoemde ‘postmortale donaties’.

Additionele informatie:
  • Niemand verdient aan een transplantatie. De medische professionals die bij de transplantatie zijn betrokken, zoals verpleegkundigen en artsen worden gewoon voor hun werk betaald. Net als bij andere operaties. Nabestaanden krijgen nooit geld voor donatie. Dat is zo afgesproken in Nederland, en ook in de meeste andere landen in de wereld. Het is ook zo vastgelegd in de wet.
  • Er wordt niet betaald voor organen. Dat is vastgelegd in de WOD. De kosten die zijn gemoeid met onder meer het transport worden betaald door de zorgverzekeraars.

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.