Vacatures zoeken

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius zoekt kandidaten voor de functie 1 FTE Projectmanager. Geïnteresseerden dienen hun sollicitatie en curriculum vitae te mailen naar . Sluitingsdatum is vrijdag 12 november 2021.

Logo Openbaar Lichaam Sint Eustatius Statia Ocan Caribisch

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius, Caribisch Nederland wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie.

Vac.27-2021 - 1 FTE Projectmanager voor St. Eustatius (all-round projectmanager)
Tijdelijke functie tot 31 juli 2024

St. Eustatius is een eiland met veel potentie. Sinds de tijdelijke Wet Taakverwaarlozing en ‘Irma’ zijn veel rijksgelden in de vorm van bijzondere beschikkingen toegekend om te investeren in de ontwikkeling van het eiland en haar bewoners. Inmiddels is op 7 juli 2020 de nieuwe Wet ‘Herstel Voorzieningen St. Eustatius’ in werking getreden. Deze wet zorgt ervoor dat tussen nu en 2024 de democratie hersteld wordt. Dit is afhankelijk van de te behalen criteria. Na het in werking treden van de Wet Taakverwaarlozing is St. Eustatius gestart met het inhalen van ‘achterstallig onderhoud’. Het doel is om voor de terugkeer van de democratie het grootste gedeelte van de projecten afgerond te hebben. Er zijn 132 bijzondere uitkeringen verleend voor de projecten. Van deze uitkeringen:

 • zijn er 69 actieve projecten;
 • zijn er 27 afgeronde projecten maar zonder verantwoording;
 • zijn er 36 inactieve projecten.

Bovenstaande projecten gaan over lopende onderwerpen waarbij het Rijk betrokken is (RWS; I&W; VWS; OC&W; SZW; BZK). Het ontbreekt het Openbaar Lichaam aan ambtelijke capaciteit om deze uitvoering goed te plannen en vooral toe te zien dat de uitvoering conform schema wordt voltooid. Binnen de formatie is er een beperkt aantal FTE beschikbaar voor toezicht en handhaving. Dit is kwetsbaar gezien de grote projecten die effect hebben op bijvoorbeeld de natuur of infrastructuur.

 St. Eustatius beschikt over voldoende middelen en visie om zich verder te ontwikkelen tot een ‘Green Statia’ en daarmee het eiland aantrekkelijk te maken voor de eilandbewoners en potentiële ontwikkelaars. Het ontbreekt het Openbaar Lichaam alleen aan uitvoeringskracht in de organisatie om alle projecten tijdig tot uitvoering te brengen.

 Met de installatie van een programma/projectbureau voor (minimaal) de komende drie jaar (2021 -2024) kan er meer samenhang, ondersteuning en sturing gegeven worden aan de thans lopende projecten. Daarbij kan dit programma/projectbureau het directeurenteam ondersteunen in het verder ontwikkelen van hun visie en beide regeringscommissarissen ondersteunen in hun gesprekken met potentiële investeerders. Dit programma-/projectbureau vormt een belangrijke coördinerende schakel tussen alle departementen en de belangrijkste stakeholders op St. Eustatius. Het legt verantwoording af aan het Bestuurscollege en valt onder de hiërarchische verantwoordelijkheid van de Eilandssecretaris.

Wij zoeken voor de duur van 3 jaar tijdelijk drie projectmanagers, welke onderdeel uitmaken van het programma/projectbureau. De opdracht van de projectmanager is het initiëren, uitvoeren, bewaken en opleveren van (multidisciplinaire) projecten, inclusief de opstelling van de projectdefinitie. Tevens hoort hierbij het inrichten van de projectorganisatie, alsmede aansturing van interne projectmedewerkers en/of derde partijen, uitgaande van een projectplan. Dit moet op een zodanige wijze gebeuren dat de geformuleerde projectdoelstellingen binnen randvoorwaarden van kosten, kwaliteit, tijd, organisatie en communicatie worden gerealiseerd.

Hoofdtaken zijn:

 • Opstellen van de projectdoelstellingen en –definitie, en een programma van eisen;
 • Opstellen van een projectplan/plan van aanpak;
 • Realiseren van de uitvoering van het projectplan, alsmede zorgdragen voor periodieke rapportages;
 • (Mede) uitvoeren van (delen van) het project;
 • Toetsen van de opgeleverde projectresultaten aan het projectplan en, na het bereiken van de gewenste projectdoelstellingen, overdragen van relevante kennis en documenten aan de instelling;
 • Doen van voorstellen tot proces- en productverbetering;
 • Bewaken en bevorderen van de samenhang tussen verschillende met elkaar verbonden projecten;
 • Zorgdragen voor de adequate aansturing en bezetting van het projectteam;
 • Aangaan en onderhouden van interpersoonlijke relaties, alsmede inschatten van onderlinge relaties en verhoudingen binnen en buiten de eigen organisatie.

Functie –eisen:

 • HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur opleiding in business administratie, bedrijfskunde, bouwkunde; landbouwkunde.
 • minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring met de realisatie van bouwprojecten (zowel nieuwbouw als renovatie) of met projecten binnen een bestuurlijke complexe omgeving, bij voorkeur in een non-profit omgeving;
 • gewend om met eindgebruikers te werken met perspectief van lange termijn eigenaarschap;
 • uitstekende beheersing van professionele vaardigheden rondom projectmanagement;
 • ervaring met complexe bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Bestuurs- en organisatiesensitief, goed kunnen schakelen op verschillende niveaus;
 • In staat om (complexe) problemen te vertalen naar praktische oplossingen;

Overige vaardigheden:

 • Accuraat, vindingrijk, proactief, doortastend en hands-on mentaliteit;
 • Sturen op resultaat;
 • Verbindend leiderschap;
 • Overtuigingskracht;
 • Kostenbewust handelen.

 Arbeidsvoorwaarden:

Functieschaal 12/13 minimaal bruto $ 4,249.14 tot maximaal $6,147.15 bruto bij een 39,5 uur werkweek. Salarisinschaling is afhankelijk van werkervaring en opleiding.

Schriftelijke reacties gaarne uiterlijk 12 november 2021 richten aan het onderstaande e-mail:

Bestuurscollege van Openbaar Lichaam St. Eustatius
T.a.v. de Eilandsecretaris
Mevrouw M. Dijkshoorn
Fort Oranjestraat 7, St.Eustatius Dutch Caribbean
Email:

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Malvern Dijkshoorn : +5993194254

Maak een afspraak

+31 70 380 33 01

Beltijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag en Zondag: Gesloten

Adres

Stichting Ocan
Parkstraat 32, Unit 2.14
2514 JK Den Haag

Aanmelden nieuwsbrief