Skip to main content

Dr. Nouaf Ajubi

Vandaag de keuze van Dr. Nouaf Ajubi (55), internist-nefroloog. Auteur: Désirée Martis

 

Dokter Ajubi mi kurpa mi desishon my body my choice orgaandonatie ocan caribischAls specialist op het gebied van nierziektes en afhankelijk van donornieren om ernstig zieke nierpatiënten te kunnen helpen, is hij natuurlijk voorstander van de nieuwe donorwet.

En als hij in Nederland zou wonen, liet hij zich zeker als orgaandonor registreren. “Als je doel in het leven is om anderen te helpen, dan is dat ook je doel in het hiernamaals.”

Ajubi:”Sinds de jaren 60 worden er in Nederland niertransplantaties uitgevoerd van donoren die hersendood zijn, postmortale donaties dus. Maar de laatste 20 jaar is er een enorme ontwikkeling te zien in levende donaties, levende transplantaties. Een familielid of vriend die een nier afstaat of een altruïst, iemand die een onbekende medemens wil helpen.”

Bewustwording

De boven geschetste ontwikkeling is volgens Ajubi geheel te danken aan allerlei bewustwordingscampagnes, door zowel overheid als particuliere initiatieven. Campagnes die laten zien dat levende donaties en transplantaties succesvol en veilig zijn. Het moet Ajubi van het hart dat er op Curaçao geen enkele bewustwording is op dit gebied. Ajubi:”Elke keer als de dialyse afdeling hier vol raakt zegt de overheid ‘we moeten de dialysecapaciteit uitbreiden’. En ik zeg jongens we moeten levende donaties promoten!”

Terug naar de donorwet zoals die vanaf 1 juli 2020 in Nederland van kracht is. Ajubi:”Ik vind het een uitstekende wet. Nederland liep wel meer dan 20 jaar achter om deze wet aan te nemen.

België heeft al lang zo’n wet, ook Spanje heeft zo’n wet. De professionals die te maken hebben met die arme dialysepatiënten hebben al lang gezegd: “Jongens jullie moeten die wet doordrukken, want als je dood gaat neem je geen enkel orgaan ergens mee naartoe’.

Registreren als donor is liefdesdaad

Op de vraag of Dr. Ajubi zich, als hij in Nederland zou wonen, zou registreren als donor zegt hij gedecideerd ‘Ja’ en voor al zijn organen. Tegen Caribische Nederlanders, die bijvoorbeeld om religieuze redenen, twijfels hebben om zich te laten registreren als donor wil hij het volgende zeggen: “De twijfels snap ik. Ik zeg het een beetje cynisch, onze mensen zijn theoretisch erg religieus. Ten eerste alle monotheïstische religies, het christendom, het jodendom en de islam hebben zich duidelijk uitgesproken vóór donatie na overlijden sowieso, omdat het een liefdesdaad is. Daar is geen enkel religieus argument tegen in te brengen.

Ten tweede moet niemand twijfelen aan het feit bij constatering van hersendood, wat op een zorgvuldige en gestructureerde manier gebeurt op alle intensive cares in Nederland, of je wel dood bent. Je bent dood! Het enige wat jouw organen nog in leven houdt is een beademingsapparaat en medicijnen via infusen. Maar je hersenen zijn dood. Dus je hoeft niet te twijfelen dat men organen bij jou weghaalt terwijl je nog in leven bent. En ten slotte als je dood bent neem je niks met je mee. Geen geld, geen rijkdom, geen bezitting en ook geen orgaan. En je helpt een medemens door te doneren. Drie argumenten om te zeggen vooral doen!”

Registreer uw keuze

Sinds 1 juli 2020 geldt de nieuwe donorwet en komen volwassenen stapsgewijs in het Donorregister. Hoe u in het Donorregister komt, bepaalt u zelf. U kunt uw keuze registeren op www.donorregister.nl

Iedereen die op 1 juli zijn keuze nog niet heeft ingevuld in het donorregister, ontvangt tussen 1 september 2020 en 31 maart 2021 een brief met de vraag alsnog een keuze in te vullen. Wanneer u de brief ontvangt hangt af van de provincie waar u woont. Vult u geen keuze in, dan komt u in het Donorregister met geen bezwaar tegen orgaandonatie

Orgaan- en weefseldonatie gebeurt meestal na het overlijden van een persoon maar kan ook plaatsvinden als een persoon, de donor, nog in leven is, de zogenoemde ‘donatie bij leven’.  De donorwet heeft alléén betrekking op het doneren van organen en weefsels ná het overlijden van mensen de zogenoemde ‘postmortale donaties’.

Additionele informatie:

Wat is hersendood, hoe wordt dit vastgesteld?

Wij verwijzen u graag naar de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting (KLIK HIER).,  Daar is veel informatie over.

Het Hersendoodprotocol beschrijft stapsgewijs de onderzoeken die een arts bij wet verplicht is uit te voeren voor het vaststellen van de hersendood.

Hoe ziet het hersendoodprotocol eruit?

Het hersendoodprotocol kent wereldwijd dezelfde onderdelen:
Er is een duidelijke diagnose die past bij onomkeerbare hersenschade (bijvoorbeeld: geen hersenactiviteit, geen reactie op pijn of zintuigelijke prikkels);
er zijn geen medicijnen gegeven die de hersenfuncties onderdrukken;
er is neurologisch onderzoek uitgevoerd (testen en metingen van hersenfuncties);
er is een apneutest gedaan om na te gaan dat er geen ademhaling is.

De apneutest is de laatste test van het hersendoodprotocol. Dan wordt getest of iemand nog zelfstandig kan ademhalen. Bij de apneutest wordt de beademing ontkoppeld. Komt de ademhaling niet spontaan op gang, dan wordt op basis van deze en alle voorgaande onderzoeken de hersendood vastgesteld. Dit is het officiële moment van overlijden, ook volgens de wet. De patiënt is dus echt overleden als de organen worden uitgenomen.

Het hersendoodprotocol is als bijlage beschikbaar bij het 'Besluit Hersendoodprotocol', gepubliceerd in het Staatsblad en beschikbaar op  de website Overheid.nl (KLIK HIER)

Donaties

Wilt u een gift of donatie doen

Zelfs de kleinste giften zijn voor ons van grote betekenis.